Големина на текста:
Тема 1
Възпитателен процес – същност,етапи,цели.Характеристика на ВП.Педагогическа
система.Самовъзпитание в ДГ и НУ.Методи на самовъзпитание.Особености на възпитанието и
самовъзпитание в НУ и ДГ.
І.Същност – може да се дефинира като целенасочен ,организиран п-с на въздействие ,при който се
променя цялостно личността – т. е. последователният ред на формиране на обединението.Различава се
от социализацията по своята целенасоченост..
Особености на ВП
Целенасочен –винаги има определена цел
Комплексен – реализира се когато се включат всички фактори
Организиран – предварително – програмиран,планиран, организиран,провеждан, контролиран и
отчитан
Противоречив – самото преодоляване на тези противоречията е показател за възпитаност и индикатор
за постигнат резултат
Продължителен - започва с раждането на човека и продължава до края на живота му. Системен - да се
изгради система на ВП
Скокообразен –изграден от възходи и спадове.
Непрекъснат – няма почивка във възпитанието
2.Етапи на ВП
І.Овладяване ( интериоризация ) на информацията)
-НВ норми , как ще се овладеят;
-Изграждане / формиране на понятия и съждения-
-Оценка на съзнанието;
-Формиране на убежденията – на база на горните три – знанието да се превърне във ф-р на съзнанието;
-Формиране на ценностите.
ІІ.Промяна на емоционалната сфера- без приятни емоции не може да се формират ценности.Приятни
изживявания от проявата на хуманността ( собствената и тази на другите),индикатор за възпитаност.
ІІІ.Формиране на поведение
-Формиране на навици и умения за действие
-Формиране на качества;
-На отношения;
-На жизнен опит.
3.Цел на възпитателния п-с – проектирано в бъдеще състояние на личността.Формирането чрез въз.
средства на физ качества,интелектуални способности, нв поведение и подготовка за трудова дейност на
подрастващия.Присъщо само за човека; Предвижданията са идеални;Отнася се за бъдещето;Единство
м/у идея и образ; Нарастване на съществуващите исторически отношения.
ІІ.Педагогическа система
Под с-ма се разбира съвк-та от всички клонове на пед-та. Най-общите знания се обхващат в единна
наука, условно наричана обща педагогика. Включва педагогически теории, обслужващи различни
аспекти на педагогическата теория и практика.Като общо педагогически дисциплини могат да бъдат
посочени: теория на възпитанието; теория на обучението; организация и управление на образованието;
история на педагогиката; социална педагогика; сравнителна педагогика. По възрастов признак
разграничаваме предучилищна, начална училищна, вузовска педагогика, пед-ка за възрастни
(андрагогия), герагогика. Към отрасловите педагогики се включват специална педагогика
(дефектология), професионална педагогика, семейна пед-ка, военна пед-ка, спортна пед-ка. Към т.нар
гранични педагогични науки се отнасят педагогическа социология и педогигечска диагностика.Все по-
актуални стават междудисциплинарните научни области.Сложните проблеми на развитието на
психиката, на личността в условията на педагогическата дейност водят до обособяването на
педагогическата психология.
Структура на педагогическата възпитателна система:
А). По факториален признак:
- съвкупност от различните възпитателни фактори: семейство, училище, детска общност,
средства за масова комуникация, културни институти; съвкупност от факторите като отношение към
формирането на личността;
Б). по същността на формиращия процес:
- цел; задачи; принципи; фактори на възпитание; дейността със своя вид; съдържание, форми и методи
на организация; участващите субекти във взаимодействието (този се използва по-често).
ІІІ.Самовъзпитание – приложение в ДГ и Ну
Разглежда се като самостоятелна работа в/у себе си ,висша ф-ма на саморегулация,
самоуправление,утвърждаване на положителни качества и преодоляване на собствените недостатъци.
Самовъзпитанието се определя като етап от развитието на възпитанието , при който възпитаника
придобива умения да контролира емоции и реакции в своето поведение,за да се впише в средата.
Основата му се поставя в началото на ПУВ има относително завършен вид в края ,но търпи огромно
развитие в училищна възраст.
Методи на самовъзпитание ,които се използват в процеса на неговото развитие и изграждане.
-Самооценка , самопреценка; -Сравнителен анализ;-Целенасочено решаване на казуси
Форми чрез които се реализират
-Самостоятелна работа над себе си; -Самоконтрол на собствените действия; -Самопрограмиране и
самопланиране на всяка дейност
ІV.Особености на възпитанието и самовъзпитанието в ДГ и НУ
Възпитанието като по-сложено п-с се разглежда като преминаване на едно качество в друго,на една
форма в друга.То има едно по-далечна цел – самовъзпитанието на личността.Възпитанието и
самовъзпитанието са фактори за цялостното и хармонично развитие.Възпитанието включва всички
целенасочени действия за развитие на детето. То е в тясна връзка и зависимост от степента на развитие
на обществото. Самовъзпитанието е процес който се изгражда в процеса на възпитание.
В училище възпитанието зависи от господстващата образователна парадигма: цели,задачи,принципи
,подходи,съдържание.В процеса на възпитание ,чрез посочените методи ,форми и пр. за
самовъзпитание,подрастващите осмислят по –добре своята умствена,трудова и естетическа и физическа
дейност.Прилагането им в урочната и извън урочна дейност, под умелото ръководство на учителя
учениците регулират поведението си ,подлагат на критически самоанализ постъпките си,
самоусъвършенстват се,самоуправляват се. В тази възраст подрастващите започват да осъзнават
значението на учебния труд и се научават да носят отговорност при изпълнението на възложените
учебни задачи и домашни.
В ПУВ основно място в цялостната възпитателна система заемат трите основни дейности : игра
( приоритетно) ,учене и труд под формата на дежурни по занятие,по хранене , в природния кът ,по
занималня и т.н.Учебната дейност безспорно в тази възраст не е развита ,но нейни предпоставки се
формират в своеобразно организираните занятия. Поставянето на подрастващите в преднамерено
планирани ситуации поставя пред тях въпроси за решаване на различни задачи , в които те вземат
решения, подлагат на преценка действията си , прилагат утвърдени норми на поведение.
Междуличностния контакт м/у деца и възрастни в процеса на игра , респективно и в учебната и
трудовата дейност съдействат за формиране и изграждане на качества у децата като
увереност,самочувствие ,които са в пряка връзка с тяхното възпитание и самовъзпитание.
Възпитанието е интегративно с-во на личността,което отразява степента на достигнати възпитателни
резултати.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Възпитателен процес – същност, етапи, цели

Същност – може да се дефинира като целенасочен, организиран процес на въздействие, при който се променя цялостно личността – т. е. последователният ред на формиране на обединението. Различава се от социализацията по своята целенасоченост...
Изпратен от:

на 2012-02-08
Добавен в:
Теми
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
662 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Часовете по физическо възпитание в училище като възпитателен фактор.
добавена от deqna.petrova 30.12.2014
0
14
казуси по теория на възпитанието
добавена от viki2903 19.10.2016
2
42
Подобни материали
 

Теория на възпитанието и дидактика


Теория на възпитанието и дидактика Общо представяне Учебни форми Цели Очаквани резултати . Анотация Тематично разпределение на лекциите . Тематично разпределение на семинарите и упражненията Литература Оценяване знанията на студентите...
 

Съкратени лекции по теория на възпитанието


Същност, съдържание, обект, предмет, закони, цел, задачи, функции...
 

Въпрос по теория на възпитанието


въпрос по теория на възпитанието предназначен за студенти използван в ПУ Паисий Хилендарски...
 

Методи на възпитанието


Думата „метод” е от гръцки произход (methodos) и означава начин, път за постигане на определена цел, способ на действие, чрез който се осъществява формирането на личността...
 

Конспект по теория на възпитанието


Курсът има за цел да запознае студентите с общите основи и методологията на теорията на възпитанието, със същността и закономерностите на възпитанието като социален феномен....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Възпитателен процес – същност, етапи, цели

Материал № 806688, от 08 фев 2012
Свален: 662 пъти
Прегледан: 1,353 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 800
Брой символи: 5,387

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възпитателен процес – същност, етапи, цели"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала