Големина на текста:
МСС 34 Междинно счетоводно отчитане
Обхват
Този стандарт не постановява кои предприятия трябва да публикуват междинни финансови отчети, колко често
или колко време след края на отделния период. Предприятията, чиито дългови или акционерни ценни книги са
търгувани публично, са длъжни да публикуват междинни финансови отчети. Този стандарт е приложим в
случай, че дадена компания трябва или избира да публикува междинен финансов отчет съгласно МСФО.
Ако дадено предприятие не е предоставило междинни финансови отчети през дадена финансова година или е
предоставяло междинни финансови отчети, които не отговарят на този стандарт, не означава, че годишните
финансови отчети на предприятието не отговарят на МСФО, ако те по друг начин отговарят.
Дефиниции
Отчетен период е период на финансово отчитане, по-къс от пълна финансова година.
Междинен финансов отчет е финансовият отчет, съдържащ или пълен комплект финансови отчети или
комплект съкратени финансови отчети за даден междинен отчетен период.
Съдържание на междинния финансов отчет
Eдин междинен финансов отчет трябва да включва съкратени финансови отчети и подбрани обяснителни
бележки. Целта му е да предоставя осъвременяване на последния пълен комплект годишни финансови отчети.
Съответно той съсредоточава вниманието си върху нови дейности, събития и обстоятелства и не повтаря
предишно отчетена информация.
Минимални компоненти на междинния финансов отчет
а) съкратен баланс;
б) съкратен отчет за доходите ;
в) съкратен отчет, посочващ всички промени в собствения капитал или промените в собствения капитал,
различни от онези, произтичащи от капиталови сделки със собственици и разпределяне на печалбата между
собствениците;
г) съкратен отчет за паричните потоци; и
д) подбрани обяснителни бележки.
Форма и съдържание на междинните финансови отчети
Ако дадено предприятия публикува пълен комплект финансови отчети в своя междинен финансов отчет,
формата и съдържанието на тези отчети трябва да отговарят на изискванията на МСС 1 за пълен комплект
финансови отчети.
Основният и намаленият доход от акция трябва да бъдат представяни на лицевата част на пълния или съкратен
отчет за доходите за отделен отчетен период.
Междинният финансов отчет се изготвя на консолидирана основа, ако последните годишни финансови отчети
на предприятието са били консолидирани финансови отчети. Отделните финансови отчети на предприятието
майка не се отнасят и не се сравняват с консолидираните отчети в последния годишен финансов отчет.
Обяснителни бележки
Към датата на междинния финансов отчет по-полезно е да има обяснение на събитията и сделките, които имат
значение за разбирането на промените във финансовото състояние и резултатите на предприятието от датата на
последния годишен финансов отчет.
Информацията като правило трябва да бъде отчетена на база с натрупване от началото на годината Все пак
предприятието трябва също така да оповести всякакви събития или сделки, които имат съществено значение за
разбирането на текущия отчетен период:
а) изявление, че се следва същата счетоводна политика и методи на изчисление при междинните финансови
отчети, както и при последните годишни финансови отчети или ако тази политика или методи са били
променени, то тогава се дава описание на характера и отражението на тази промяна;
1
б) обяснителни коментари относно сезонността или цикличността на междинните операции;
в) характера и броя на елементите, засягащи активите, пасивите, собствения капитал, нетния доход или
паричните потоци, които са необичайни поради характера си, размера си или времето на проявяването си;
г) характера и броя на промените в приблизителните оценки на отчетените суми;
д) издаване, обратно изкупуване и погасяване на дългови и капиталови ценни книжа ;
е) платени дивиденти (общо или на акция) отделно за обикновените акции и другите акции;
ж) приход от сегмента и резултат от сегмента за бизнес сегменти или географски сегменти;
з) съществени събития след края на отчетния период, които не са били оповестени във финансовите отчети
за конкретния отчетен период;
и) ефекта от промени в състава на предприятието през отчетния период, включително бизнескомбинации,
придобиване или продажба на дъщерни компании и дългосрочни инвестиции, преструктурирания и
преустановяващи се дейности ;
к) промени в условните задължения или условните активи от датата на последния годишен финансов отчет.
Оповестяване
Ако междинният финансов отчет на дадено предприятие е в съответствие с този МСФО, този факт трябва да
бъде оповестен. Междинен финансов отчет не трябва да бъде описван като отговарящ на МСФО, освен ако не
отговаря на всички изисквания на всеки приложим стандарт и на всяко приложимо тълкуване на постоянния
комитет за разяснения.
Периоди, за които се изисква да бъдат представяни междинни финансови отчети
Междинните финансови отчети трябва да включват елементи на финансови отчети (съкратени или пълни) за
периоди, както следва:
а) баланс към края на текущия отчетен период и сравнителен баланс към края на непосредствено
предхождащата финансова година;
б) отчети за доходите за текущия отчетен период и с натрупване за текущата финансова година до
настоящия момент със сравнителни отчети за доходите за съответните сравними отчетни периоди (текущ и от
началото на годината) на непосредствено предходната финансова година;
в) отчет, посочващ промените в собствения капитал кумулативно за текущата финансова година до
настоящия момент със сравнителен отчет за съответния период за непосредствено предходната финансова
година;
г) отчет за паричния поток кумулативно за текущата финансова година до настоящия момент със
сравнителен отчет за съответния период от една година назад за непосредствено предходната финансова
година.
Признаване и оценка
Принципите за признаване на активи, пасиви, доходи и разходи за отчетни периоди са същите, както при
годишните финансови отчети.
Използване на приблизителни оценки
Изготвянето на междинни финансови отчети най-общо ще изисква по-голямо използване на методи за
приблизителна оценка, отколкото биха изисквали годишните финансови отчети.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 апр 2021 в 11:37 в момента не учи на 55 години
23 дек 2020 в 23:00 студентка на 23 години от Варна - Икономически университет - Варна, специалност - Счетоводство, випуск 2019
23 окт 2018 в 20:38 в момента не учи на 24 години от Ветово
04 яну 2017 в 22:08 ученичка на 27 години от Варна - ПГИ "Д-р Иван Богоров", випуск 2012
29 ное 2015 в 14:02 студент на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Стопанско управление, випуск 2009
23 яну 2015 в 10:07 в момента не учи на 45 години от Добрич
27 дек 2014 в 10:22 ученик на 27 години от Шумен - ПГИ, випуск 2013
09 ное 2014 в 14:52 студентка на 29 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Привлечен капитал

23 мар 2009
·
348
·
5
·
340
·
355

Тема за държавен изпит по счетоводство - Привлечен капитал. Може да се ползва и от студенти по счетоводство...
 

Бюджетно счетоводство - лексция за студенти

21 мар 2009
·
382
·
2
·
860
·
574
·
1

Бюджетно счетоводство - лекция за студенти по икономика...
 

Съпоставка между международни счетоводни стандарти и национални счетоводни стандарти МСС1 – НСС1

11 май 2010
·
759
·
5
·
1,117
·
688

МСС1 и НСС1 имат за цел определяне на база за представяне на финансовите отчети с общо предназначение, за да се осигури сравнимост на финансовите отчети на предприятието, както с неговите финансови отчети от предходни отчетни периоди, така и с тези на дру
 

Счетоводна политика

16 апр 2008
·
304
·
2
·
339
·
538

Материал съдържащ основни закони и направления при счетоводната политика.
 

Съпоставителна характеристика между НСС 32 и МСС 32 и 39

31 авг 2010
·
183
·
14
·
2,836
·
195

Счетоводното отчитане на финансовите инструменти се определя от Национален счетоводен стандарт 32 – Финансови инструменти и съответно Международни счетоводни стандарти 32 – Финансови инструменти: представяне и 39 – Финансови инструменти...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Национални счетоводни стандарти
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията за НСС. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
7
1
6 мин
13.08.2020
Униграфическо счетоводство
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест по дисциплината "Теории, системи и школи в счетоводството" и е подходящ е за студенти от икономически специалности, предимно от УНСС. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
2
1
8 мин
23.12.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

МСС 34 Междинно счетоводно отчитане

Материал № 79314, от 17 яну 2008
Свален: 258 пъти
Прегледан: 105 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 795
Брой символи: 5,075

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "МСС 34 Междинно счетоводно отчитане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
85

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  26 години
117

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения