Големина на текста:
План – конспект
по Изобразително изкуство
за 2 клас
Тема: „Натюрморт апликация”
Вид на урока: Комбиниран
Образователно ядро: „Обект и среда”
Цел на урока:
Образователни цели:
? Формиране на представа за най – важните визуални особености на обектите: цвят
и форма
? Формиране на изобразителни умения за пресъздаване на конкретни впечатления
и изразяване чрез образи
? Затвърдяване и доразвиване на знанията, свързани с разпознаване и определяне
на локалните цветове на изобразените предмети
? Затвърдяване на знанията за плоскостна апликация - пресъздаване на цветове,
форми и пространствено разположение в натюрморта;
Възпитателни цели:
? Развиване на емоционално-естетическо отношение към заобикалящата
действителност и приобщаване на учениците към общочовешки ценности.
Развиващи цели:
? Затвърдяване и обогатяване на знанията и уменията за разкриване на
съдържанието на художествената творба и изразяване на емоционално отношение;
Задачи на урока:
? Изобразяване на натюрморт чрез апликиране;
? Разкриване и използване на елементи на композиционната схема при
изобразяването на натюрморта.
? Правилно композиране на предметите спрямо листа (формата)
Очаквани резултати:
? Умения за осъществяване на изобразителна дейност чрез апликиране
? Умения за възприемане и анализиране на визуалните особености на обекти и
явления от заобикалящата среда
Форма на работа: от натура
Методи на работа: Разказ, беседа, наблюдение
Форми на работа: Учениците работят самостоятелно, като използват определени
материали и техники.
Ключови понятия: Натюрморт, жанр, изразни средства, локален цвят
Материали: Молив, цветна хартия, ножица, лепило.
Междупредметни връзки: „Човек и природа”
Предварителна подготовка на учителя: Запознаване с методическа литература,
засягаща жанра натюрморт в изобразителното изкуство; Осигуряване на плодове за
апликацията по натура; В учебната стая е композиран натюрморт от плодовете.
Ход на урока:
І. Актуализация на знанията:
Жълто, червено, зелено,
кафяво, оранжево, пъстро
Нижат се пред мене
багрите на есента.
Палитра красива
и още по-изящен художник.
Така им отиват
тези дрехи красиви
на дърветата цветни.
Няма друг по-изящен художник,
който да се мери с есента.
Може би прекрасната пролет,
но тя изпъстря всичко в зелено,
а есента приливи от багри
от кестени жарки, от плодове.
Как да не искаш да рисуваш
запленен от толкова цветове?
Кой цветове най – често виждаме около нас през есента?. ..Тази пъстрота
на цветовете виждаме в нападалите листа в парка, в купата с плодове вкъщи.
Много художници рисуват в своите натюрморти богатите на цветове есенни
плодове. Кой ще припомни какво е натюрморт? (Натюрморта е жанр в
изобразителното изкуство, който пресъздава неодушевени предмети. В превод
от френски думата означава „мъртва природа”). Натюрморта може да бъде
създаден от един или от няколко предмета с определена пространствена,
графична, декоративна, тонално-цветова структура и др. В своите натюрморти
живописците изобразяват предметите с различни локални цветове. Какво е
локален цвят на предметите? (в изкуството собствения цвят на предметите
се нарича локален) Колкото по – ярки са локалните цветове, толкова по – лесно за
зрителят е да възприеме отделните образи.
ІІ. Поставяне на темата:
Този час ще се запознаем по-подробно с особеностите на натюрморта и най
– вече с изобразяването на локалните цветове на предметите в него. След това с
вас ще направим натюрморт. Казвам “направим” т.к. в него няма да изобразим
цветовете на плодовете с бои, а чрез цветна хартия.
Нека първо да разгледаме в учебника на стр. 14 показаните натюрморти.
В картината „Плодове в стъклена купа” различават ли ся ясно изобразените
плодове? При изобразяването на даден предмет от композицията, художникът
използвал ли е голямо разнообразие от нюанси на един цвят или се е стремял да
го нарисува с един два по – близки тона? Плодовете в натюрморта изобразени ли
са със своят естествен локален цвят? В картината художникът нарисувал ли е,
включил ли е фон? Има само композицията от плодове и линията на хоризонта.
Как са разположени плодовете?
Погледнете горната картина – „Натюрморт с шишета”. Локалния цвят на
предметите там не е изобразен по – ярко, цветовете особено на по – светлите
плодове са много близки един до друг затова границите, очертанията им не са
много ясни. Най – добре се отличават кои предмети? По – тъмната кана и плодове
изпъкват пред другите, те имат ясно определен локален цвят. Обектите в
натюрморта нарисувани ли са в реалните си размери и правилно един спрямо
друг? Тук имаме обекти, които са на по преден фон и такива, които са на по заден
фон. Кои са те? Кое е различното между двата натюрморта? (във втората има
фон) двете композиции изпълват ли равномерно изобразителното поле?
Плодовете изобразени в „Натюрморт върху синя маса” също се възприемат
лесно като отделни образи, защото при тях художника е използвал един локален
цвят, различен от цвета на предметите, които ги заобикалят. Какво е използвано
тук за фон? (интериор на стая и екстериор – през прозореца)
Натюрморта, който ще направим днес с вас можем да го озаглавим „Купа с
плодове”. Ще изрежете от цветна хартия силуетите на плодовете и ще ги
апликирате върху вашия лист. Предварително трябва да определим как трябва да
поставим листа в зависимост от нашата композиция - пейзажно или портретно.
Да разгледаме плодовете в композицията и да определим техните локални
цветове. (грейпфрут, ябълки, киви, грозде)
Обсъжда се последователността при изграждане на натюрморт при
поглед отстрани и отпред. Акцентира се върху факта, че при този начин на
изграждане се виждат целите плодове, които са подредени във фруктиерата,
а само една част (видимата от тях). Ако има плодове, на които се вижда само
част, то те трябва да си ги изрежат с реалните форми. Плодовете първо се
рисуват върху лицевата част на цветната хартия, като не се натиска с
молива. Обръща се внимание, че се рисува от лицевата, защото ако е от
другата страна при обръщането ще се получи огледален образ на това което
те виждат. Преди да залепят вече изрязаните плодове трябва да ги подредят
върху листа си като внимават кои плодове ще бъдат най – отзад, кои се
застъпват. Да внимават при поставянето на купата да не скрива всичките
плодове, но и да не я сложат по – надолу. Ако има плодове, които излизат извън
купата, то тази част се залепя след като поставят и купата.
ІІІ. Самостоятелна работа на учениците.
След обсъждане на изпълнението на поставената задача, учениците
започват да работят самостоятелно, като спазват препоръките на учителя.
Учителят извършва индивидуални корекции; оказва помощ; стимулира
творческата дейност на учениците.
ІV. Конферанс:
След като всички ученици са приключили с работата си се прави изложба на
рисунките. Коментират се допуснатите грешки и се изказва похвала на тези, които
са се справили добре с поставената задача. С няколко въпроса се проверява до
каква степен учениците са усвоили новите знания: Какво представлява
натюрморта?А какво е локален цвят на един предмет?
Урокът завършва с преценка на учителя за цялостната работа на учениците в
часа. Дават се конкретни препоръки за преодоляване на пропуските.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 окт 2021 в 21:59 в момента не учи на 51 години от Варна
 
Домашни по темата на материала
Интериор план-конспект
добавена от vilizlatkova 09.01.2016
1
49
Подобни материали
 

Леонардо да Винчи - биография

25 юли 2007
·
517
·
5
·
1,607
·
488
·
3
·
4

Леонардо да Винчи (на италиански Leonardo da Vinci) (15 април 1452 — 2 май 1519) е знаменит италиански архитект, изобретател, инженер, скулптор и художник от епохата на Ренесанса.
 

План на урок по изобразително изкуство в НУ

19 мар 2010
·
1,526
·
3
·
549
·
12

план-конспект на урок по изобразително изкуство в началното училище на тема "Пейзаж от пластилин"...
 

План-сценарий на урок по изобразително изкуство

12 яну 2011
·
1,712
·
6
·
1,205
·
4,010
·
9

на урок по Изобразително изкуство за 3 клас 1. Тема : 2. Дата: м. март (24-та учебна седмица) 3. Вид на урока: Урок за разработване и усвояване на нови знания 4. Методически комплекс: Изобразителни материали и техники...
 

Разработка на ситуация по изобразително изкуство за детската градина

26 ное 2008
·
820
·
4
·
421
·
1,786
·
1

Програмни задачи: усъвършенстване на умението за колективно изпълнение ; активизиране на зрителната памет и умението да пресъздават чрез апликация с различни материали своите впечатления; развитие на усет към композицията...
 

Кубизъм - Пикасо

03 фев 2009
·
270
·
4
·
843
·
226

Общи жарактеристики и основни представители на Кубизма - Пабло Пикасо.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Изобр. изкуство
Тест по Изобразително изкуство за 8-ми клас
изпитен тест по Изобр. изкуство за Ученици от 8 клас
Тестът е изпитен за 8-ми клас и се фокусира върху понятията от изобразително изкуство и историята на изкуството. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Степента на трудност не е висока, тъй като възможните отговори са само два - А или Б.
(Лесен)
20 минути
11
62
1
11.11.2016
Тест по Изобразително изкуство за 6-ти клас
междинен тест по Изобр. изкуство за Ученици от 6 клас
Тестът е междинен и съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 6-ти клас и покрива материала от първия срок, изучен по Изобразително изкуство.
(Лесен)
10
92
1
04.11.2016
» виж всички онлайн тестове по изобр. изкуство

План – конспект по изобразително изкуство за 2 клас

Материал № 800096, от 25 яну 2012
Свален: 1,151 пъти
Прегледан: 2,028 пъти
Предмет: Изобр. изкуство
Тип: План
Брой страници: 3
Брой думи: 968
Брой символи: 5,799

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "План – конспект по изобразително изкуство за 2  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Михаил Николов
преподава по Изобр. изкуство
в град София
с опит от  21 години
10

Ина Николова
преподава по Изобр. изкуство
в град София
с опит от  3 години
1 197 31

виж още преподаватели...
Последно видяха материала