Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София
Големина на текста:
ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДГ
Гражданското образование в България днес отразява формиране на отношението към
семейството и обществото, подготовката за живот, процесите на социализация и
адаптация. Превръщането на индивида в член на съвременното общество означава
приемане на неговите ценности и норми, овладяване на необходимите социални умения,
реализиране на правата и на задълженията в разнообразни социални взаимодействия.
Чрез обществените институции - семейство, детска градина, училище и т.н., се цели да се
планира и провежда социализацията на различните възрастови групи, за да се постигне
изграждането на автономен и креативен индивид.
В детската градина гражданското образование е насочено към усвояване на
екологични, културни, исторически, социални знания, формиране на чувство за
национална идентичност и умения за общуване, толерантно отношение към
индивидуалните и културни различия на другите, проява на грижи, откриване и
култивиране на собственото АЗ.
Като първо звено в образователната система предучилищното възпитание има
“привилегията” да положи основите на гражданската образованост на подрастващите и
формирането на нови позитивни компетенции, необходими в ХХІ век. Децата от
предучилищна възраст могат да получат начални познания по гражданско образование,
застъпени в различните образователни направления, когато това е съобразено с техните
възможности и интереси.
През 2005 год., която беше определена за Европейска година на демократично
гражданство чрез образование в много детски градини се обърна по-голямо внимание на
един от аспектите на гражданското образование, а именно - интеркултурното
образование. Това решение е провокирано от фактът, че България е многоетническа
държава, в която живеят граждани с различен етнически произход: българи, роми, турци,
арменци и др.
Интеркултурното образование е образование за всички деца, независимо от техния
етнически произход. Затова неговата основна цел е: Стимулиране на толерантност и
сътрудничество, на уважение и приемане на културните и националните ценности,
утвърждаване на детската индивидуалност при сравняване с другите.
За постигане на тази цел пред децата стоят следните основни задачи:
? Детето да осъзнае, че независимо от етническата му принадлежност, то
също има българска принадлежност, националност и всички права като останалите деца.
? Да имат диференцирани представи за етническа и национална
принадлежност - своята и на други близки до тях.
? Да проявяват чувство на родолюбие и гордост, че всички те са граждани
на България.
Тъй като децата по-лесно възприемат културните елементи, особено внимание се
обръща на песните, танците, носиите и празниците, съпътстващи ежедневието на всички
етноси. Обобщаващ момент от работата, свързана с интеркултурното образование може
1
да бъде провеждането на коледно тържество на тема: ”Ръка за ръка край домашното
огнище”. (Виж разработката в приложенията!)
Гражданското образование присъства неотклонно в духовния и социалния живот на
отделни общности и групи. В резултат на глобалните процеси, то бележи един
качествено нов преход в съдържанието на обучението при децата. Съдържа в себе си
натрупаната социална памет и опит на поколенията, която идва от дълбока древност до
наши дни и постига приемсвеност и развитие в историята на отделните държави, народи
и етноси.
Едно от направленията, в които се развива това образование в предучилищна възраст е
осмислянето на „Аз–а” от детето като ценност самоуважение, самоизява.
Възпитателните въздействия трябва да осигуряват самоизява на индивидуалните
способности на детето, неговото собствено човешко достойнство и толерантност към
другите хора. Формирането на граждански отговорни личности може да стане и чрез
запознаване на децата с нравствените послания на християнството, с особеностите на
православните ритуали, нашите вярвания, традиции, обичаи и празници. По този начин
децата придобиват нова познавателна култура, с която се обогатява интелектуалната и
социалната им дейност; развиват се речевите и музикалните способности, изясняват се
редица християнски добродетели.
Чрез пресъздаването на традициите и на обичаите се събужда интерес на децата, на
родителите и на обществеността към празниците. Децата сами достигат до извода, че
хората от различните етноси имат различни песни, танци, носии, но това не им пречи да
общуват, да живеят в разбирателство, да празнуват заедно, да си помагат. Напротив,
цялото разнообразие и колоритност на отделните етноси обогатява националната ни
култура и я прави да бъде толкова ценна. Ето защо, колкото по-рано децата достигнат
до “откритието”, че всички хора имат еднакви ценности, еднакви права, почитат еднакви
добродетели, толкова шансът да възпитаме толерантно поколение е по-голям, защото
гражданинът на утрешния ден трябва да бъде готов за междуетническо общуване.
Пролетните празници в детската градина са прекрасна възможност за гражданско
образование. Чрез тяхното изучаване и възпроизвеждане децата се докосват до изконни
български ценности. В учебната програма са най-застъпени Лазаровден, Цветница и
Великден. Лазаруването е празненство за момите. Коледуването е за момците, а
Великден е за всички – най-вече за децата (красив, весел и вкусен празник). Великден –
денят на първото пролетно пълнолуние носи полъха на древността и на християнските
мотиви за Възкресение Господне, за възраждане на новия живот. (Виж в Приложенията!)
Символ на празника са: яйцето и обредните хлябове, козунаците. Според народните
представи и вярвания яйцето символизира зараждането на живота, на здравето и на
силата. Мисля, че този празник е достатъчно весел и пъстър, за да остави прекрасни
впечатления у всеки за българските народни обичаи.
Като компонент на гражданското образование може да се разглежда и въпросът за
икономическото възпитание на децата в предучилищна възраст. Причината е в
2
необходимостта от възпитаване на хора от нов тип – предприемчиви, поемащи риск,
умеещи да печелят, но и да губят, ориентиращи се бързо в нова ситуация, умеещи да
управляват бизнеса си. Когато се изяснява икономическото възпитание се открива
връзката между труда и моралните категории – трудолюбие, честност, отговорност,
грижливо отношение към предметите на труда и т.н. Целта е чрез подходящи теми,
съобразени с възрастовите особености, децата да се възпитават в трудова етика и да
разберат цената на парите.
Особено внимание на този проблем отделя Анна Шатова. Тя счита, че е необходимо е
да се разкрие на детето обкръжаващия го предметен свят като свят на материалните и на
духовните ценности, като част от общочовешката култура и в процеса на познанието да
го научи на съответните форми на поведение, да умее да се ползва от всичко, което дават
възрастните на децата за техните ежедневни игри и занимания и да разберат, че във всяка
вещ, предмет е вложен трудът на един човек или много хора и че предметите трябва да се
пазят. (Шатова, 1994)
Едни от най-актуалните въпроси на съвременното общество, които стоят пред всеки
са въпросите за финансовите постъпления в семейството – как да се разпредели
бюджетът? Възможно ли е да се увеличат приходите? Или може би трябва да се намалят
разходите? Ами децата – как да им се обясни всичко това?
Подрастващото дете трябва да е равнопоставен член в семейството, да знае какво
може да си позволят родителите му и какво не; какво е необходимо да се купи веднага и
какво търпи отлагане във времето.
Бевърли Фелдман формулира шест правила за родителя, които касаят
икономическото възпитание на детето:
?Да се учат да опазват.
?Да се дават джобни пари.
?Да помагат в къщи.
?Родителите да не използват парите за подкупи и наказание.
?Да не се скрива финансовото положение в семейството.
?Родителите да разказват на детето за работата си. (Цит. по
Шатова, 1994)
Тези правила са в духа на партньорство и разбирателство, нещо крайно необходимо за
съвременното семейство.
Три са основните направления относно развитието на детето, свързани с постигане
целта на икономическото възпитание:
Познание за: труд, професии (традиционни и нови), парични операции и
съответната терминология;
Развитие на уменияучастие в домакинството, изразходване на джобни
пари; за ориентиране в цените на стоките, които употребяват;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Гражданското образование в детската градина

В детската градина гражданското образование е насочено към усвояване на екологични, културни, исторически, социални знания, формиране на чувство за национална идентичност и умения за общуване...
Изпратен от:
Ирена
на 2012-01-25
Добавен в:
Реферати
по Педагогика
Статистика:
449 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Синхронизация на възпитателните взаимодействия в семейството.
добавена от nelsin4eto 04.04.2012
0
51
Социално-педагогически особености на прехода на децата от детската градина към началното училище.
добавена от esra.hasanova 03.05.2019
1
8
Препоръка от учител за студент
добавена от nanka18 19.07.2018
1
13
Подобни материали
 

Празник на буквите - сценарий

09 окт 2011
·
2,193
·
7
·
1,205
·
4,515
·
6

Сценарий за провеждане на "Празник на буквите" в първи клас...
 

Празникът на буквите

12 сеп 2010
·
1,019
·
6
·
871
·
1,441
·
7

План–конспект на регламентирана ситуация по Социален свят за втора група в детската градина...
 

Цялостно разпределение за 1- ви клас на ОУ

01 окт 2011
·
1,028
·
52
·
4,191
·
2,606

Цялостно разпределение на учебния материал в първи клас на основното училище...
 

План-конспект за урок по музика за 1-ви клас

19 окт 2011
·
475
·
6
·
1,119
·
792
·
1

организация на класа, подготовка за час, поставяна на темата, работа по темата...
 

Цели на обучението в първи клас

26 юни 2009
·
405
·
23
·
1,642
·
1,427

Годишно разпределение за първи клас...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика за учители
професионален тест по Педагогика за Учители
Тест по педагогика относно мотивирането на ученици, предназначен за учители. Съдържа 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
172
1
20.12.2013
Методика на обучението по математика в детската градина - ІІ-ра част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
48
2
1
10 мин
14.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Гражданското образование в детската градина

Материал № 799720, от 25 яну 2012
Свален: 449 пъти
Прегледан: 856 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 3,475
Брой символи: 21,787

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Гражданското образование в детската градина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Преслава Станева
преподава по Педагогика
в град Попово
с опит от  2 години
3

Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  35 години
39

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения