Големина на текста:
Университет „Проф. Д-р. Асен Златаров”
Факултет по обществени науки
гр. Бургас
Задачи втора група
Изготвил: Антония Тодорова Богданова Проверил: д-р Надежда Калоянова
Задочно обучение, 2-ри курс
Фак. № ПНУП17
гр. Бургас
2009-10-10
Група 2:
Задача 1: Представете и обяснете следните теории за подбор и структуриране на
учебните съдържания:
А) Теории за подбор и структуриране на учебните съдържания – исторически план.
1. Теория за цялостното обучение за да се избегнат редица от
недостатъците на класическото разделение на учебното съдържание, се налага
цялостното и единно реализиране на училищната и възпитателната практика. В САЩ
възникват някои форми на цялостното обучение. Призовава се за връзка на учебното
съдържание с цялостния житейски опит на ученика. Последователи са: Ж. Ж. Русо, Пол
Робен и др.
2. Теория за дидактическия утилитаризъм (утилитарен – търси ползата)-
това е прагматична философия, т.е. само толкова и такива знания, които са необходими на
учениците, полезни за тяхната реализация в живота. Ярък представител на утилитаризма
е Джон Дюи, който акцентира на прагматизма.
3. Теория на функционалния материализъм на учениците да се
предоставя възможност да използват овладените знания за решаването на задачи от
практически характер. Това направление се свързва с името на полския педагог Винценти
Окон (знанията трябва не само да се овладяват, но и да се ползват).
4. Теория на дидактическия структурализъм – възникването на това
направление е свързано с претовареността на учениците с информация. За негов създател
се приема Дж. Брунер. Според него учебното съдържание трябва да е формирано от
компоненти с висока познавателна стойност за учениците, а също и учебните планове да
са построени спираловидно, като всяка следваща спирала е по-сложна и на по-високо
теоретично ниво от предходната.
Б) Съвременни предметоцентристки теории.
1.Теория на екземпляризма създател на направлението е немският дидактик Х.
Шоерл. Възникването на това направление е свързано с необходимостта от намаляване на
учебното съдържание, като според Шоерл това може да стане по няколко начина:
Първият е чрез парадигмално обучение, т.е. чрез извличане на есенциалността и
съществеността от учебното съдържание, като се разкриват отделни модели (екземпляри) и
точни събития в няколко теми, без да се изпада в досадни подробности.
Вторият е да се оперира с тематични примери (екземпляри), познаване на цялото чрез
основен анализ на типичен за дадена цялостност фрагмент.
При реализация на такова обучение (на основата на екземпляризма) трябва да се отчита
следното: предварителна селекция на екземплярното представителното съдържание,
подбор на методите за овладяването му и др.
2. Теория на четирите компонента на учебното съдържание
Задача 2: Направете обзор на други определения на обекта и предмета на дидактиката:
Понятието „обект” на науката и „предмет” на науката не са тъждествени. Понятието
„обект” на науката е по широко понятие. Границите на „предмета” на науката се
определят от степента на развитие на научното знание на практиката. Докато „обект” на
научното познание може да бъде нещо, което не е изучавано по-рано.
Обектът 1) на дидактиката е обучението, но то е обект и на други науки – психология,
педагогика и др. За да се определи предметът на дидактиката е необходимо да се
разграничи от другите науки, които също имат за обект обучението.
2) Според други автори обект на дидактиката е: учение за преподаването и ученето;
учение за образованието; учение за възпитаващото обучение и др.
Предметът на дидактиката се изразява в следното: дидактиката определя същността и
задачите на обучението; тя изследва педагогическите основи и съдържанието на
училищното образование; изучава закономерностите на познавателната дейност на
учащите; разработва и организира форми на учебна работа в училище; дидактиката
разработва системата на общопедагогическите методи на обучение и условията за най-
ефективното им приложение.
Задача 3: Направете обзор на други определения на понятията образование и обучение:
Образованието 1) е процес и резултат на усвояване на определена система от
знания в интерес на човека, обществото и държавата, съпровождащи се с констатиране на
установени от държавата образователни равнища.
2) Образованието обединява в себе си обучение и възпитание. Важна страна на
образованието е получаването на ясни и верни познания за природата и човешкия живот.
Другата страна е развитието на детските психо-физични сили. Възможността за
образование се определя не само от вътрешните, личностните особености, а и от редица
външни, социални фактори и условие. Образованието е едновременно функция и
предпоставка за културното развитие.
3) Образованието е процес на изменение, развитие, усъвършенстване на създалата се
система от знания и отношения в продължение на целия живот, абсолютна форма на
безкрайно, непрекъснато овладяване на нови знания, умения и навици във връзка с
изменящите се условия на вивот, ускорявани от научно-техническия прогрес.
Обучението 1) е съзнателна, организирана, системна и целенасочена дейност.
Обучението е един от основните видове обществена дейност, изразяваща се в предаване
от специално подготвени лица и усвояване от подрастващите, на натрупания социален
опит и превръщането на този опит в притежание на отделните индивиди. Накратко
казано, обучението е единство между две дейности – преподаване и учене. Появява се и
училището като специален обществен институт за организиране и провеждане на
обучението на подрастващите според утвърдените учебни планове и програми.
Обучението, особено институционализирано, е основно и главно средство за
социализация на индивида.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 фев 2021 в 11:06 студентка на 37 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Книгоиздаване, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
Търся теми по дидактика
добавена от hristinayaneva92 27.05.2012
1
42
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Задачи по дидактика за втора група

Материал № 791844, от 15 яну 2012
Свален: 32 пъти
Прегледан: 75 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,261
Брой символи: 8,518

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Задачи по дидактика за втора група"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала