Големина на текста:
Лизинг и факторинг
Същност на лизинга и организация на лизинговата дейност
Същност и характерни особености на лизинга
В областта на финансите, търговията и правото терминът лизинг се
използва по различни поводи. Често лизингът се разглежда като договор,
посредством който собственикът на даден актив го предоставя за ползване на
наемателя. Лизингът като практика се утвърждава сравнително късно в
международния бизнес, но бързо се превръща във важна форма за финансиране
както на фирмите, така и на гражданите.
В специализираната правна литература лизингът се определя като основана
на договор сделка, със сключването на която лизингодателят се задължава да
предостави на лизингополучателя правото да ползва даден дълготраен актив за
определен срок срещу уговорено заплащане
1
. Други автори детайлизират
определението на лизинг като споразумение, според което едната страна,
собственикът на определен дълготраен актив, наречен лизингодател, предоставя
правото за използването му на втората страна по сделката, наречена
лизингополучател, срещу плащания за определен период от време, след който
лизингополучателят може да стане собственик на обекта на лизинговата сделка.
Това определение на лизинга откроява една негова основна характеристика, а
именно: срещу заплащането на определени по размер вноски, лизингополучателят
получава правото да ползва вещта, а не придобива собствеността върху нея.
Действащият в нашата страна Търговски закон определя основното
положение, че лизингодателят има задълженията на наемодател, а
лизингополучателят съответно – на наемател.
Заедно с това, лизингът се смята за една от най-модерните и налагащи се
форми за отдаване и притежаване на активи, което е и източник на
финансиране. Като такъв в практиката той се характеризира с няколко характерни
особености:
-Обект на лизинг са дълготрайни материални и нематериални активи;
-Срокът на ползване на отдадения лизингов обект, фиксиран в лизинговия
договор, е съобразен със срока на физическото и моралното остаряване
на актива;
1
Николова, Н. Корпоративни финанси, втора част, Сиела, С., 2008, с. 199.
1
-Величината на лизинговите вноски се определя така, че лизингодателят
да покрие всички направени разходи по имуществото;
-Лизингодателят получава възможност да придобие правото на
собственост върху наетото имущество по предварително определена
цена, съобразена както с размера и продължителността на лизинговите
вноски, така и с остатъчната стойност на актива.
В специализираната икономическа литература се е наложило мнението, че в
основата си лизингът е кредитна операция, тъй като лизингодателят оказва
финансова услуга на лизингополучателя. Лизингодателят за собствена сметка,
чрез собствени или заемни средства, придобива правото на собственост върху
актива за пълната му стойност и след отдаването му под наем си възвръща
направените разходи от периодичните вноски на лизингополучателя. Характерна
особеност на лизинговите операции е, че правото на ползване и правото на
владеене се разграничават. При сключване на лизингов договор правото на
владеене остава в полза на лизингодателя, а правото на ползване в полза на
лизингополучателя. В случай, че двете страни са се договорили, след изтичане на
лизинговия период собствеността може да бъде прехвърлена, т.е
лизингополучателят има правото да закупи актива, с което придобива и правото
на владеене. Това се описва в отделна клауза в лизинговия договор.
От финансова гледна точка лизинговата операция генерира за всяка една от
страните по нея парични потоци, които наподобяват тези при отпускането на
кредит. Това е причина той да бъде квалифициран като особен вид стоков кредит,
което до голяма степен се потвърждава от класическата схема на лизинговата
операция. Лизингодателят закупува оборудване и в началния момент на сделката
го отдава на лизинг. Извършвайки тези инвестиционни разходи, при него е налице
изтичане на средства или отрицателен паричен поток. Възмездността на сделката
на този етап се постига посредством лизинговите вноски, таксите и комисионите,
които са дължими в по-близко или по-далечно бъдеще. В следващите периоди
лизингодателят реализира входящи парични потоци, отразяващи паричните
средства, постъпващи под формата на лизингови вноски, т.е. за него паричните
потоци, генерирани от лизинговата сделка, в голяма степен приличат на тези при
отпускането на инвестиционен кредит. Лизингополучателят не извършва
инвестиционни разходи в началния момент на сделката. Той получава правото да
ползва дадено оборудване. Възмездността на този участник в лизинговата сделка
2
се осъществява посредством плащането на лизингови вноски в бъдещи периоди,
които естествено генерират изходящи парични потоци.
Видове лизинг
Във финансовата теория и практика съществуват различни критерии за
определяне на различни видове лизингови сделки. Така например, в зависимост
от икономическата си същност, лизингът може да бъде финансов или оперативен.
В зависимост от броя на участниците, финансиращи лизинговата операция –
едностранен един инвеститор), двустранен и многостранен (с повече от един
инвеститор).
В зависимост от това, коя от страните поема чрез лизинговия договор риска
от всички задължения, свързани с експлоатацията на обекта, лизингът се разделя
на бруто и нето.
В зависимост от това, дали лизингодателят и лизингополучателят са от една
и съща държава – вътрешен и външен.
В зависимост от обекта на лизинговата операция лизинг на дълготрайни и
лизинг на краткотрайни материални активи.
Най-разпространеното деление на лизинга е според икономическата му
същност – финансов и оперативен лизинг.
Оперативен лизинг
Оперативният лизинг предшества финансовия лизинг и се характеризира с
две важни особености: възможност за отменяемост и с това, че не се променя
собствеността. В специализираната финансова литература се е наложило
определянето на оперативния лизинг като отдаване под наем за по-дълъг срок, т.е.
лизингополучателят ползва дълготрайния материален актив, като заплаща за това
регулярна парична вноска под формата на наем. Практиката показва, че срокът на
действие на договора се движи в границите от няколко часа до максимум три
години, като рядко превишава тази граница. При оперативния лизинг,
лизингодателят е фирма-производител или специализирана лизингова фирма, а
само в редки случай може да бъде и финансова институция. Лизингополучателят
има възможност да избира лизингови обекти от собствения парк на лизингодателя.
Оперативният лизинг се използва най-вече при специализирано оборудване,
и лизинговите обекти са най-вече машини, съоръжения и транспортни средства с
широк лизингов пазар. За разлика от финансовия лизинг, при оперативния лизинг
носител на всички тежести и рискове, свързани със собствеността, е
лизингодателят.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лизинг и факторинг

Същност на лизинга и организация на лизинговата дейност; Същност и характерни особености на лизинга; Видове лизинг; Етапи на лизинговата сделка...
Изпратен от:
Анджи
на 2012-01-12
Добавен в:
Лекции
по Банково дело
Статистика:
146 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Банков кредит условия на банката за кредитиране

07 апр 2011
·
91
·
13
·
389
·
184

Банков кредит - същност, видове, характеристика и условия за кредитирана на банката...
 

Банки и финансови посредници pro

27 юли 2017
·
11
·
2,369
·
4
·
8.00 лв.

Банката представлява предприятие, което е финансов посредник. Основната функция на това предприятие е да предлага услуги, свързани със съхранение на пари и ценности, както и кредитиране...
 

Методи на финансира на фирмите в България

30 ное 2014
·
12
·
8
·
1,345
·
17

Описани са подробно и ясно основните видове за финансиране като кредити, лизинг, факторинг, форфетинг и франчайзинг...
 

Видове лизинг

25 окт 2014
·
6
·
7
·
3,251
·
8

Лекция по Банково право на тема Видове лизинг (финансов, оперативен)...
 

Сравнение между банков заем и лизинг

01 май 2014
·
25
·
9
·
4,314

Критерии за сравнение, предимства и недостатъци на двата източника на финансиране, основни характеристики на банковия заем и на лизинга, изчисляване на ефективната цена на кредита и лизинга за получателя на средства...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Ученици от 11 клас
Тестът обхваща част от учебния материал, задължителна подготовка в 11-ти клас. Има въпроси, свързани с видовете плащания, операции на банките и други. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
4
1
1 мин
09.10.2019
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
2 мин
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Лизинг и факторинг

Материал № 789888, от 12 яну 2012
Свален: 146 пъти
Прегледан: 186 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 11
Брой думи: 2,728
Брой символи: 17,635

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лизинг и факторинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала