Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ
ПРОЕКТИВНИ МЕТОДИКИ:
РИСУВАНЕ НА ЧОВЕШКА ФИГУРА”
Проективните методики са съвкупност от методики, насочени към
изследването на личността и разработени в рамките на провктивния
диагностичен подход.
Рисунката отразява уникалния поглед на детето за света около
него. В нея то проектира себе си, своите преживявания, представи,
стремежи, затова рисувателните тестове се отнасят към групата на
проективните. Проективните рисувателни тестове се използват
предимно за диагностика на деца, но някои от тях се прилагат с успех и
при възрастните.
Псредством рисуването децата изразяват това, което им е трудно да
кажат с думи. Детето рисува не само това, което вижда и знае, а преди
всичко това, което чувства.
Рисувателните, проективни тестове дават представа за
субективната оценка на детето за средата, в която е отглеждано и за
тази, в която то учи и играе. Посредством рисуването малкият човек се
себеоценява и оценява околните. По този начин то разказва с други
изразни средства за отношенията му с роднини и приятели.
Процесът на рисуване има оздравяващ ефект върху деца с различни
заболявания, затова в психологичното консултиране проективните
методики се използват не само за диагностика, но също така и в
психотерапевтични арт сеанси.
Изследвания върху рисуването на детето са правени още в края
на 19 век, но е трудно да се посочи кой точно е положил началото на
тяхното използване с диагностична цел. Като пионер в тази област се
смята американската психоложка Флоранс Гудинъф, която в средата на
трийсетте години на миналия век създава първата скала за оценка на
интелигентността чрез рисунката на човешка фигура.
Рисувателните методики стават много популярни сред
психолозите практици през 50-те и 60-те години на 20 век, като се
разширява психологичното пространство на тяхното приложение.
Освен за изследване на интелекта, те се използват за една по- цялостна
оценка на личността на рисуващия. Изключително популярни стават
интерпретацийте на К. Маховер, а по-късно и на Е. Копитц, които
създават свои скали за оценка на личностните особености на основата
на разработките на Ф. Гудинъф.
РИСУНКА НА ЧОВЕК – изследване на личностовите особености
1.Методика на Маховер
Рисувателния тест „ Рисунка на човек” от създаването си до днес
е претърпял редица модификации. На базата на него редица автори
създават свои методики, които успешно се използват в психологичните
изследвания.Една от най- известните е модификацията на Маховер, с
която тестът „Рисунка на човек” получава ново направление и то е
възможността за оценка на личностно- емоциналната сфера на детето.
Тестът на Маховер помага да се изследват индивидуалните
особености на личността на детето. За разлика от теста на Гудинъф,
където се иска да се нарисува една фигура и то тя да е на мъж, при
прилагане методиката на Маховер се рисуват последователно две
фигури, на мъж и на жена. Тестът може да се използва както за
индивидуално тестване, така и при изследване на групи от деца и
възрастни.
Интерпретацията на Маховер остава в основата на всички
появили се по- късно рисувателни методики.
На изследваното лице се дава чист лист хартия с инструкцията:
„Нарисувай човек, какъвто искаш”. След като изпълни задачата,се
поставя нова- да нарисува човек от противоположния пол. Маховер
въвежда и последващо рисунката интервю, в което се задават редица
въпроси с цел да се съпостави графичното изображение с вербалното
значение на нарисуваното. Задават се въпроси като: Кой е този човек?
Какво прави? На колко години е? Къде живее? С какво се занимава?
Има ли приятели? Женен/Омъжена ли е? Има ли деца? Добър или лош
е? Здрав ли е? Щастлив ли е? С какво се занимава? Като всички
въпроси и отговори се записват.
При Маховер интерпретацията обхваща големината на
фигурата и на отделните й части, разполагането й в рисувателното
поле, изследване на ненарисуваните елементи, затова е недопустимо
предварително насочване на вниманието на детето върху начина на
изрисуване на фигурата. Детето рисува както и каквото може. Маховер
изхожда от идеята, че в рисунката се проектира собственото Аз.
Анализът обхваща както основни детайли на рисунката, така и тяхната
взаимна връзка.
2.Методика на Копитц
След Маховер друга американска психоложка, Елизабет
Копитц оставя значима следа в темата „Рисунка на човек”. Копитц
вярва, че рисунката е естествен начин на изразяване на малките деца.Тя
отхвърля необходимостта да се правят две рисунки. Според нея втората
рисунка се явява допълнително изпитание за травмираните и
притеснени деца.
Анализът на нарисувана човешка фигура според Копитц
включва две нива на интерпретация- 1-во ниво разглежда наличието на
т.н. елементи на развитието, а 2-то ниво интерпретира появата на
емоционални индикатори.
Елементите на развитието представляват списък от 30 части на
човешката фигура, в това число и облеклото, които са характерни за
рисуване при деца от определена възраст.Елементите на развитието са
представени под формата на скала от 5-12 годишна възраст, с подскали
за момчета и момичета.Така например за момчета на 5 години
очакваните елементи на развитието са: глава, очи, нос, уста, тяло,
крака, а при момичетата се добавят и ръце.С нарастване на възрастта
до 10 години се добавят: стъпала, коса, двуизмерни ръце и крака, врат,
спуснати ръце, след което списъкът на очакваните елементи остава
неизменен.
Копитц установява полови различия в рисунките и наличието
на типично мъжки и типично женски елементи на развитието: в
момчешките рисунки често срещани елементи на развитието са- ухо,
колянна става и профилна рисунка, а в момичешките се срещат- нос,
две устни, зеници, вежди, облекло.
Емоционалните индикатори са 38 графични елемента,
отговарящи на определени условия.Те разграничават децата с
емоционални проблеми от останалите, срещат се рядко в рисунките на
другите деца от същата възрастова жгрупа и не зависят от възрастта и
зрелостта на детето.
Списъкът с емоционалните индикатори е разделен на три
подгупи: първата група включва елементи, свързани с качеството на
изображението като формата и вида на линията, начина на прикрепяне
на отделните части на фигурата, затъмняване, накланяне, много малка
или много голяма фигура, прозрачност; втората група включва: много
малка или много голяма глава, празни очи, кръстосан поглед, зъби,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 юни 2021 в 22:56 в момента не учи на 42 години
08 юни 2021 в 18:24 потребител
08 юни 2021 в 16:24 учител на 44 години
08 юни 2021 в 15:54 родител на 35 години
07 юни 2021 в 22:29 родител
07 юни 2021 в 09:19 студент на 41 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - ДИПКУ, специалност - Педагогика, випуск 2017
28 май 2021 в 09:25 студент на 39 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по хуманитарни науки, специалност - ПНУП, випуск 2019
02 май 2021 в 17:19 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Предучилищна педагогика и чужд език, випуск 2019
29 апр 2021 в 09:44 потребител от София
08 апр 2021 в 13:51 в момента не учи на 31 години от София
 
Подобни материали
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,849
·
5
·
2,185
·
1,011
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Възникване и психоаналитични школи в клиничната психология

21 окт 2007
·
329
·
4
·
1,465
·
79

Тази лекция по "Клинична психология" е част от цял цикъл такива и в нея са засегнати основните неща по разглеждания въпрос...
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,754
·
22
·
2,400
·
1,707
·
4
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,779
·
7
·
1,445
·
2,272
·
2
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,317
·
18
·
4,816
·
3,194
·
5
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
641
1
16.07.2012
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
120
1
1 мин
13.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Проективни методики "Рисунка на човешка фигура"

Материал № 79531, от 18 яну 2008
Свален: 655 пъти
Прегледан: 459 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Общ материал
Брой страници: 14
Брой думи: 2,430
Брой символи: 20,751

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проективни методики "Рисунка на човешка фигура""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
80

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
477

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения