Патоанатомия
07.10.09
Патоанатомия
Доц А Гегова
Вълков – обща и специална патологична анатомия 1993 учебник и робинс
Обща и клинична патология
Патология – обхваща знанията за болния човек
Патология е учение за болестните прояви, за болестно променените фу-ии и анатом
структу в организма. Вкл и знанията за причините за предпазването и за лечението
на болестите
Патологична анатомия е част от патологията която изучава морфолог промени на
ултраструктурно, клетъчно, тъканно, органно и организмово ниво.
Обща патология – изучава основните патологични процеси, които се срещат при
отделните болестни единици
Клинична (специална) патология – изучава патогенезата и патологичната антомия
на отделните болестни (нозологични) единици. (nosos = болест)
Методи:
-аутопсия (обдукция) – трупоотваряне
установява:
oосновното заболяване (заболявания);
oусложненията
oпридружаващите заболявания (които не са участвали в
танатогенезата – процеса на умирането)
oпричините за смъртта
?прави се съпоставка между клиничната и
патологоанатомичната диагноза (откриват се неразпознати
клинично или свръхдиагностицирани заболявания)
oотчита се ефектът на приложеното лечение
; напр: болен с миокарден инфаркт може да почине от услож на миок инф –
руптура на мястото, etc (левкоцити на мястото размекват тъканта и прас) ?
причината е руптура)
Свръхдиагностицирани болести – напр туморовидни лезии при туберколоза, а ние
мислим тумор и вместо туберкулостатична терапия му приложим химиотерапия;
-биопсия – прижизнено микроскопско изследване на късчета от тъкани и
органи
-видове биопсии:
oинтраоперативна биопсия (гефрир) – хубаво е поне 2ма патолоз да
участват; получ материал от пациент който е под наркоза; няма
възможност за подготовка на траен препарат; реже се на замръз
микротоп; оцвет се с еозин и хематоксилин и за 10-20 мин трябва да
решим какъв е процесът; напр: пак туберкул процес и туморен
процес; ако пък сме сигурни че е туморен – дали е епителен, с мезенх
произход, на лимфоидната тъкан (тоест поддава се на химиотер-я);
при диференциалната диагноза на туморни процеси на стомаха било
мн трудно;
oхирургична (оперативна) – след операцията ни дават ампутираното?
Напр: получаваме ампут гърда с лимфните възли;
oендоскопска – най-честите; от кухинните органи;
oпункционна биопсия – черен дроб (освен диагност стадий на
хроничен хепатит)
-видове изследвания:
oрутинно хистологично (оцветяване на срезите с хематоксилин-еозин)
oхистохимично
oензимохистохимично
oимунохистохимично – особено важни в туморната патология – дават
инфо за хистогенезата на туморните процеси (епителен, мезенхимен,
кръвотворна тъкан, бла ба)
oелектронномикроскопско (ултраструктурно) (господи)
-повторна биопсия – за проследяване на морфогенезата (динамиката на
морфологичните промени) и на ефекта от приложеното лечение
експериментални модели – изкуствено предизвикване на различни болестни
процеси у лабораторни животни
цел:
-изучаване на патологичния процес или болестта в отделни фази от
развитието им
-изясняване въздействието на отделни фактори върху тях
-изучаване на влиянието на различни терапевтични (вкл лекарствени )
средства върху тях.
Техники (етапи) на патологоанатомичното изследване:
Макроскопско изследване – проучване на макроскопските параметри: големина
(размери), тегло, форма, цвят, консистенция на постъпилите за изследване
материали
(тоест от трупа отделните органи, тумори, тн; определяме формата им, какви
промени в цвета; мн важно е по време на аутопсия – виждаме цвета и органите по
време на хирургична интервенция и ендоскопско изследване – само дето са без
тонус...и без кръвна циркулация)
Микроскопско изследване:
-фиксация: формалин (формалдехид) (10% р-р; ако материалът е по-малък
може да е по-нисък %та), етилов алкохол, ацетон и др
-втвърдяване (с цел нарязване на тънки срези) – чрез включване в
парафиново блокче или чрез замразяване
-рязане – чрез парафинов или замразяващ микротом
-оцветяване – СТАНДАРТНО (РУТИННО) – с хематоксилин (оцветява
ядрото в синьо) и с еозин (оцветява цитоплазмата в розово)
Специални оцветявания
Парафиновото блокче - (пази се и при рецидив на заболяването може да опр дали е
нов тумор или метастаза от 1я)
Некропсични материали – от аутопсии (трупове)
Основни категории
Здраве (норма) – устойчиво динамично равновесие на организма с околната среда
свързано с поддържане постоянството на вътрешната му среда т.нар. „хомеостаза”
Болест (патология) – значимо нарушаване на динамичното равновесие на
организма с околната среда поради значими промени в околната среда или поради
слабост в биологията на организма (напр при генетични заболявания)
Прояви: абнормни функционални и структурни промени
Основни категории
Смърт – настъпва при спиране на дишането на рефлекторната и сърдечната
дейност
Клинична смърт – обратима – в период от няколко минути – възстановяване на
жизненоважните функции чрез интензивни реанимационни мероприятия
Биологична смърт – след клиничната
Прояви (белези) на смъртта:
-ранни послесмъртни изменения: трупни петна (livores) (най-рано се
появяват по нисколежащите части на трупа – при починали в болница по

Това е предварителен преглед. За да прегледате цялата презентация, натиснете бутона по-долу.

Виж цялата презентация
Преглеждането на цялата презентация онлайн ще ви струва един кредит.
Слайд 1 от 66
свали
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 фев 2021 в 14:46 в момента не учи на 27 години от Русе
24 яну 2021 в 15:13 в момента не учи на 21 години от София
20 яну 2021 в 13:26 студент на 29 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2014
15 яну 2021 в 07:11 потребител
09 яну 2021 в 13:49 студент на 29 години от Шумен - Шуменски университет, факулетет - Факулет по природни науки, специалност - География, випуск 2024
08 яну 2021 в 09:08 потребител
06 яну 2021 в 16:51 ученик на 17 години от Пловдив - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2022
04 яну 2021 в 22:46 в момента не учи на 33 години
04 яну 2021 в 09:56 студент на 21 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Обществено здраве и спорт, специалност - Кинезитерапия, випуск 2022
09 юни 2020 в 13:24 студент на 47 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Медицински колеж - Бургас, специалност - Рехабилитация, випуск 2021
 
 

Патоанатомия

Материал № 792729, от 16 яну 2012
Свален: 428 пъти
Прегледан: 1,197 пъти
Предмет: Анатомия, хистология и цитология, Медицина
Тип: Презентация
Брой страници: 66
Брой думи: 15,705
Брой символи: 106,405

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Патоанатомия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала