Големина на текста:
Висше Транспортно Училище ' Тодор Каблешков'
гр. София
ПРОТОКОЛ 1
ПО
Механизация и автоматизация на
товаро-разтоварните и складови
процеси.
На тема :
Товаропотоци, товарооборот и
товаропреработка при манипулационни
процеси.
I.Теоретична постановка:
Използвани съкращения:
ТРМ – Товаро-разтоварна машина
МС – Манипулационна система
ТМС – Транспортно-манипулационна система
МП – Манипулационнен процес
ПМТ – Пункт за манипулиране на товари
ТРФ – Товарно-разтоварен фронт
ПаТЕ – Палетна товарна единица
ПкТЕ – Пакетна товарна единица
Товаропоток:
Товаропотокът се бележи с латинската буква – Q. Той е физическото количество товар,
изразено в тонове (t), кубични метри (m
3
) или бройка, което минава през дадено
производствено звено или направление с определен закон на движение. Товаропотокът
се характеризира с: начин и направление на движението, структура, място на
реализиране, маршрут с неговата конфигурация и дължина (l), интензивност (?),
неравномерност, скорост (v), ускорение (а), стъпка (b) и маса (m) за единични товари,
обемна плътност (р) и напречно сечение (F) за насипни.
При проектирането и изледването на МС и ТМС, товаропотокът може да се
разглежда като регулярен (детерминантен) или стохастичен (вероятностен).
По начина на движение на товаропотоците са непрекъснати, прекъснати и смесени.
По направление на движение спрямо даден ПМТ са входящи Q
вх
и изходящи Q
изх.
По място на реализиране: външни между отдалечени ПМТ; Обектови – вътре в
ПМТ.
Структурата на товаропотока се определя от номенклатурата на съставящите го
товари и разпределение им по видове и типоразмери транспортни средства и в
зависимост от нея биват еднородни и разнородни. Маршрутът е съвкупност от местата,
които заема товарът при движението си между две произволни точки. Дължината на
пътя, скороста и ускорението му са функции на времето. l=f(t), v=q(t), a=p(t) и на
кординатите на пространството X, Y, Z, l = ?(x,y,z), v = ?(x,y,z), a = X(x,y,z).
Плътността на товаро потока ? е количеството товар Q или брой транспортни
средства N, преминаващи през даден участък от маршрута или постъпващо на даден
ТРФ, склад и др. за определен период T – час, ден, месец, година. По същество ? е
случайна функция на времето, но тук ще я определним като детерминанта величина.
Тогава за интервала
t = t
2
–t
1
при t
2
>t
1
тя ще бъде:
?=[Q(t
2
)-Q(t
1
)]/(t
2
-t
1
)
?=[N(t
2
)-N(t
1
)]/(t
2
-t
1
)
?=Q(t,m
3
,бр)/T(ден, месец, час)
Неравномерността показва отклонението на интензивността на товаропотока от нейната
средна стойност на даден интервал от време и обикновено се подразделя от денонощна
и месечна. Тя се изразява количествено чрез коефициента на неравномерност К
н,
представляващ произведение от коефициента на денонощна и месечна неравномерност,
които се определят поотделно за входящите и изходящите потоци, т.е. к
н
нд
нм
>=1
Намиране на степента на неравномерност ?(t) на товаро потока, където t е денонощие
или месец: ?(t) = [max Q (t) – min Q (t)]/cpQ(t)
k
n
= 1 + ?(t) = 1 + [max Q (t) – min Q (t)]/cpQ(t)
Отчитане на товаропотоци превишаващи средната им стойност по формулите:
= =...>=Кпдj1mQjденmQсрд1
Чрез коефициента на вариация V
Q
на товаропотока по формулата:
k
н
= 1 + V
Q
, където V
Q
= ?[Q]/M[Q]
Товаропотоците могат да променят всички или част от параметрите си. Плътността
им и стъпката между ТЕ търпят промяна при сумиране и разделяне, масата на ТЕ – при
уедряването им, а стуктурата при сортирането и комисионирането.
Схема на товаропотоците мащабно графично изображение с приети с приети
символи на товаропотоците в даден обект или между обекти. На него са показани
началните и крайните пунктове, маршрутите, интензивност, разтоянията и други
характеристики на товаропотока.
Товарооборот:
Бележи се със Q
m
. Товарооборот е количеството на превозените тонкилометри при
осъществяване на товарната превозна дейност. Извършената работа в транспорта е обем
на превозите или още може да се каже количество на превозените товари в тонове.
Особеност на товаооборота е неговата концентрация, т.е. съсредоточаване на
преобладаващата част от товарите в сравнително малко на брой, но големи гари.
Количественият размер на товарооборота се определя от обема на
производството.Конкурентните предимства, които концентрацията на товарооборота
предоставя на транспортната фирма се реализират главно чрез рационално
организиране на превозната дейност – да се внедрява по-съвършенна техника по всички
участъци и направления със сравнително мощни товаропотоци – да се преминава към
електрификация и автоматизация при жп превозите, спъникова навигация при морските
превози и въздушните превози.Товарите, в зависимост от предназначението им и
изискванията към условията на превоза, както и от извършваните товаро-разтоварни
операции, могат да бъдат класифицирани – по отрасли, по видове и начини на
превозване, по цена на превоза и др.
Той е сумата от абсолютните стойности на интензивността Q
i ,
на входящите и
изходящите товаропотоци за определен период от време в даден ПМТ (ТРФ) t,m
3
,бр
== , Qmi1n|Qi| ,tm
,3бр
За транспортни ПМТ това е сумата от входящитеи изходящите товаропотоци на
основният вид транспорт или на другите видове транспорт, обслужващи пункта.
Например за една товарна гара или отделен ТРФ от нея, обслужвана от ЖП и
автомобилент транспорт Q
m
ще бъде:
Q
m
= Q
жп
вх
+Q
жп
из
= Q
ат
вх
+ Q
ат
из
, ,tm
,3бр

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Контейнери, товарооборот, товаропотоци, машини с циклично действие, с нециклично действие,

Протоколите са от лабораторни упражнения в ВТУ"Тодор Каблешков" 1. Товаропотоци, товарооборот и товаропреработка при манипулационни процеси 2.Транспортно-манипулационни характеристики на товарите 3.Производителност на машини с циклично Действие 4.
Изпратен от:
Ivelina
на 2012-01-09
Добавен в:
Протоколи
по Транспорт
Статистика:
338 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
реферат за системи за програмно управление на машини с циклично действие
добавена от kalata8070 14.02.2015
0
21
термини фас, фоб, цфр и циф
добавена от svetoslav.angelov_7301 05.03.2022
1
4
Подобни материали
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
454
·
12
·
3,801
·
621
·
1

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
740
·
4
·
317

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
699
·
4
·
561
·
527
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Съхранение и превоз на товари. Насипни товари

24 фев 2010
·
199
·
23
·
6,748
·
318

Преди започване на рейса отговарящият за кораба мениджър на компанията - корабособственик писмено уведомява капитана на кораба за главните условия на чартъра (рекапа), включващи вид и количество товара, товарно/и пристанище/а, товарна позиция...
 

Международен транспорт лекции

29 дек 2008
·
333
·
9
·
3,705
·
302

Лекции по международен транспорт, за студенти от УНСС, специалност Икономика на транспорта.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Контейнери, товарооборот, товаропотоци, машини с циклично действие, с нециклично действие,

Материал № 787263, от 09 яну 2012
Свален: 338 пъти
Прегледан: 479 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Протокол
Брой страници: 32
Брой думи: 5,015
Брой символи: 29,290

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Контейнери, товарооборот, товаропотоци, машини  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала