Големина на текста:
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
КАЗУС ПО ФИРМЕН МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
– ЧАСТ ВТОРА
(УЧЕБНА 2010/2011 г.)
3 курс, специалност МИО
Увод
Променящата се бизнес среда, поради интензификацията на
конкуренцията в резултат на регионализацията и глобализацията
обуславя необходимостта от значителни инвестиции за самостоятелно
фирмено развитие на цялата верига на стойността, включително за
големите предприятия. Оттук следва и необходимостта фирмите да
прибягват до междуфирмено коопериране с други предприятия. Чрез
стратегическите съюзи фирмите най-често се стремят да намаляват
разходите за изследвания, разработки, внедряване и производство; да
подобряват присъствието си на важни световни пазари; да получават
достъп до знанията и опита на други фирми.
Повечето от известните определения за МСС – тези на С. Джейн, М.
Портър, Р. Гулати и др., акцентират главно върху неговите по-общи
характеристики, свързани преди всичко с доброволното, породено от широк
кръг мотиви и цели дългосрочно коопериране на участниците, както и с
възможността да се образува чрез пресичане на различни хоризонтални и
вертикални граници и да приема разнообразни форми. Сравнително по-
конкретен е Ф. Катеора, който определя същността и целите на МСС по
следния начин: „Един международен стратегически съюз е бизнес
отношение, установено от две или повече компании, за сътрудничество с
идеята за взаимна изгода и разпределяне на риска при постигането на обща
цел. Международният стратегически съюз предполага:
1. че има обща цел,
2.че слабостта на единия от партньорите се преодолява от силата на
другия,
3.че постигането на целта самостоятелно би било твърде скъпо, би
отнело много време или би било твърде рисковано
4.че за едно техните обединени усилия ще направят възможно това, което
по друг начин е непостижимо.
Накратко, международният стратегически съюз е синергетична връзка
за постигането на обща цел, при което и двете страни печелят.”
1
Аутсорсинг и субкотракт практиката в съвременната икономика
подпомага компаниите за решаване проблемите на функциониране и
развитие в условията на пазарна икономика по пътя на съкращение на
разходите, увеличаване на конкурентоспособността и приспособяване към
условията на външната среда, подобряване качеството на продукцията и
услугите, намаляване на рисковете и др. За да бъдат конкурентоспособни и да
понижат разходите си, компаниите изнасят все по-голяма част от дейността
си в чужбина.
1
Cateora, Ph. R., Internatonal Marketing, 8-th editon, 1993
2
Характеристики на понятията аутсорсинг и субконтракт
Актуалността на проблема е продиктувана от стопанската конюктура и
нарастналата потребност на фирмите за съкращение на разходите,
увеличаване на конкурентоспособността и приспособяване към условията на
външната среда, подобряване качеството на продукцията и услугите,
намаляване на рисковете и др. За да бъдат конкурентоспособни и да понижат
разходите си, компаниите изнасят все по-голяма част от дейността си в
чужбина, ставайки част от международно фирмено сътрудничество.
Между формите на междуфирмено коопериране с цел съвместна дей-
ност особено значение има системата на субконтракта (subcontract) -
поддоставка или поднзпълнение, прилагана в различните сектори на
икономиката - строителството, промишлеността и други. Същността на
субконтрактната система се изразява в обединение или взаимодействие
между две или повече фирми на основата на договор за поддоставка или
подизпълнение. Едната страна (главната фирма или контракторът) възлага на
другата (субконтрактора или поддоставчика, подизпълнителя)
производството на определени продукти или изпълнението на определени
видове дейности в съответствие със зададени спецификации и изисквания.
Целта е разпределението на една задача между отделни изпълнители, като
юридическата, икономическата и финансовата отговорност за крайната цел
(определения краен продукт или изграждането на даден обект) носи фирмата-
контрактор. Съществува следното определение за субконтрактор:
„Субконтракторът е лице, а в повечето случаи предприятие, което
подписва договор за изпълнение на част или на всички задължения по друг
контракт. Субконтракторът се наема от генерален контрактор (или главен
контрактор) за изпълнение на специфична задача като част от даден проект.
Независимо че обичайното разбиране за субконтрактора го свързва със
строителство и граждански инженеринг, възможностите за субконтрактора са
много по-богати и днес най-големият брой подобни операции са в
информационните технологии и информационните сектори на бизнеса.
Основанията за наемане на субконтрактор са да се намалят разходите или да
се ограничат рисковете. Голямата фирма, използваща подизпълнители, има
възможност да се съсредоточи върху основната си дейност, непрекъснато да
подобрява продуктите си и да намали разходите си. От тази гледна точка
може да се направи изводът, че мениджърите на съвременните предприятия
все повече ще търсят и използват тази форма на сътрудничество.
Аутсорсингът (outsource – от английски език - използване на външни
източници или средства) е организационно решение за прехвърляне на някои
бизнес дейности на външни изпълнители или части от бизнес процесите на
фирмите и предприятията. Аутсорсинга е водещ начин за специализация на
предприятията, който води до по-добро качество и намалени разходи.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 юни 2021 в 12:25 в момента не учи на 44 години
25 ное 2020 в 22:11 студентка от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий"
31 окт 2020 в 12:03 студент на 29 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2021
17 юни 2019 в 15:38 в момента не учи на 34 години
04 юни 2019 в 20:10 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - икономика на човешките ресурси, специалност - Управление на човешките ресурси, випуск 2014
13 май 2019 в 23:21 в момента не учи на 42 години
15 фев 2019 в 20:15 в момента не учи на 40 години
14 фев 2019 в 13:58 студент на 39 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Международна икономика, специалност - Международни отношения, випуск 2019
29 дек 2018 в 18:52 ученичка на 27 години от Перник - ГПЧЕ "С. РАДЕВ", випуск 2012
15 дек 2018 в 09:33 студент на 25 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Международна икономика, специалност - Мениджмънт в международния бизнес, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Платежен баланс

12 окт 2009
·
27
·
3
·
1,079

Платежният баланс на една страна е регистър за вписване на международните транзакции на нейните резиденти...
 

Казус по международен бизнес


Субконтракт и аутсорсинг – дефинициии и постановки за същността и специфични характеристики...
 

Аутсорсинг

09 яну 2012
·
112
·
14
·
2,264
·
168
·
1

Аутсорсингът (outsource – от английски език - използване на външни източници или средства) е организационно решение за прехвърляне на някои бизнес дейности на външни изпълнители или части от бизнес процесите на фирмите и предприятията....
 

Аутсорсинг

01 фев 2012
·
253
·
11
·
2,553
·
353
·
1

Терминът аутсорсинг (outsourcing) – английски неологизъм, се появява в американските тълковни речници в началото на 80-те години....
 

Същност и развитие на аутсорсинга в света


Аутсорсингът на производствата и услугите за световната икономика е сравнително нова бизнес дейност, която набира бързо скорост, давайки началото на един нов етап в разделението на труда на международния пазар...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Интернационализация
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти от икономическите специалности за проверка на знанията. Всички въпроси са от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
38
1
1
6 мин
09.08.2019
Тест по международна икономика
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 2 курс
Тест по международна икономика за НБУ, за студенти от 2-ри курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
217
1
05.04.2013
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Аутсорсинг и субконтракт

Материал № 785512, от 06 яну 2012
Свален: 327 пъти
Прегледан: 401 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Казус
Брой страници: 14
Брой думи: 3,687
Брой символи: 25,091

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Аутсорсинг и субконтракт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала