Големина на текста:
РУДОЛФ ЩАЙНЕР И НЕГОВАТА
ВАЛДОРФСКА РЕФОРМАТОРСКА ПЕДАГОГИКА
Избрах тази тема, защото Рудолф Щайнер е един от малцината представители на
реформаторската педагогика през 20-те години на ХХ век, чиито идеи и училище
съществуват и днес. Също и защото едва ли има друг представител, чиито
произведения, заедно с подробни описания на работата на валдорфските училища, да
бъдат така грижливо и последователно издавани. Такива училища има в над 20 страни в
света, редовно се провеждат срещи, конференции и обмяна на опит между педагозите,
работещи по реформаторската педагогика.
Рудолф Щайнер (1861 – 1925) е човек с разностранни интереси, без педагогическо
образование, но разработва и реализира практически една голяма идея в духа на
реформаторската педагогика, а именно образованието, обучението и възпитанието да
бъдат изградени на основата на антропософските схващания за човека. Без да е
безспорен педагог, редица негови идеи и формулировки, като например „музикално
образование”, „трудово обучение”, „изучаване обучение по епохи” и други, са влезли
отдавна в педагогическите речници. Забелязах и това, че от 60-те години на ХХ век
насам се наблюдава нарастващ интерес към неговата система и принципи на обучение в
резултат на неудовлетворението на много родители и ученици от масовата държавна
система на обучение и възпитание в западните страни.
Още в едно от първите си съчинения в областта на организацията и съдържанието на
единното, обединено средно училище във Валдорф „Нова организация на социалния
организъм”, излязло от печат през 1919 г., Щайнер излага основните моменти на своето
учение, същността на което се състои в обобщен план до следното: „Социалният
организъм е структуриран, както и естествените организми. Така, както естественият
организъм осигурява мисленето не чрез дроба, а чрез главата, така и социалният
организъм има нужда от разделяне на системи, при които нито една не може да измести
друга, но всяка от тях може да си сътрудничи с друга, запазвайки своята
самостоятелност.”
Стопанският живот не може да бъде успешен, ако не се формира самостоятелно като
член на единния социален организъм и ако създава объркване в своята област, за да се
налага то да бъде оправяно от друга система, например от политическата. Той казва:
„Политическата система ще унищожи икономиката, ако я подчини, а икономическата
система ще загуби своята жизнена сила, ако се политизира.”
Мисля обаче, че наред с тези две системи трябва да съществува и една трета – тази на
духовното производство. И като част от това производство училището има голямо
значение за целия социален организъм. Според Р. Щайнер истинският социален
напредък изисква непрекъснато обновяване на обучението и възпитанието, както на
тяхното съдържание, така и на формата им. Идеалът на едно свободно общество се
състои в освобождаването на цивилизацията и формирането на човека от чуждите на
тяхната природа ограничения. Учителят в държавните училища е подчинен на
1
йерархията на компетенциите, тъй като в своята дейност той се съобразява с множество
предписания, вместо да се ръководи от виждания и да проявява инициатива. Той се
ръководи от съображения, поставени от хора, които не познават децата и за обучението
съдят само от бегли спомени и наивни педагогически теории. Затова Р. Щайнер
изгражда Валдорфското училище така, че учителят да може да се ръководи в своята
педагогическа дейност от действителното познаване на същността на развиващия се
малък човек, да носи пълна отговорност за делата си и да разгръща цялата си
инициатива. Конкретното познаване на ученика е източникът на обучение във
Валдорфското училище, като върху тази антропологична основа се изгражда и самата
организация. Най-големият принос на автора за реформаторската педагогика се състои
в това, че в основата на антропологическите схващания за човека във физическо,
нравствено и социално отношение, той създава една нова педагогика, включваща
художествените способности, чувствата, нравствените заложби и религиозните
преживявания. Чрез тези си схващания, Р. Щайнер организира практическото
осъществяване на редица новости в обучението, като например:
1. Съвместно обучение на момчета и момичета и съвместно обучение на деца от
различни социални слоеве;
2. Класният ръководител води своите ученици от първи до осми клас;
3. Чуждоезиковото обучение започва още от първи клас, когато децата са на седем
години;
4. Въвежда т. нар. проектно, цялостно обучение, при което в първите два часа
всеки ден в продължение на няколко седмици се изучава един и същи предмет,
за да се осъществи по-голяма концентрация;
5. Премахва системата за оценяване, както и повтарянето на класа; във всички
класове и училищни степени се въвеждат художествени и практически
занимания през целия ден – ръчна работа, рисуване, дърводелство, музика,
рецитации, еуритмия, тъкане, предене, първа медицинска помощ, работа в
градината, театрални игри и занимания;
6. Въвежда колегиално самоуправление и учителски конференции;
7. Член на учителската колегия е и училищният лекар;
8. За изоставащите ученици е организиран помощен клас;
9. Всеки месец учениците организират празненства в училището, на които всеки
клас показва постигнатите резултати в обучението.
Според автора, целта на възпитанието във Валдорфското училище,е учениците да се
научат да учат от живота, да могат непрекъснато да „свързват главата с ръцете”. Ето
защо съвременните училища от валдорфски тип правят опити да противодействат на
все по-технизиращия се свят с една широка палитра от обучение и дейности, при които
2
се формират както ума и ръцете, така и душата и сърцето на учениците. Така се
създава приемственост между старото и нововъведенията на съвременния свят.
В дейността на валдорфските училища се осъществява много добра съвместна
работа между учителите и родителите. Организират се общи вечери с ученици,
родители и учители, на които се изнасят лекции и се обсъждат общи въпроси. В някои
училища дори се провеждат курсове и семинари за родители.
По своята същност тези училища са единни, обединени училища от първи до
дванадесети клас, в които няма делене на академични и практически профили.
Акцентът е поставен върху човешкото взаимодействие, на заниманията с изкуство и
занаяти, на обсъждане и практикуване на нравственост и религия. Учениците не
повтарят класове, тъй като се счита, че такава практика противоречи на развитието.
Обръща се голямо внимание на мотивацията на всеки ученик да учи според
способностите и възможностите си, както и на индивидуалната работа с такива
ученици. Друго приемущество е, че обучението не е заковано, а е динамично. То се
провежда на блокове, като предметите, които изискват по-голяма концентрация и
задълбочаване, се изучават сутрин по два часа в продължение на няколко седмици.
Онези предмети и дейности, които изискват непрекъснатост, са включени във
всекидневната програма, а за тези с практически характер са предвидени следобедните
часове от програмата.
Важен момент е изучаването на чужди езици, което сега е застъпено масово, но е
започнало още във валдорфските училища. Там се изучава чужд език от първи клас на
базата на диалози, стихчета и разговори, а от четвърти клас нагоре вече се усвояват
писане и граматика на съответния език.
Едно от най-големите достойнства на валдорфската педагогика се състои и в това, че
без да се образуват групи по постижения, според успеха, се осъществява
диференциация на обучението както за малките, така и за големите ученици. Тази
диференциация е индивидуално обусловена и зависи главно от интересите и
предразположението на учениците към една или друга дейност, към определени
занимания с изкуство или различни видове художествено творчество. Как се
осъществява това на практика:
1. Детски градини – за деца от три до седем години, като една група не надхвърля
повече от 25 деца.
2. Обучение на децата от 7 до 14 години (І – VІІІ клас).
3. Обучение след 14-та година (ІХ – ХІІ клас).
В заключение мисля, че не са необходими повече доказателства на тезата, че щом
една педагогическа идея и нейната практическа реализация са в състояние да
просъществуват и противостоят повече от 80 години на превратностите на съдбата и
времето, то тя, тази идея заслужава да бъде възприета и реализирана.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Рудолф Щайнер и неговата Валдорфска реформаторска педагогика

Докладът разглежда трудовете на Рудолф Щайнер - един от основоположниците на реформаторсаката педагогика и най-важните отличителни черти на тази педагогика...
Изпратен от:
Silvia
на 2012-01-08
Добавен в:
Доклади
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
148 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Рудолф Щайнер – Валдорфска педагогика


Рудолф Щайнер е роден на 25 февруари 1861г. в малко хърватско градче Дони Карловец. След основното училище, благодарение на стипендията, която получава, в периода 1879 – 1883г. Щайнер следва в Техническия университет на Виена...
 

Реформаторски дидактически идеи за организация на обучението


Реформаторската педагогика включва най-разнообразни школи, учения и направления. Могат да се обособят три периода в реформаторската педагогика...
 

Дидактика, теория на възпитанието


В миналото, а и сега все още в термина "дидактика" се влага различен смисъл. Основоположникът на дидактиката Ян Амос Коменски я разглежда в много широк смисъл, обхващащ цялата дейност за обучението, образованието и възпитанието...
 

Реформаторска педагогика


Мария Монтесори започва своята реформаторска педагогическа дейност през 1907г, когато открива в бедния римски квартал Сан Лоренцо детски дом – където събира бедни деца и се опитва да ги образова и възпитава, като развива, обогатява и ...
 

Същност на процеса на обучение


"Обучението трябва да бъде съобразено с човешката природа и със законите на нейното развитие. Това е главният, висшият закон на всяко обучение."...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
107
1
4 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
354
2
1 мин
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Рудолф Щайнер и неговата Валдорфска реформаторска педагогика

Материал № 786888, от 08 яну 2012
Свален: 148 пъти
Прегледан: 224 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 1,202
Брой символи: 7,514

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Рудолф Щайнер и неговата Валдорфска реформаторс ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения