Големина на текста:
Художествена собственост 1
ХС – обхваща произведения на наукаталитературата и изкустватаОсн 
международен норм акт  регламентиращ правната защита на ХС е Бернската 
конвенвенцияа осн норм акт за защита на ХС е Закона за Защита на авторското 
право и сходините му права от 93, многократни промени
Основни принципи на БК регламентиращи основните положения в националното 
законодателство в областта на ХС са
1) принцип на национално третиране
2)принцип на автоматичност на закрилата
3)принцип на независимост на закрилата
1) означава че всяка страна членка на БК се задължава да осигури съяата правна 
закрила на обектите на НЛИпроизходждащи от която и да е страна члнека на БК
както за своите гражданиПравният термин гражданин се отнася за ФЛ с постоянен 
адрес/ЮЛ със седалище или дейнопромишлено или търг предприятиенамиращо се 
на територията на страна членка на БК 
2) означаваче закрилата върху произведенията на НЛИ възниква автоматично с 
факта на материализиране на худ.творческата дейност върху носител или 
представяне на произведението пред публиказа публика се считат мин 3 души
които не са родниниЗакрила възниква независимо от каквито и да било 
обстоятелства по депозит или регистриране на правата изисквани по други закони
независимо от худ.качества
3) всяка страна членка на БК се задължава да осигури авторско­правна закрила на 
произведенията на НЛИнезависимо от наличието/отсъствието на такава закрила в 
страната на произход на творбата(обекта)
Обекти на ХС  : всички произведения на НЛИ са обекти на закрила
1) литературни произведениявключително произведения н НЛИ  и техн лит
публицистикадокументалистика комп прогр
2) музикални произведениявключително такива съдържащи или не текст
3) сценични произведения – предназначени за сценатеатралнибалетни постановки
мюзикълипантомимациркови постановки
4) произведения на изкуството включително произведения на изобр изкграф изк
приложните изкуства
5) филми­ вкл се играленнаучно­популярен и др филмови произведения + 
мултимедийни произведениятрейлърирекламиклипове и др.)
6) фотографски прозиведения и произведения създадени по сходни 
методи/аналогични/(литография)
7) произведения на архитектурата – малки пластикирелефи
8)държавни кадастрални и топографски карти – от 2006
9) графично оформление на печатно издание – то е самост обект на ХСтъй като е 
резултат от труда на художник­илюстратор
10) проектикартисхемипланове и др подобниотнасящи се до архгеогр., 
музикално делотопографИли която и да е област на наукатехника или ИС
Произведенията в т.10 подсказватче проекти за нова машинанов дизайн преди 
закрилата им като обекти на ИС автоматично са обект на авторско­правна защита
Посочените обекти по начина на свързванепо инспирир творческа концепция се 
определят с термина първичниоригинални произведения на авторското право
11) преводи и преработки на съществуващи вече литературни произведения или 
фолклорни творби
12) нови аранжименти на съществуващи вече музикални произведения или 
фолклорни творби
13) периодични изданияенциклопедиисборнициантологиибиблиографиибази 
данни и др съдържащи в състава си 2 или повече авторски произведения или 
материали 
Посочените в 11 и 12 произведения определят с термина вторичи прозведения на 
авторското правоНякои законодалите ги наричат още производниСпецифична 
особеност ече за създаването им е необходимо писмено разрешение от страна на 
носителя на авторско право на първични произведенияСлед създаването им е 
обаче вторичните произведения имат абсолютно идентичен правен статут като 
първичните
Посочените в т13 се определят като сборни произведенияХар особеност е че за 
създаването им е необходимо спазването на авторските права на включените в 
състава им авторски произведения и материалиСлед създаването им обаче 
съставителят на произв разполага с пълния комплекс от авторски 
правомощия(периодични издания)
Посоченото до тук представлява обекти на ХСв разширен състав обектите на НЛИ 
се ползват от авторско­правна закрилаЗаконодателят въвежда и необекти на 
авторскоро право
*произведения на худ­творческа дейносткоито не се ползватр с авторско 
правна закрила са
1) идеииконцепции
2) фолклорни произведения – не са обект поради неизвестния автор
БГ – защитават се преработени фолклорни творби
3) индивидуални и колективни текстове на държавни органи и др офиц 
органи(норм актове)
4) новинифактисведенияданни – изключени са защото обществ 
аудитория трябва да има достъп до значими данни
Логиката на изключените обекти е превес на обществения интерес над личните 
интереси при регламентирането на авт­правна закрила
Произведения на НЛИсъгласно ЗАПСПсе установяват т.низключителни авт­
правни правомощияИзключителни права върху произведения на НЛИ е комлексно 
правосъстоящо се от 2 групи права НЕИМУЩЕСТВЕНИ и ИМУЩЕСТВЕНИ///
(МОРАЛНИ и ИКОНОМИЧЕСКИ)
Неимуществени права 
1) авторът има правото да реши дали създаденото от недо може да бъде разгласено
както и да определи времетомястото и начинът по който това да стане
2) авторът има право да иска признавено на неговото авторство върху 
произведението
3) авторът има право да разгласи своето произведение под псевдоним или анонимно
4) авторът има право да иска неговия превдоним/криптоним да бъде обознчен въху 
оригинала или върху екземпляр на произведението по обичайния начин за 
съответното произведение на худ.творческата дейност
5) има право да иска запазване на цялостта на произведението сикакто и да се 
противопостави на промени в текста 
6) авторът на изобразително изкуство има право да поиска достъп до оригинала на 
своето прозиведениекогато се притежава от др лице и когато това е с оглед на др 
достъп... 
7)авторът има право да променя произведението си съобразно нови художествено­
естетични разбирания ако с това не се нарушават придобитите от други лица права
8) авторът има право да спре използването на своето произведение поради промени 
в убежденията сиако с това не се нарушават придобиди от други лица праваако не 
тр да се разрушават архитектурни обекти
Посоченито в 1 и 4 права са НЕОТЧУЖДИМИт.екойто и да е носител на авторските 
праватези правомощия са в собственост на автора

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Художествена собственост

Художествена собственост. Основни положения. Основни принципи на Бернската Конвенция и...
Изпратен от:
thug_lady
на 2012-01-24
Добавен в:
Лекции
по Интелектуална собственост
Статистика:
72 сваляния
виж още
 
 

Художествена собственост

Материал № 798907, от 24 яну 2012
Свален: 72 пъти
Прегледан: 104 пъти
Предмет: Интелектуална собственост
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,535
Брой символи: 9,588

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Художествена собственост"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала