Големина на текста:
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ - това е комплекс от технически, организационни и др.
мероприятия предназначени да осигурят нормална работоспособност и да предотвратят
снижаване надежността на машините.
Техническото обслужване на машините включва: разработка в експлоатациони
условия; ежесменни планови ТО, отстраняване на неизправности, възникнали в процеса
на работа; сезонни ТО, контролен диагностичен преглед и съхранение.
ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
РЕГУЛИРОВКИ) НА ТЕХНИКАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Значение на технологичното обслужване зa обезпечаване на високоефективна и
качествена работа на техниката в земеделието.
Чрез технологическото обслужване (експлоатационни регулировки) се постига;
по-пълно използуване на енергетичния потенциал на двигателите на тракторите и
самоходните ССМ; по-висока производителност и по-икономична работа, но от най-
голямо значение те се явяват за качествената работа на селскостопанските агрегати.
Правилно подготвените и добре регулирани механизми н системи на агрегата
(трактор, работни машини, сценка а допълнителни устройства) ще осигурят по-добро
използуване на получената механична енергия от двигателя. Неправилно регулираният
хидроувеличител на сцешото тегло например не дава възможност да се използуват
неговите предамства: намаляване на буксуването, увеличаване на реализираната
теглителна сила, което респективно ще доведе до по-висока производителност и по-
малък разход на гориво за обработка на единица площ.
Неправилно установената напречна база на колесния трактор става причина за
намаляване на защитната зона на растанаята,
Уплътняването на почвата в близост до растенията и влошените условия за
развитието на кореновата им систаиа и в крайна сметка се получават по-ниски добиви.
Не са редки случаите на повреждане на значителна чает от растенията от колелата на
трактора.
За избягване на недопустимо голямо утъпквана и вредните последствия от
буксуването, от много голямо значение е регулирането на налягането на въздуха в
гумите при колеснкте трактори и спъването на веригите при верижните трактори, в
зависимост от конкретните условия на работа.
Умелото използуване на възможностите и правилното извьршване на
регулировките в навесната система също е предпоставка за повишаване ефективността
от работата на селскостопанскитеагрегати
Застъпените лемежи на плуга са причина за чувствително увеличаване на
съпротивлението при оран, за неустойчиво (лъкатушещо) движение на плуга и
нееднаквата дълбочина на оран
Неправилното регулиране на дълбочината на засяване на семената на декар и
некомпетентното определяне на количеството изсявани семена на декар оказват
фатални за добива от дадената култура, а чрез установяване на подходящите
регулировки в различните механизми на прибиращите машини се гарантира добро
качество на работа и недопускане на големи загуби на продукция.
Обслужването, на техниката в земеделието е комплекс от дейности,свързани
с получаване, разработване; подготввка за работа (експлоатационни регулировки)
-наричат тази дейност още технологическо обслужване; транспортно обслужване
(технологичен транспорт); техническо обслужване; снабдяване с експлоатационни
материали (гориво, масло, охлаждаща течност); съхранение през неработните периоди.
През периодите на работа (работен ден, смяна и т.н.) селскостопанските агрегати
намират само в едно от двете състояния: работи-качествено или не работи-
(некачествено работи). Стремежът за повишаване ефективността от използуване на
1
техниката в земеделието е в пряка връзка с увеличаване продължителността на времето
за производителна работа.
Второто състояние често се нарича "неработоспособно", като се разглежда в
широкия смисъл на това понятие - неработоспособен е този селскостопански агрегат, в
който е отказал определен механизъм (т.е. по технически причини). Към това състояние
се причислява и такъв агрегат, на който не е доставено гориво или не е осигурен
транспорт за разтоварване на бункера с прибрана продукция. Равносилно, (а в някои
случаи и по-лошо) е състоянието на такива агрегати, които извършват некачествена
работа, която или трябва още веднъж да бъде извършена (т.е. допълнителни разходи),
или е съпроводена със загуби на продукция и др.
За реализиране на заложените в машините потенциални възможности
задължителни условия се явяват: прилагането на научно обоснована организация на
използването, обслужването (в широкия смисъл на това понятие) и ремонта.
Увеличението на продължителността на периодите през които агрегатите са в
състояние "работоспособно" в най-широкия смисъл на това понятие - т.е. извършват
възложената им работа с проектна производителност и качествено, е основната задача
на обслужващата дейност в земеделието. .
Ако с t
pi
се означи продължителността на периодите на изправно и
работоспособно състояние, а с t
пi
- периодите през които агрегатът не работи по
причина на някоя от обслужващите дейности може да се определи онази част от
времето (на смяната, на наблюдавания период и др.), използувано за работа:
jtpi
pi
h
t
t
.Kн
+
=
където Кн e е коефициентът за използуване на агрегатите;
t
p
и t
п
-средната стойност на продължителността на периодите, съответно в
работа и в престой;
i и j - номерата на периодите, съответно в работа н . в престой.
Коефициентът Кн е показател за ефективността на обслужващата дейност.
Проектирането, реализирането и функционирането на системата за обслужване
на машините в земеделието са свързани с много, често противоречиви изисквания.
Първото и основно изискване е свързано с икономическата ефективност на тази
система, която се определя от съотношението на разходите за създаването и
функционирането й и печалбата, която би се реализирала от внедряването на системата
за обслужване.
МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ
ИЗПРАВНОСТТА И РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА
МАШИНИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.
1. Обезпечаване изправността и работоспособността на машините чрез
мероприятията от системата за техническо обслужване и чрез диагностика.
Тъй като в настоялата и в следващите тегли много често използуваме термина
"техническо обслужване (ТО)", считаме за целесъобразно да припомниш
определението за него, като стандартен термин.
В БДС 15144-84 за този термин е дадено следното определение "Техническото
обслужване е комплекс от дейности за поддържане на изправността или
работоспособността на изделието при подготовка и използуване по предназначение,
при съхранение и транспортиране".
Според БДС 15144-84 при тракторите и СШ се прилагат следните видове ТО:
2
•ТО при подготовка за експлоатационно разработване,
•ТО при експлоатационно разработване,
•ТО при завършване експлоатационно разработване,
•ЕТО, ТО-1,ТО-2, ТО-3,
•СТО при подготовка за експлоатация при пролетни-летни условия,
•СТО при подготовка за експлоатация при есенно-зимни условия,
•ТО при особени условия на експлоатация
• ТО при подготовка и по време съхранение.
Като комплекс от взаимосвързани правила, норми и условия, определящи
организацията и последователността за извършване на операциите от системата за ТО в
конкретните условия на експлоатация на машините, дейностите от тази система
имат изключително голяло значение за поддържане в определени параметрите на
машините чрез предотвратяване интензивни износвания и откази.
С извършването на планово-профилактични технически въздействия от рода ка
почистване, проверка състоянието на различни съединения и регулировки, замяна на
бързо износващи се 1 елементи, мазане, разработка и др. се постига възстановяване на
параметрите на машините до (или близко до) номинални им стойности. Това позволява
в процеса на използването им машините да реализират такива мощности, най близки до
нормалната ефективна мощтост Р на двигателите си и да работят с минимални престои
поради откази, чрез които се постига повишаване на производителносттта и намаляване
на разходите. Това пък води до намаляване себестойността на проукцията на
извършваните селскостопански операции.
Влиянието на нивото на техническо обслужване може да бъде оценено чрез:
съпоставяне максималния срок на използуване на машините (общ или до поява на
откази в основните им възли) при различен обем на провеждане на ТО; сравнение на
разходите за труд, материали и резервни части за отстранявана на отказите за
определен период от експлоатацията на машините (напр. една или няколко година), на
които се извършва различно по обем ТО; изменение на годишната изработка на
машините, работещи пра еднакви условия, но при различен обем на ТО и т.н»
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Техническо обслужване

Техническо обслужване - това е комплекс от технически, организационни и др. мероприятия предназначени да осигурят нормална работоспособност и да предотвратят снижаване надежността на машините...
Изпратен от:
anibaksani_gmail_com
на 2012-01-15
Добавен в:
Теми
по Машинознание и машинни елементи
Статистика:
130 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Машинознание и машинни елементи
Тест по Машинознание в ТУ за 1-ви курс
изпитен тест по Машинознание и машинни елементи за Студенти от 1 курс
Изпитен вариант по Машинознание за първокурсници от ТУ, специалност КСИ. Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
6
1
3 мин
26.07.2018
Тест по машинознание
изпитен тест по Машинознание и машинни елементи за Студенти от 2 курс
Това е изпитен тест по машинознание. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
151
1
1 мин
28.03.2013
» виж всички онлайн тестове по машинознание и машинни елементи

Техническо обслужване

Материал № 792021, от 15 яну 2012
Свален: 130 пъти
Прегледан: 219 пъти
Предмет: Машинознание и машинни елементи, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 2,127
Брой символи: 14,305

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Техническо обслужване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала