Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
Големина на текста:
ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДГ
Гражданското образование в България днес отразява формиране на отношението към
семейството и обществото, подготовката за живот, процесите на социализация и
адаптация. Превръщането на индивида в член на съвременното общество означава
приемане на неговите ценности и норми, овладяване на необходимите социални умения,
реализиране на правата и на задълженията в разнообразни социални взаимодействия.
Чрез обществените институции - семейство, детска градина, училище и т.н., се цели да се
планира и провежда социализацията на различните възрастови групи, за да се постигне
изграждането на автономен и креативен индивид.
В детската градина гражданското образование е насочено към усвояване на
екологични, културни, исторически, социални знания, формиране на чувство за
национална идентичност и умения за общуване, толерантно отношение към
индивидуалните и културни различия на другите, проява на грижи, откриване и
култивиране на собственото АЗ.
Като първо звено в образователната система предучилищното възпитание има
“привилегията” да положи основите на гражданската образованост на подрастващите и
формирането на нови позитивни компетенции, необходими в ХХІ век. Децата от
предучилищна възраст могат да получат начални познания по гражданско образование,
застъпени в различните образователни направления, когато това е съобразено с техните
възможности и интереси.
През 2005 год., която беше определена за Европейска година на демократично
гражданство чрез образование в много детски градини се обърна по-голямо внимание на
един от аспектите на гражданското образование, а именно - интеркултурното
образование. Това решение е провокирано от фактът, че България е многоетническа
държава, в която живеят граждани с различен етнически произход: българи, роми, турци,
арменци и др.
Интеркултурното образование е образование за всички деца, независимо от техния
етнически произход. Затова неговата основна цел е: Стимулиране на толерантност и
сътрудничество, на уважение и приемане на културните и националните ценности,
утвърждаване на детската индивидуалност при сравняване с другите.
За постигане на тази цел пред децата стоят следните основни задачи:
? Детето да осъзнае, че независимо от етническата му принадлежност, то
също има българска принадлежност, националност и всички права като останалите деца.
? Да имат диференцирани представи за етническа и национална
принадлежност - своята и на други близки до тях.
? Да проявяват чувство на родолюбие и гордост, че всички те са граждани
на България.
Тъй като децата по-лесно възприемат културните елементи, особено внимание се
обръща на песните, танците, носиите и празниците, съпътстващи ежедневието на всички
етноси. Обобщаващ момент от работата, свързана с интеркултурното образование може
1
да бъде провеждането на коледно тържество на тема: ”Ръка за ръка край домашното
огнище”. (Виж разработката в приложенията!)
Гражданското образование присъства неотклонно в духовния и социалния живот на
отделни общности и групи. В резултат на глобалните процеси, то бележи един
качествено нов преход в съдържанието на обучението при децата. Съдържа в себе си
натрупаната социална памет и опит на поколенията, която идва от дълбока древност до
наши дни и постига приемсвеност и развитие в историята на отделните държави, народи
и етноси.
Едно от направленията, в които се развива това образование в предучилищна възраст е
осмислянето на „Аз–а” от детето като ценност самоуважение, самоизява.
Възпитателните въздействия трябва да осигуряват самоизява на индивидуалните
способности на детето, неговото собствено човешко достойнство и толерантност към
другите хора. Формирането на граждански отговорни личности може да стане и чрез
запознаване на децата с нравствените послания на християнството, с особеностите на
православните ритуали, нашите вярвания, традиции, обичаи и празници. По този начин
децата придобиват нова познавателна култура, с която се обогатява интелектуалната и
социалната им дейност; развиват се речевите и музикалните способности, изясняват се
редица християнски добродетели.
Чрез пресъздаването на традициите и на обичаите се събужда интерес на децата, на
родителите и на обществеността към празниците. Децата сами достигат до извода, че
хората от различните етноси имат различни песни, танци, носии, но това не им пречи да
общуват, да живеят в разбирателство, да празнуват заедно, да си помагат. Напротив,
цялото разнообразие и колоритност на отделните етноси обогатява националната ни
култура и я прави да бъде толкова ценна. Ето защо, колкото по-рано децата достигнат
до “откритието”, че всички хора имат еднакви ценности, еднакви права, почитат еднакви
добродетели, толкова шансът да възпитаме толерантно поколение е по-голям, защото
гражданинът на утрешния ден трябва да бъде готов за междуетническо общуване.
Пролетните празници в детската градина са прекрасна възможност за гражданско
образование. Чрез тяхното изучаване и възпроизвеждане децата се докосват до изконни
български ценности. В учебната програма са най-застъпени Лазаровден, Цветница и
Великден. Лазаруването е празненство за момите. Коледуването е за момците, а
Великден е за всички – най-вече за децата (красив, весел и вкусен празник). Великден –
денят на първото пролетно пълнолуние носи полъха на древността и на християнските
мотиви за Възкресение Господне, за възраждане на новия живот. (Виж в Приложенията!)
Символ на празника са: яйцето и обредните хлябове, козунаците. Според народните
представи и вярвания яйцето символизира зараждането на живота, на здравето и на
силата. Мисля, че този празник е достатъчно весел и пъстър, за да остави прекрасни
впечатления у всеки за българските народни обичаи.
Като компонент на гражданското образование може да се разглежда и въпросът за
икономическото възпитание на децата в предучилищна възраст. Причината е в
2
необходимостта от възпитаване на хора от нов тип – предприемчиви, поемащи риск,
умеещи да печелят, но и да губят, ориентиращи се бързо в нова ситуация, умеещи да
управляват бизнеса си. Когато се изяснява икономическото възпитание се открива
връзката между труда и моралните категории – трудолюбие, честност, отговорност,
грижливо отношение към предметите на труда и т.н. Целта е чрез подходящи теми,
съобразени с възрастовите особености, децата да се възпитават в трудова етика и да
разберат цената на парите.
Особено внимание на този проблем отделя Анна Шатова. Тя счита, че е необходимо е
да се разкрие на детето обкръжаващия го предметен свят като свят на материалните и на
духовните ценности, като част от общочовешката култура и в процеса на познанието да
го научи на съответните форми на поведение, да умее да се ползва от всичко, което дават
възрастните на децата за техните ежедневни игри и занимания и да разберат, че във всяка
вещ, предмет е вложен трудът на един човек или много хора и че предметите трябва да се
пазят. (Шатова, 1994)
Едни от най-актуалните въпроси на съвременното общество, които стоят пред всеки
са въпросите за финансовите постъпления в семейството – как да се разпредели
бюджетът? Възможно ли е да се увеличат приходите? Или може би трябва да се намалят
разходите? Ами децата – как да им се обясни всичко това?
Подрастващото дете трябва да е равнопоставен член в семейството, да знае какво
може да си позволят родителите му и какво не; какво е необходимо да се купи веднага и
какво търпи отлагане във времето.
Бевърли Фелдман формулира шест правила за родителя, които касаят
икономическото възпитание на детето:
?Да се учат да опазват.
?Да се дават джобни пари.
?Да помагат в къщи.
?Родителите да не използват парите за подкупи и наказание.
?Да не се скрива финансовото положение в семейството.
?Родителите да разказват на детето за работата си. (Цит. по
Шатова, 1994)
Тези правила са в духа на партньорство и разбирателство, нещо крайно необходимо за
съвременното семейство.
Три са основните направления относно развитието на детето, свързани с постигане
целта на икономическото възпитание:
Познание за: труд, професии (традиционни и нови), парични операции и
съответната терминология;
Развитие на уменияучастие в домакинството, изразходване на джобни
пари; за ориентиране в цените на стоките, които употребяват;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Гражданското образование в детската градина

