Големина на текста:
Тема 1
Възпитателен процес – същност,етапи,цели.Характеристика на ВП.Педагогическа
система.Самовъзпитание в ДГ и НУ.Методи на самовъзпитание.Особености на възпитанието и
самовъзпитание в НУ и ДГ.
І.Същност – може да се дефинира като целенасочен ,организиран п-с на въздействие ,при който се
променя цялостно личността – т. е. последователният ред на формиране на обединението.Различава се
от социализацията по своята целенасоченост..
Особености на ВП
Целенасочен –винаги има определена цел
Комплексен – реализира се когато се включат всички фактори
Организиран – предварително – програмиран,планиран, организиран,провеждан, контролиран и
отчитан
Противоречив – самото преодоляване на тези противоречията е показател за възпитаност и индикатор
за постигнат резултат
Продължителен - започва с раждането на човека и продължава до края на живота му. Системен - да се
изгради система на ВП
Скокообразен –изграден от възходи и спадове.
Непрекъснат – няма почивка във възпитанието
2.Етапи на ВП
І.Овладяване ( интериоризация ) на информацията)
-НВ норми , как ще се овладеят;
-Изграждане / формиране на понятия и съждения-
-Оценка на съзнанието;
-Формиране на убежденията – на база на горните три – знанието да се превърне във ф-р на съзнанието;
-Формиране на ценностите.
ІІ.Промяна на емоционалната сфера- без приятни емоции не може да се формират ценности.Приятни
изживявания от проявата на хуманността ( собствената и тази на другите),индикатор за възпитаност.
ІІІ.Формиране на поведение
-Формиране на навици и умения за действие
-Формиране на качества;
-На отношения;
-На жизнен опит.
3.Цел на възпитателния п-с – проектирано в бъдеще състояние на личността.Формирането чрез въз.
средства на физ качества,интелектуални способности, нв поведение и подготовка за трудова дейност на
подрастващия.Присъщо само за човека; Предвижданията са идеални;Отнася се за бъдещето;Единство
м/у идея и образ; Нарастване на съществуващите исторически отношения.
ІІ.Педагогическа система
Под с-ма се разбира съвк-та от всички клонове на пед-та. Най-общите знания се обхващат в единна
наука, условно наричана обща педагогика. Включва педагогически теории, обслужващи различни
аспекти на педагогическата теория и практика.Като общо педагогически дисциплини могат да бъдат
посочени: теория на възпитанието; теория на обучението; организация и управление на образованието;
история на педагогиката; социална педагогика; сравнителна педагогика. По възрастов признак
разграничаваме предучилищна, начална училищна, вузовска педагогика, пед-ка за възрастни
(андрагогия), герагогика. Към отрасловите педагогики се включват специална педагогика
(дефектология), професионална педагогика, семейна пед-ка, военна пед-ка, спортна пед-ка. Към т.нар
гранични педагогични науки се отнасят педагогическа социология и педогигечска диагностика.Все по-
актуални стават междудисциплинарните научни области.Сложните проблеми на развитието на
психиката, на личността в условията на педагогическата дейност водят до обособяването на
педагогическата психология.
Структура на педагогическата възпитателна система:
А). По факториален признак:
- съвкупност от различните възпитателни фактори: семейство, училище, детска общност,
средства за масова комуникация, културни институти; съвкупност от факторите като отношение към
формирането на личността;
Б). по същността на формиращия процес:
- цел; задачи; принципи; фактори на възпитание; дейността със своя вид; съдържание, форми и методи
на организация; участващите субекти във взаимодействието (този се използва по-често).
ІІІ.Самовъзпитание – приложение в ДГ и Ну
Разглежда се като самостоятелна работа в/у себе си ,висша ф-ма на саморегулация,
самоуправление,утвърждаване на положителни качества и преодоляване на собствените недостатъци.
Самовъзпитанието се определя като етап от развитието на възпитанието , при който възпитаника
придобива умения да контролира емоции и реакции в своето поведение,за да се впише в средата.
Основата му се поставя в началото на ПУВ има относително завършен вид в края ,но търпи огромно
развитие в училищна възраст.
Методи на самовъзпитание ,които се използват в процеса на неговото развитие и изграждане.
-Самооценка , самопреценка; -Сравнителен анализ;-Целенасочено решаване на казуси
Форми чрез които се реализират
-Самостоятелна работа над себе си; -Самоконтрол на собствените действия; -Самопрограмиране и
самопланиране на всяка дейност
ІV.Особености на възпитанието и самовъзпитанието в ДГ и НУ
Възпитанието като по-сложено п-с се разглежда като преминаване на едно качество в друго,на една
форма в друга.То има едно по-далечна цел – самовъзпитанието на личността.Възпитанието и
самовъзпитанието са фактори за цялостното и хармонично развитие.Възпитанието включва всички
целенасочени действия за развитие на детето. То е в тясна връзка и зависимост от степента на развитие
на обществото. Самовъзпитанието е процес който се изгражда в процеса на възпитание.
В училище възпитанието зависи от господстващата образователна парадигма: цели,задачи,принципи
,подходи,съдържание.В процеса на възпитание ,чрез посочените методи ,форми и пр. за
самовъзпитание,подрастващите осмислят по –добре своята умствена,трудова и естетическа и физическа
дейност.Прилагането им в урочната и извън урочна дейност, под умелото ръководство на учителя
учениците регулират поведението си ,подлагат на критически самоанализ постъпките си,
самоусъвършенстват се,самоуправляват се. В тази възраст подрастващите започват да осъзнават
значението на учебния труд и се научават да носят отговорност при изпълнението на възложените
учебни задачи и домашни.
В ПУВ основно място в цялостната възпитателна система заемат трите основни дейности : игра
( приоритетно) ,учене и труд под формата на дежурни по занятие,по хранене , в природния кът ,по
занималня и т.н.Учебната дейност безспорно в тази възраст не е развита ,но нейни предпоставки се
формират в своеобразно организираните занятия. Поставянето на подрастващите в преднамерено
планирани ситуации поставя пред тях въпроси за решаване на различни задачи , в които те вземат
решения, подлагат на преценка действията си , прилагат утвърдени норми на поведение.
Междуличностния контакт м/у деца и възрастни в процеса на игра , респективно и в учебната и
трудовата дейност съдействат за формиране и изграждане на качества у децата като
увереност,самочувствие ,които са в пряка връзка с тяхното възпитание и самовъзпитание.
Възпитанието е интегративно с-во на личността,което отразява степента на достигнати възпитателни
резултати.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 ное 2021 в 19:33 потребител
 
Домашни по темата на материала
Часовете по физическо възпитание в училище като възпитателен фактор.
добавена от deqna.petrova 30.12.2014
0
14
казуси по теория на възпитанието
добавена от viki2903 19.10.2016
2
48
Подобни материали
 

Теория на възпитанието и дидактика


Теория на възпитанието и дидактика Общо представяне Учебни форми Цели Очаквани резултати . Анотация Тематично разпределение на лекциите . Тематично разпределение на семинарите и упражненията Литература Оценяване знанията на студентите...
 

Съкратени лекции по теория на възпитанието


Същност, съдържание, обект, предмет, закони, цел, задачи, функции...
 

Възпитателен процес


Материала е предназначен за студенти с педагогически профил...
 

Въпрос по теория на възпитанието


въпрос по теория на възпитанието предназначен за студенти използван в ПУ Паисий Хилендарски...
 

Конспект по теория на възпитанието


Курсът има за цел да запознае студентите с общите основи и методологията на теорията на възпитанието, със същността и закономерностите на възпитанието като социален феномен....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по дидактика
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Проверява знанията по дидактика за специалност "Начална педагогика с английски език". Съдържа 18 въпроса. 17 са с по един верен отговор, а един е с две опции за отговор.
(Лесен)
18
3
8 мин
27.10.2021
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Възпитателен процес – същност, етапи, цели

Материал № 806688, от 08 фев 2012
Свален: 683 пъти
Прегледан: 1,426 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 800
Брой символи: 5,387

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възпитателен процес – същност, етапи, цели"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала