Големина на текста:
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
СПЕЦИАЛНОСТ: Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО
“МЕЖДУНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ”
ТЕМА: АУТСОРСИНГ
Силвия Красимирова Иванова, Фак.№ 21154012
Учебна година 2011-2012
Проверил: д-р Виржиния Иванова
1.Произход на аутсорсинга.
Терминът аутсорсинг (outsourcing) – английски неологизъм, се появява в
американските тълковни речници в началото на 80-те години. В английския език
негов антоним е терминът „инсорсинг“ (insourcing), а по аналогия са създадени
термините ауттаскинг (outtasking) – предаване на отделни задачи вътре в
организацията и аутплейсмънт (outplacement) – извеждане на персонала зад
границите на фирмата, включително и уволнение. Предшественикът на
термина аутсорсинг е думата субконтракт или подизпълнител.
Приемането на аутсорсинга „на Запад“ започва в края на 80-те години на
20 век, когато крупни американски корпорации прилагат разнообразни способи
за снижаване на разходите. Съкращаването на щата, активното използване на
офшорните схеми, ликвидирането на непрофилните активи и накрая
аутсорсинг. Първа в практиката на аутсорсинга вписва своето име компанията
Кодак, която сключва десетгодишен контракт с IBM, Digital Equipment Corp. и
Businessland Inc., предавайки им обслужването на центъра си за обработка на
данни.
Въпреки, че Кодак може да се нарече пионер в прилагането на
аутсорсинга, най-общото му представяне обаче е формулирано от експертите
от Gartner, които разбират под тази дума услугата по предаване на
обслужването на някои непрофилни функции на организацията, на други
компании, които се специализарат в дадената област. При това функциите на
вземане на решение и оперативно управление и контрол се разпределят между
доставчика на услугата и поръчителя. За разлика от проектните работи и
подкрепа, имащи еднократен характер, функциите се предават на
аутсорсинговата компания за дълъг период от време (не по-малко от 2-3
години).
Какво представлява аутсорсингът?
Аутсорсингът представлява „предаване“ на традиционни функции на
организацията, такива като счетоводство, рекламна дейност, на външни
изпълнители – аутсорсъри (подизпълнители), които са високо специализирани
да изпълняват съответната работа.
Използването на аутсорсингови услуги води до укрепване на компанията
и нейното разширяване и дава възможност да се заемат по-добри позиции на
пазара. Компанията обикновено взема решение за използване на
аутсорсингови услуги, тъй като изпълнението на някои конкретни функции става
по-качествено, когато го изпълни външен специализиран доставчик, а не
самата компания.
Следователно, можем да дефинираме аутсорсинга като: „Изнасяне“ на
нерентабилни сделки, услуги, функции и процеси към кооперирани партьори
с цел фокусиране върху най-съществените сделки и компетенции-ядро“.
2.Аутсорсингови модели според Gartner.
Аналитиците на Gartner определят няколко основни модела на ИТ-
аутсорсинга, различаващ се по степен на приближеност на обслужващата
структура и поръчителя.
Моделите от първия тип – са исторически възникналите „продължения“
на вътрешните ИТ служби, които самостоятелно осъществяват всички
необходими функции: и подкрепа на инфраструктурата, и help-desk, и обучение
на потребителите. Но развитието на компаниите води до по-сериозни техни
желания и като следствие от това някои тръгват по пътя на нарастване на
собствените мощности, увеличавайки щата на ИТ-службите, а след това
нерядко ги отделяли в отделна дъщерна компания. Към тези модели се
включват:
Организация на вътрешното обслужване – даденото
подразделение оказва ИТ услуги на своята компания, осигурява
внедряване на нови услуги и архитектурни решения с помощта на
вътрешни проекти.
Инсорсинг за оказване на услугите се обособява отделна
структурна единица, с автономно управление и финансово
отчитане. Услугите се предоставят на основата на бизнес правила
(писмени контракти, съглашения за нивото на обслужване и
определени тарифи). Инсорсингът може да се определи и още като
допълнително използване на вътрешни ресурси на компанията.
Той позволява на компаниите да снижаватразходите по
неизползваните мощности. Пример за инсорсинг е компания, която
притежава сграда, като една част от нея се дава под наем по
пазарна цена. Друг пример е ако компания има собствен склад, да
приема на съхранение стоки на други лица, в период, когато
складът не е зает с продукция на компанията.
Тези два модела имат съществени ограничения. От една страна, те
не избавят компанията от необходимостта да съдържа пълният щат от
специалисти, притежаващи длъжностна квалификация за решаване на
най-разнообразни задачи: от подкрепа на инфраструктурата до развитиет
на информационната система на компанията. От друга страна,
приближената към потребителя услуга на компанията работи при
привилегировани условия няма конлуренти, затова един от най-
важните рискове при инсорсинговите модели е намаляване на
качеството на оказваните услуги. Тези модели имат и свои
предимства. Например, първоначалната увереност доверие) на
клиентите в надежността на доставчика на услуги.
Моделите от втория тип предполагат наличие на „неприсъединен“
доставчик на ИТ услуги:
Мултисорсинг (multisourcing) известен още и като изборен
аутсорсинг. Компанията предава отделни ИТ функции или
бизнеспроцеси на няколко външни изпълнителя, обикновено
избира тясно специализирани компании.
Пълен аутсорсинг (full outsourcing) – това е класическият
аутсорсингов модел, основан на единствен контракт с един
външен доставчик на услуги. В последно време се появява и нова
разновидност на този модел. Използва се преди всичко от крупни
компании или правителствени структури. Потребностите на такива
клиенти не могат да удоволетворят дори крупен доставчик на
услуги, затова се формира консорциумот доставчици на услуги