В детската градина гражданското образование е насочено към усвояване на екологични, културни, исторически, социални знания, формиране на чувство за национална идентичност и умения за общуване...
Изпратен от:
Ирена
на 2012-01-25
Добавен в:
Реферати
по Педагогика
Статистика:
489 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Синхронизация на възпитателните взаимодействия в семейството.
добавена от nelsin4eto 04.04.2012
0
51
Социално-педагогически особености на прехода на децата от детската градина към началното училище.
добавена от esra.hasanova 03.05.2019
1
10
Препоръка от учител за студент
добавена от nanka18 19.07.2018
1
15
Подобни материали
 

Празник на буквите - сценарий

09 окт 2011
·
2,333
·
7
·
1,205
·
4,766
·
5

Сценарий за провеждане на "Празник на буквите" в първи клас...
 

Празникът на буквите

12 сеп 2010
·
1,070
·
6
·
871
·
1

План–конспект на регламентирана ситуация по Социален свят за втора група в детската градина...
 

Гражданско образование

12 апр 2008
·
413
·
5
·
468
·
332
·
2

Гражданското образование е непрекъснат процес на усвояване на знания, умения и формиране на компетентности за развитие и усъвършенстване на личността, за структурата на демократичното общество, за законите, правата и отговорностите, даващи възможности...
 

Цели на обучението в първи клас

26 юни 2009
·
419
·
23
·
1,642
·
1,499
·
2

Годишно разпределение за първи клас...
 

Цялостно разпределение за 1- ви клас на ОУ

01 окт 2011
·
1,040
·
52
·
4,191
·
2,659
·
1

Цялостно разпределение на учебния материал в първи клас на основното училище...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Методика на обучението по математика в детската градина - III-та част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Лесен)
51
10
1
10 мин
14.08.2019
Тест по Спортна педагогика за студенти от 1-ви курс
междинен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден за изпит по ТМФВ за ВТУ магистърска степен при проф.Цонкова (Кадинова). Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
31
1
1 мин
18.11.2016
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Гражданското образование в детската градина

Материал № 799720, от 25 яну 2012
Свален: 489 пъти
Прегледан: 935 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 3,475
Брой символи: 21,787

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Гражданското образование в детската градина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
33

Борислав Борисов
преподава по Педагогика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 129 5

виж още преподаватели...
Последно видяха материала