Големина на текста:
Съдът на публичната служба на Европейския съюз е създаден с
Решение № 752 от 2 ноември 2004 г.на Евратом Съвета като помощен орган
към Общия съд на Европейския съюз. Седалището на тази нова юрисдикция
е в Люксембург. Компетентен е да се произнася като първа инстанция по
споровете между Съюза и негови служители по силата на член 270 от
Договора за функционирането на Европейския съюз и член 225а от Договора
за Европейската общност, в това число и по спорове между всеки орган и
негови служители или всяка служба и нейни служители, за които е
предоставена компетентност на Съда на Европейския съюз. В решението, с
което се счита, че е „учреден” Съдът на публичната служба, се уточнява, че
решенията на този съд могат да бъдат обжалвани пред Първоинстанционния
съд. Възраженията нямат суспензивна сила по отношение на постановеното
решение. Могат да се отнасят само до материалноправни въпроси, до липса
на компетентност на съда, до процесуални нередности които накърняват
интересите на заинтересуваната страна, както и до нарушаване на правните
норми на Общността.
Съдът на публичната служба се състои от седем съдии, измежду които
се избира неговият председател. Те могат да бъдат преназначавани. Съдиите
се назначават от Съвета с единодушие, след консултиране с комитет от седем
лица, избрани сред бивши членове на Съда и Общия съд и юристи с призната
компетентност.
Комитетът дава становище относно способността на кандидатите да
упражняват функциите на съдия в Съда на публичната служба. Към
становището си комитетът прилага списък на кандидати с най-подходящ
опит на високо ниво. Този списък следва да съдържа поне два пъти повече
кандидати от броя на съдиите, които трябва да бъдат назначени. Всяко лице,
което е гражданин на Съюза и отговаря на условията, установени в член
225а, параграф 4 от Договора за Европейската общност и в член 140б,
параграф 4 от Договора за Евратом, може да представи кандидатурата си.
Съветът с квалифицирано мнозинство и по препоръка на Съда определя
условията и реда за подаване и разглеждане на кандидатурите, след
консултиране с комитета.
Председателят на Съда на публичната служба се избира за срок
от три години измежду съдиите на съда. Той може да бъде преизбиран.
При назначаването на съдиите Съветът осигурява балансиран състав на
Съда на публичната служба както по отношение на географския баланс сред
гражданите на държавите-членки, така и по отношение на представените
национални правни системи.
Съдът на публичната служба заседава в състав от трима съдии. В
определени случаи, посочени в процедурния му правилник, той може да
заседава в пленум или в състав от петима съдии или от един-единствен
съдия.
Председателят на Съда на публичната служба председателства пленума
и състава от петима съдии. Председателите на съставите от трима съдии се
определят съгласно условията, предвидени в параграф 1. Ако председателят
на Съда на публичната служба е член на състав от трима съдии, той
председателства този състав. Процедурният правилник урежда правомощията
и кворума на пленума, както и образуването на съставите и разпределянето
на делата. Статутът и общите условия за изпълнението на функциите на
съдия са определени в член 5 от приложение I към Протокола относно
статута на Съда на Европейския съюз.
Избраните съдии полагат клетва на 5 октомври 2005г. Първоначално те
създават свои кабинети, които включват по един съдебен помощник и по
един асистент.
Малко по-късно на длъжност е избран секретарят на Съда на
публичната служба, който полага клетва на 30 ноември 2005 г. През
декември 2005 г. се разработва специална процедура по набиране персонал
на секретарията. Обявени публично са десет длъжности- 1 администратор, 5
асистенти и 4 секретари. Тези длъжности са заети през месеците
януари/февруари 2006 г. Последни назначения в състава на Съда на
публичната служба са извършени през пролетта на 2006 – лице за контролен
прочит на съдебните решения и коректор, прикрепени към кабинета на
председателя.
Съдът на публичната служба започва да изпълнява съдебните си
функции на 12 декември 2005 г. На тази дата е публикувано решението на
Председателя на Съда, с което бива установено, че Съдът на публичната
служба е създаден в съотвестствие с правните изисквания.
Същинска работа Съдът започва със 117 дела, прехвърлени от
Първоинстанционния съд относно спорове, свързани с европейската
публична служба, които са били висящи и, по които писменото производство
още не е било приключено. Заведени пред самия Съд на публичната служба
са и 13 нови дела. През 2006 г. пред Съда на публичната служба са заведени
нови 147 дела.
Първата година на същинската правораздавателна дейност на новия
съд е 2006г. Първото съдебно заседание на Съда на публичната служба се
провежда служба на 28 март 2006 г. Първото решение е постановено на 26
април 2006 г.
През същата година Съдът на публичната служба приключва 53 дела,
от които 21 с решение и 32 - чрез други правни способи. Около 5 % от
приключените дела са разгледани от пленума, а останалите са решени от
различни състави или, в някои случаи, от самия председател на Съда на
публичната служба в рамките на процедури за допускане на обезпечения (две
дела) и предоставяне на правна помощ (три дела). Сред способите за
приключване, извън постановяването на решение, без съмнение преобладават
определенията за недопустимост.
На всеки един от етапите на производството, включително
непосредствено след подаване на исковата молба, Съдът на публичната
служба може да прецени възможността за доброволно уреждане на спора
между страните, както и да им окаже съдействие в тази насока.
В резултат на доброволно уреждане на спора между страните,
определен брой дела завършват с определения за заличаване от регистъра.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Право на ЕС

Съдът на публичната служба на Европейския съюз е създаден с решение № 752 от 2 ноември 2004 г. на Евратом Съвета като помощен орган към Общия съд на Европейския съюз. Седалището на тази нова юрисдикция е в Люксембург...
Изпратен от:
Anna Jordanova
на 2012-01-24
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
20 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лекции по гражданско право

07 яну 2007
·
1,417
·
61
·
33,129
·
184
·
1

Лекции по гражданско право за Софийския университет за специалностите право и международни отношения.
 

Европейската комисия

05 юни 2011
·
48
·
6
·
1,124
·
56

Европейската комисия - история, компетенции, назначаване, мандат, организация, функции.....
 

Наказателен закон и наказателноправни норми

13 юни 2008
·
199
·
106
·
30,216
·
113

Въз основа на регулираните от тях, различни по характер обществени отношения - наказателни, граждански, финансови, административни и т.н., се обособяват множество отрасли (клонове) на правото.
 

Право на Европейския съюз

25 авг 2008
·
495
·
17
·
16,700

До Втората световна война Европа определя всички импулси в световния икономически и политически живот. След това обаче управленческите елити действат в много сложни условия - няма икономически организации...
 

Съд на Европейската общност

07 дек 2015
·
4
·
1,137

Националната юрисдикция отнася до Съда въпроси свързани с тълкуването или с преценката на валидността на разпоредба от правото на Съюза, обикновено под формата на съдебен акт в съответствие с националните процесуални правила...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
21
1
1 мин
31.07.2018
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
185
3
1 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Право на ЕС

Материал № 799286, от 24 яну 2012
Свален: 20 пъти
Прегледан: 52 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,356
Брой символи: 8,017

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Право на ЕС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения