Големина на текста:
Лекция 1 24.02.2009
Въвеждаща част
5 взаимосвързващи параметри:
?демографски ръст
?промишлено производство-нараства
?нарастване на селско-стоп. производство
?все по-нарастващо използване на природните ресурси
?увеличаващо се с много бързи темпове замърсяване на околната среда
Глобалната екологична криза е разрешима единствено от действието на цялото
човечество. Положителни х-ки:
?
Растенията използват само 1% отпадащата слънчева светлина;
?
За захранването на човечеството са нужни само 0.5% от необх.енергия
?
За задоволяване на енерг.нужди само 10% от акумулираната енергия от растения;
?
Възможността за развиване на малко отпадни продукти(технологии).
Еколого-превантивна дейност има за задача да ръководи, контролира, организира…
Насоки:
?Усъвършенстване на технологиите в използването на по-малко суровини в
произв.;
?Използване на възобновими суровини – енергия;
?Въвеждане на затворени цикли, за оползотворяване на суровини, енергич, и
отпадни продукти;
?Регистриране на на невъзобновими отпадъци без бреда нан околната среда.
Характеристика на отпадъците в хранителната и химическа промишленост. Методи за
тяхното пречистване и обезвреждане.
Атмосфера:
Тропосфера – до 10км (над него озоновия слой)
Мезосфера – от 10 до 100км
Йоносфера – над 100км
Замърсители на въздуха:
Въглероден диоксид, азотни оксиди, метални оксиди, оловни аерозоли(20пъти
увеличение), пепел, сажди, флорни съединения, амоняк, хлорни съединения и др.
В атмосферата се изхвърлят над 1млрд. тона аерозоли и още толкова пепел.
Основен замърсител: Енергетика – химическа промишленост.
Понятия:
?Емисия – изхвърляне на газообразни, течни, твърди в-ва.
?Имисия – натрупване на чужди в-ва в приземния слой на 2м височина. Измерва
се в mg/m2.
Норми:
?Пределно допустима концентрация(ПДК) – кол.замърсяващо в-во, което не влияе
в/у човека.
?Max еднократна концентрация
?Средно-денонощна ПДК
Пречистване на въздуха – прехоуловители.
Пречистването бива: механично и химическо.
Механични прахоуловители – сухи, мокри, под действието на електрическо
поле.
Сухи – Гравитационни – естествено утаяване под действието на масата. Малка скорост
на движението и по-лесно утаяване. Утаители - с непрекъснато или комбинирано
действие.
Центробежни прахоуловители (цилкони), които разчитат на центробежните
сили, в следствие на ползваната газова смес. Скорост на газовата смес 15 до 20м/сек.
Филтриране – въздуха се пропуска през мрежа. В зависимост от материала,
който се използва имаме – сухо и мокро. Сухо –от налягането пропускане на частици
през филтъра. Навлажняващ материал – вода, маслени филтри. Има и електрофилтри –
верига с постоянен ток се получава пробивно напрежение, преминава въздуха и се
йонизират частиците.
Химично прахоуловители – 2 групи – каталитични и некалитични.
Некаталично – вредните газове се отстраняват чрез кондензиране или
поглъщането им от нещо. Според …… биват – абсорбцион и адсорбцион.
?Абсорбцион – от в-ва абсорбенти. Пропускат се през алкален продукт – варно
мляко(калциев хидроокис).
?Адсорбционни – газовете се прекарват през адсорбенти; могат да бъдат – активен
въглен, силикагел , калциев карбонат, долувит, активиран алуминий.
Каталитични – вредните газове не се изваждат от системата, а се разграждат.
Необходими са катализатори – платина. Условие: предварително обезпрашени. Методи
за изчистване на вредните газове – химични, температурата…
Лекция 2 10.03.2009
Замърсяване на водата
Водата заема 2/3 от земята.
Няколко вида: атмосферна, подземна, надземна, отпадъчна.
Атмосферна – от дъжд ,сняг, не е източник за водоснабдяване; най-чистата вода.
Подземна – мека и по твърда; през доломитните слоеве-минерали; може да бъде
замърсена от торове-прекомерното торене;също така и с тежки метали.
Надземна – различен състав;повече примеси особено реките, топене на снега,
вливания от отпадни води. Оксидателни процеси самопречистване, това води до
промяна на pH. Замърсяване – нитрати, фосфати,органични отпадъци –алкални битови
води и от животновъдството.
Езерната вода
Морската вода–високо съдържание на натриев хлорид, йод, фосфати…
Надземната вода – някой пат отговаря на условията за питейна вода-да не
съдържа вредни вещества. В индустрията служи и като суровина и като среда, в която
се извършват различни процеси, а служи и като топлоносител или охлаждащо средство.
В зависимост от това за какво служи:
? За строителни материали – не трябва да има сулфати,мазнини...
? Керамика – мека, без желязо, без манган
? Хлебопроизводство – микробно чиста, без гниещи вещества;
? Ферментационно производство – микробно чисто, количеството на солите, без
желязо, манган, натриев хлорид.
При несъответствие в качеството на водата оказва влиянието му върху крайните
процеси в производството.
В зависимост от количеството: 1т амоняк – 450 кубични метра вода: 1т захар –
850 кубични метра вода(1/2 свежа вода, 2/3 оборотна); за парните котли голямо
количество вода,също така и в металургията.
Оборотна вода която веднъж е минала в производството и може да мине
обратно, като предварително се пречиства, обработва.
Отпадъчна – вече е била използвана;може да бъде замърсена от
органичното или не органичното производство в различна степен. Замърсяването
зависи и от тяхната същност – химично, биологично…
В зависимост от естеството на замърсяване :
Фекални – съдържа органични вещества, който разлагайки се в отнемат наличния
кислород, отделят вредни газове-сероводород… и създава условия за гнилостни
процеси. Тези води винаги са вредни – да се пречистват и обеззаразяват.
Промишлени – също от органичен и неорганичен произход. Когато са носители на
органични отпримеси като при фекалните-спадат отпадни води захарната, нишастената,
пивоварната…промишленост. Неорганичната – променят pH, освен това носители на
механични примеси – руда,, шлаки, от предприятия от тежката химия, метални заводи.
Пречистване на отпадните води следните методи: механични, химични,
физико-химични и биологични.
Механични - за отделяне на твърди примеси, утаяване, филтрация и създаване
на центробежни сили.
При утаяването – водата преминава със скорост 0,005м/сек., така че за 10-20ч
преминават - прекъснато и непрекъснато, наричат се декантьори.
Филтриране – отстраняване на малки частици, като водата преминава през порест
материал. С прекъснато и непрекъснато действие. Има вакуум филтри-с дискови
барабани, също така и патронни филтри-от керамичен материал.
Чрез центробежни сили 2 подхода: неподвижен-хидрациклони-завъртане;
подвижни – центрофуги-чрез утаяване и филтриране,сепариращи центрофуги.
Химични – прибавяне към киселини, основи, които действат……….. и утаяват
предните вещества. Прилагат се след механично или комбинирано. За пречистването на
водите се налага дезинфекция и омекотяване.
Дезинфекция – с различни методи(хим. и физ.) да се неутрализират микроорганизми-4
- хлориране,озониране, облъчване с UV-лъчи и кадатинация. Облъчване с UV-лъчи – за
около 2 минути се получава бактерицитно действие/антибактериално. Условие: в тънък
пласт, не голямо количество. Катадинация през сребро-решетка; антимикробно
действие.
Омекотяване – твърдост на водата(минерални соли и магнезий). Твърда – бива
временна, постоянна и обща. Временна-от бикарбонатите на калция и магнезия при
загряване на се отстраняват. Постоянна –от останалите соли на калция и магнезий.
Обща=постоянна+временна
Методи за омекотяване – физично, химично, физико-химично:
Физично прилагат е за отстраняване на временната твърдост, при загряване до
температура 105 градуса по Целзий.
Химични – утайтелни реакции-варов метод (временна твърдост). Няколко вида:с
калцинирана сода; магнезиев; фосфатен.
Физико-химични – адсорбция – йоннообменни смили на алфа-катионитния
способ.
Регенериране по филтъра с натриев хлорид. Използва се многократно.
Дестилация-изпаряване на водата(физичен метод).
Физико-химичен – електролиза.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Екологична криза

Глобалната екологична криза е разрешима единствено от действието на цялото човечество. Положителни характеристики:...
Изпратен от:
famousarrogance
на 2012-01-04
Добавен в:
Лекции
по Екология
Статистика:
75 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Изграждане на системи за опазване на околната среда

06 ное 2006
·
2,584
·
13
·
2,762
·
981
·
1

С въвеждането на система за управление на околната среда се постига съответствие с изискванията на законодателството, тъй като конкретните технически параметри на опазването на околната среда са обект на задължително правно регулиране и контрол.
 

Екологична криза

16 мар 2009
·
185
·
3
·
828
·
226

Глобална еколкогична криза, замърсители на атмосферата, почвите и водните ресурси; за студенти.
 

Екологична криза

13 юли 2009
·
444
·
15
·
2,404
·
445

Екологичните проблеми в България приемат застрашителни размери. Трудно е обаче да се предложат конкретни реформи, тъй като централизираната икономика от миналото изостри въпросите, свързани с околната среда...
 

Устойчиво развитие на екологията в България

04 апр 2006
·
3,242
·
10
·
3,133
·
626
·
5

С идеята за устойчиво развитие започна една своеобразна културна революция....
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
598
·
2
·
6
·
577
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
7 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Екологична криза

Материал № 783859, от 04 яну 2012
Свален: 75 пъти
Прегледан: 178 пъти
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,503
Брой символи: 16,384

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екологична криза"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
26

виж още преподаватели...
Последно видяха материала