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 юни 2021 в 09:18 потребител
17 май 2021 в 11:30 студент на 40 години от София - МВБУ ДО Бизнес администрация, факулетет - ЦДО София, специалност - Бизнес администрация, випуск 2022
15 май 2021 в 09:14 студент на 36 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - икономичеаки, специалност - Управление на регионалното развитие, випуск 2022
04 май 2021 в 15:05 потребител
04 апр 2021 в 11:23 студент на 42 години от Силистра - Филиал на РУ "Ангел Кънчев", випуск 2013
02 апр 2021 в 10:10 студент на 38 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2018
20 мар 2021 в 20:34 родител
06 дек 2020 в 16:40 ученик на 23 години от София
02 ное 2020 в 23:28 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Европеистика, випуск 2023
18 фев 2020 в 09:55 студентка на 31 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - международна администрация и управление, специалност - Публична администрация, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
"Империализмът и марксизмът и виждането им за системата на МО"
добавена от liliii 15.03.2012
0
15
Подобни материали
 

Платежен баланс

12 окт 2009
·
27
·
3
·
1,079

Платежният баланс на една страна е регистър за вписване на международните транзакции на нейните резиденти...
 

Аутсорсинг и субконтракт

06 яну 2012
·
327
·
14
·
3,687
·
401
·
1

Променящата се бизнес среда, поради интензификацията на конкуренцията в резултат на регионализацията и глобализацията обуславя необходимостта от значителни инвестиции за самостоятелно фирмено развитие на цялата верига на стойността, включително...
 

Аутсорсинг

09 яну 2012
·
112
·
14
·
2,264
·
168
·
1

Аутсорсингът (outsource – от английски език - използване на външни източници или средства) е организационно решение за прехвърляне на някои бизнес дейности на външни изпълнители или части от бизнес процесите на фирмите и предприятията....
 

Същност и развитие на аутсорсинга в света


Аутсорсингът на производствата и услугите за световната икономика е сравнително нова бизнес дейност, която набира бързо скорост, давайки началото на един нов етап в разделението на труда на международния пазар...
 

Същност и развитие на аутсорсинга в света


Курсова по международен бизнес в МВБУ Ботевград. Аутсорсингът на услугите и производствата за световната икономика е нова бизнес дейност, която бързо набира скорост. тя дава начало на един нов етап в разделението на труда на международния пазар...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международни финанси
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тест по международни финанси. Всички въпроси, с изключение на №4 имат само един верен отговор.
(Труден)
24
18
1
9 мин
26.03.2013
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
25
1
4 мин
19.07.2013
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Аутсорсинг

Материал № 803685, от 01 фев 2012
Свален: 253 пъти
Прегледан: 353 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Тема
Брой страници: 11
Брой думи: 2,553
Брой символи: 16,778

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Аутсорсинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала