Големина на текста:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОГРАМА ’’ ИКОНОМИКА ’’
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
/ КАЗУС /
ПО
DIS 923
МАКРОИКОНОМИКА
ТЕМА : Парична политика в условията на валутен борд
Изготвено от
Камелия Живкова Лалова
Пролетен семестър 2005 / 2006г.
Факултетен номер F31750
/ София /
Фиксалните инвестиции и парично - кредитната политика образуват гръбнака на
съвременното държавно регулиране на икономиката.
Паричната политика представлява съвкупност от мерки и действия насочени към
установяване на определено състояние на паричната сфера, чрез което се осигурява
стабилност във финансовия сектор, ефективно развитие на реалната икономика и се
гарантира общото макроикономическо равновесие. Тя се разработва и приема от ЦБ,
която дефинира крайните цели и избира адекватни инструменти за тяхното постигане.
Условията на провеждане на ефективна парична политика са:
1.Доказана стабилност на скоростта на обръщение на парите
2.Независимост на ЦБ
3.Развита финансова структура
4.Стабилна връзка между паричното предлагане и лихвен % и размера на
инвестициите
Пред паричната политика има няколко цели, които същевременно са и цели на
икономическата политика изобщо, тъй като паричната политика е нейн елемент. Това
са т.нар. крайни цели на паричната политика. Централната банка не може да достигне
тези цели директно, затова тя разработва своя стратегия, включваща междинни и
оперативни цели, чието достигане е индикатор за движението към крайните цели.
Крайните цели на паричната политика се изразяват в достигането на висока заетост,
икономически растеж, стабилност на цените, на лихвените преценти, на финансовите и
валутните пазари.
Високата заетост е по – точен термин като цел на икономическата политика, отколкото
пълната заетост, тъй като поради съществуването на неизбежна заетост е съвместима с
известно, допустимо ниво на безработицата, каквото за развитите страни през 60-те
години се считаше, че е 4%, по – късно 5%, а от края на 80-те години 6% и дори 7 %.
Това ниво, макар и трудно за определяне, се нарича естествено ниво на безработицата и
при него се счита, че в икономиката има пълна заетост. В този смисъл и целта е не
премахване на безработицата изобщо, а достигане на максимално възможна висока
заетост.
Икономическият растеж е свързан с пълната или високата заетост, тъй като при
ниска безработица може да се произведе по – голям продукт. Икономическият растеж
се осигурява от достатъчно инвестиции в нов физически капитал и висока
производителност. Сам по себе си той е една дългосрочна цел на всяка икономика и
общество, защото е крайният източник на благосъстоянието. Когато няма инвестиции,
производството се свива, икономическият растеж намалява или става отрицателен,
жизненото равнище спада. Икономическият растеж обаче е проблем не само на
страните в преход, това е цикличен проблем и на развитите страни.
КРАЙНИ ЦЕЛИ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА
Ценовата стабилност е важна както за текущата икономическа активност, така и за
планирането на бъдещето. Нестабилните цени създават несигурност в очакванията на
икономическите агенти, което затруднява техните решения. Силната инфлация и
особено хиперинфлацията могат да разрушат икономиката, а също и обществената
система, пораждайки социални конфликти, напрежение и хаос. Нациите, преживели
силни инфлации, си дават добре сметка за това, че имат “ инфлационна памет ”, която
ги предпазва от ново лекомислено навлизане в хиперинфлационния ад. Инфлацията е
един от основните проблеми на преходните икономики.
Стабилността на лихвените проценти също е свързана с планирането на инвестициите,
на частните и държавните разходи. От своя страна лихвените проценти зависят от
общата ситуация в икономиката и в частност от новото и колебанията на ценово
равнище. Централната банка може да има и свои специфични подбуди за намаляване на
лихвеното равнище – това е желатението и да не настройва враждебно общественото
мнение, причина за което могат да станат високите лихвени проценти.
Стабилността на финансовите пазари, включително на валутния пазар, е резултат на
общата ситуация в икономиката. Тя обаче, оказва обратно влияние на икономическата
активност. На финансовите пазари влияе позитивно стабилността на лихвените
проценти поради връзката между лихвените проценти и цените на финансовите
инструменти. У нас например стабилността на валутния курс и валутния пазар е била
винаги приоритетна цел на икономическата парична политика поради влиянието на
валутния курс върху външноикономическите и финансовите позиции на страната.
Между крайните цели на паричната политика има определена връзка, те са по принцип
съвместими, но между някои от тях може да възникне и конфликт, което затруднява
провеждането на парична политика. Такъв конфликт в частност може да се появи при
отчитане на краткосрочните и дългосрочните последици от действията на централната
банка – това се отнася например за връзката между паричната маса, лихвените
проценти, инфлацията, валутния курс и др.
Със своите действия централната банка не е в състояние са повлияе пряко и
незабавно на крайните цели, описани по – горе. Наистина чрез инструментите на
паричната политика тя влияе индиректно на крайните цели, но това влияние се
проявява едва след известно време, и тогава може да се окаже късно за корекции, ако
не се е действало правилно. Затова базисната стратегия на централната банка е да
избере цели или индикатори, намиращисе между нейните инструменти и крайните
цели, наречени междинни цели, и преследвайки тях, да съди своевременно за
движението или отклонението от крайните цели. Това предполага наличието на
стабилна или предвидима връзка между междинните и крайните цели.
Междинни цели, към чието достигане ще се стреми централната банка, могат да
бъдат паричните агрегати или лихвените проценти, за които се приема, че влияят пряко
на някоя от избраните крайни цели, например ценово ниво, заетост и др. Но
централната банка може да не е в състояние да влияе пряко дори и на тези междинни
цели. Тогава тя избира други цели, наречени оперативни, разположени между нейните
инструменти и междинните цели. Оперативните цели могат да бъдат банковите резерви
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ
СТАБИЛНОСТ НА
ЛИХВЕНИТЕ %
ВИСОКА
ЗАЕТОСТ
СТАБИЛНОСТ НА
ФИНАНСОВИТЕ И
ВАЛУТНИ ПАЗАРИ
СТАБИЛНОСТ
НА ЦЕНИТЕ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
anita_asenova написа на 28 ное 2006 ОТГОВОРИ
студент на 30 години от София , УНСС
защо не може да се отвори този файл?
 
Подобни материали
 

Брутен вътрешен продукт

05 яну 2011
·
254
·
28
·
716
·
561

Макроикономика: предмет и метод на изследване. Брутен вътрешен продукт: разгоден и доходен подход за измерване. Номинален, реален БВП....
 

Икономичеси растеж

02 яну 2009
·
336
·
6
·
888

Икономически растеж Икономическият растеж представлява устойчиво увеличение на общото производство на стоки и услуги, произведени от дадено общество. Той е увеличение на реалния брутен национален продукт и включва:...
 

Макроикономика - фискална политика

20 дек 2011
·
230
·
11
·
1,855
·
433

Фискална политика - с това понятие се наименува държавното данъчно облагане и изразходването на получените по този начин приходи с цел да се повлияе върху съвкупното (агрегатно) търсене и предлагане....
 

Макроикономика

18 юни 2007
·
1,892
·
16
·
10,265
·
640

Макроикономиката представлява дял от икономическата теория, която изучава националното стопанство като цяло, както и всички тези процеси, които протичат в системата на националната икономика...
 

Икономическата криза в България

06 юни 2009
·
407
·
3
·
1,137
·
1

Има ли икономическа криза в България ? Въпроси и отговори , предназначен за студенти...
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Макроикономически величини
тематичен тест по Макроикономика за Неучащи от 10 клас
Тестът включва 13 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
13
38
1
2 мин
15.05.2015
Тест по Макроикономика за 2-ри курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Макроикономика със 79 въпроса, предназначен за студенти 2 курс от Техническия университет. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
79
28
1
6 мин
06.09.2018
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Парична политика в условията на валутен борд

Материал № 7962, от 06 ное 2006
Свален: 1,523 пъти
Прегледан: 121 пъти
Качен от:
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 1,710
Брой символи: 14,811

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Парична политика в условията на валутен борд"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения