Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ЗЕМЯ
Днес, ................................. 2011 г. в гр. ............................. се сключи настоящит
договор между:
1……………....................................................................................................................
..........,
С ЕГН ………….…….., л.к. ......................... , издадена
от ....................................................., живущ
в ...................................................................................................................... и
наричан по-долу НАЕМОДАТЕЛ и
2. .................................................., с ЕИК .............................., със седалище и
адрес на
управление ...................................................................................................................
...........,
представлявано
от ....................................................................................................................,
наричан по-долу НАЕМАТЕЛ
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Т.1.1. Наемодателят предоставя, а Наемателя наема селскостопанска земя от
.................. дка съгласно Нот. акт № ...………….......
от ...............................................
Т.1.2. Земята по т.1 се наема за извършване на земеделски дейности.
II. ДОГОВОРНА ЦЕНА
Т.2.1. Страните се споразумяха Наемателят да предостави на Наемодателя по
............. (словом: ………………………………………………..) лв. на декар за една
година от наетата по т. 1 земя. Т.2.2. Сумите по т.2.1. се предоставят до края на
годишния период, през който е била наета земята по т.1.
III. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Т.3.1. Настоящият договор се сключва за срок от една година.
Т.3.2. Договорът може да бъде продължен извън посочения в т. 3.1. срок чрез
анекс към настоящия договор, подписан от двете страни.
Т.4. Настоящият договор се прекратява:
1. При изтичане на срока по т.3.1 или по т.3.2.
2. По взаимно съгласие под формата на анекс към настоящия договор.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Т.5. Наемодателят се задължава да предостави замята по т.1 във вид,
подходящ за извършване на дейностите по т.2.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Т.6. Наемателят се задължава да се грижи за наетата земя като добър стопанин
и след изтичането на срока на договора по т.3.1. или т.3.2. да я върне на
Наемодателя в не по-лош вид от този, при който я е наел. Евентуално
извършени подобрения върху парцела са за сметка на наемателя, ако не са
договорени с анекс към настоящия договор.
IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Т.7. Евентуално възникнали противоречия в процеса на изпълнение на договора
се решават с доброжелателни преговори, а при недостигане на съгласие - по
съдебен ред съгласно разпоредбите на гражданското законодателство на
Република България.
Т.8. Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра- по
един за всяка от страните.
НАЕМОДАТЕЛ:…………… НАЕМАТЕЛ:…………….

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за наем

Договор за наем на селскостопанска земя. Днес, ................................. 2011 г. в гр. ............................. се сключи настоящит договор между:1……………....................................................................................
Изпратен от:
Krasimir Dinev
на 2012-01-20
Добавен в:
Договори
по Земеделие
Статистика:
83 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Договор за наем

Материал № 796167, от 20 яну 2012
Свален: 83 пъти
Прегледан: 230 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Договор
Брой страници: 2
Брой думи: 269
Брой символи: 1,549

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала