Големина на текста:
Търговска марка и фабрична марка. Марки са поставяни
откакто хората се помнят. Знаците които разграничават услугите от
един търговец от тези на друг...
Колективни марки – титуляр е само едно лице, може и юридическо,
което да е сдружение. Колективната марка е знака с който се
разграничават стоките и услугите на участниците от стоките и
услугите на останалите. За да се регистрира колективна марка се
изисква да има правила за използването й. Посочват се данни за
лицата, които могат да ползват марката. Посочват се и условията за
членство в това сдружаване и условия за ползване на марката. Ако
е необходимо се посочват основания поради които на даден член
може да се забрани използването на марката.
Сертификатна марка – марки, които не се използват от титуляра и в
случая се използва от лица, които произвеждат или предлагат
стоките/услугите, за които е регистрирана марката при спазване на
правилата за използване след получаване на изрично разрешение.
Носителят на право на сертификатна марка е длъжен да осъществи
контрол върху ползвателите, а самия носител може да е както
физическо, така и юридическо лице; може да се прехвърля тази
марка от титуляра на други лица. Значението на тази марка е че
удостоверява особените свойства, характеристиките на една стока
или услуга. Например: материал, състав, начин на изработка,
качество итн. Тук също трябва да има правила за използване.
Трябва да има указания за състава, за качество, за
характеристиките и санкциите които може да се налагат ако не се
спазват условията.
Марката може да е образна или фигуративна, триизмерна,
комбинация от няколко такива. Обсъжда се и обонятелна марка.
Има национални, международни марки итн.
Съгласно чл 13 от закон за марките носителя на марка може да
се разпорежда с нея, да забранява на трети лица без негово
съгласие да ползват тази марка. Това използване включва правото
да се предлагат стоки с регистрирания знак за продажба или за
пускането им на пазара, за съхраняване на стоки с цел продажба
или пускане на пазара, а също и предлагане, предоставяне на
услуги; тук се вкл и внос и износ на стоки с такъв знак и използване
на знака в търговски книжа или реклами.
Има изисквания за ползване на марката – нормално е търговци
да регистрират марки, но законодателя не е поставил това като
категорично изискване; право на разпореждане = право на
предаване на собствеността на някой друг.
На митницата не може да се задържат стоки които се развалят
бързо или са в ограничено количество.
Възможно е национални марки да се правят в чужбина.
Ограничения на правото:
Авторско право – свободно използване.
Ограниченията на право върху марка:
Ограничения има в пространството, защото има принцип за
териториално действие на правната закрила в/у обекти на
интелектуална собственост.
Ограничения има по отношение на времето – срок на действие
е 10 години, но този срок може да бъде подновяван неограничен
брой пъти, което значи, че един от най-сигурните (начини?) обекти е
регистриране на марка.
Има ограничения откъм това титуляра да забрани ползването
на знака от трети лица. Носителят на правото не може да забрани
на трето лице да използва в своята търговскя дейност своето
наименование или адрес да използва указания, които се отнасят до
вида, качеството, количеството, предназначението, стойността,
географския произход, времето на производството на стоката или
предоставянето на услугата итн. Не може да се забрани да се
използва марката когато е необходимо да се посочи
предназначението на стоките или услугите, и по-конкретно когато са
принадлежности или резервни части. Това използване не може да
противоречи на добросъвестната търговска практика, т.е не може да
е нелоялна конкуренция.
Бездействието на носителя на правото се отнася дотитуляра
на правото. Ако титуляра е ползвал нерегистрирана марка за повече
от 5 години а друг е регистрирал този знак и не е поискано за тези 5
години заличаване на този знак, субективното му право се
ограничава и той не може да се противопоставя на този регистриран
знак. Субективното право за марка се погасява преди всичко с
прекратяване действието на регистрацията. Съгласно чл 23 от
закона за марките действието на регистрацията се прекратява
първо с изтичане на срока. Източат десетте години и се погасява
правото върху марката. Друг случай е отказ от страна на
притежателя на марката, който трябва да е изричен. Може да е за
всички стоки и услуги или само за някои от тях; Когато се прекрати
юридическото лице, носител на правото на марка без
правоприемство; Допустимо е в марката като означение да има
елемент, който по същество е географско обозначение. Такава
марка се прекратява когато се заличи географското означение,
когато падне защитата на това географско означение и когато
ползвателя на географското означение бива отменен при
вписването. Пример – Горна Баня.
Производство по регистрацията на марките
Марките се регистрират..
1.Провеждане на формална експертиза
2.Подаване и разглеждане на опозиция
3.Вземане на решение за вписването на марката в държавния
регистър на марките и издаване на свидетелство за регистрация.
Нормативната основа на процедурата е раздел 6 на глава 1 от
закона за марките и географските разграничения; наредбата за
подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и
географски означения, наредба за оформяне, подаване и
разглеждане на опозиции. С това се хармонизира производството
в българското право спрямо европейското право.
Заявката трябва да се подписва лично от заявителя или от
упълномощения представител по индустриална собственост. Ако е
юридическо ли це се подписва от лицето, което представя
юридическото лице. Заявката се подава на български език. Ако
документите са подадени на чужд език трябва в тримесечен срок да
се предоставят на български, а ако се подава чрез факс оригинала
трябва да се подаде в едномесечен срок от датата на подаване на
копието.
Всяка заявка трябва да съдържа пълномощно ако е подадена
от представител, документ, който удостоверява правото на
приоритет, когато се претендира за приоритет (копие на първата
заявка, заверена от компетентен орган на съответната държава,
където е подадена); документ за платена такса, правила за
използване. Претенцията за приоритет е възможност, която се
ползва с оглед международното право.
С подаване на заявката започва администратиеното
производство, затова следваща стъпка е формалното производство
– установява се съответствие на заявката със съответните закони за
съдържание и форма. Проверка трябва да установи че заявката има
име и адрес, изображение на марката, списък на стоките или
услугите за които се иска регистрация. Когато са спазени
изискванията се вписва в държавния регистър и се проверява за
документ за платени такси. Ако не е приложен такъв документ
трябва да се приложи в рамките на 3 месеца. Ако не се плати,
заявката се счита за оттеглена и производството се прекратява. Ако
таксата е платена се продължава проиводството. Гледа се дали е

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 юни 2017 в 00:45 в момента не учи на 34 години
02 юли 2016 в 15:08 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика на човешките ресурси, випуск 2015
25 юни 2016 в 13:12 ученичка на 23 години от София - 054 СОУ "Св. Иван Рилски", випуск 2017
24 юни 2016 в 17:32 потребител
22 яну 2016 в 23:54 студент на 26 години от София - университет за национално и световно стопанство и, факулетет - бизнес, специалност - икономика и бизнес, випуск 2018
16 яну 2016 в 19:07 студент на 26 години от София - УНСС, факулетет - Финансово - счетоводен, специалност - Финанси,счетоводство и контрол, випуск 2018
04 яну 2016 в 15:18 ученик на 33 години от Перник - ОУ "Св. Константин Кирил Философ", випуск 2017
02 дек 2015 в 09:56 студентка на 25 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2014
19 яну 2015 в 13:54 студентка на 34 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет
21 ное 2014 в 14:01 студентка на 26 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - иконимика и бизнес, випуск 2017
 
 

Търговска марка и фабрична марка

Материал № 789284, от 11 яну 2012
Свален: 49 пъти
Прегледан: 72 пъти
Предмет: Интелектуална собственост
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,594
Брой символи: 9,431

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговска марка и фабрична марка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала