Големина на текста:
-1-
Всеки родител чака с нетърпение раждането на своето дете. Първите
звуци, думи, жестове и движения за комуникация пораждат у всички
радост, неописуемо щастие и неповторима емоция. Да си родител е
„най-трудната мисия” в живота на всеки човек, а в същото време и
призвание. Гордост е да си родител, но и голяма отговорност. Особено
когато се появят „нестандартни проблеми”. Това нерядко се случва при
развитието на детската реч.
Много са говорните разстройства, но едно от най-разпространените и
сложни в днешно време е заекването. Неочакваната му поява създава
стрес при всяко младо семейство, което почти винаги се оказва
неподготвено за това комуникативно нарушение. Търсейки адекватна
лекарска помощ, повечето родители отиват с нагласата за решение на
проблема „още на часа”. Терапията на заекването не е еднократен акт, а
продължителен процес, изискващ време и търпение, допълващи се воля и
усилия, както от страна на логопеда, така и на родителите.
Въпреки модерните технологии, изобилието от средства за масова
информация и комуникация, техническия и научен прогрес в днешното
съвремие, голяма част от семействата със заекващи деца заемат напълно
неадекватни противоположни позиции ,сблъсквайки се с това
комуникативно нарушение: от подценяване на нарушението и не вземане
на мерки за ранното му решение изхождайки от позицията, че детето „ще
го надрасне” до другата крайност – надценяване на проблема,
преминавайки през чувството за срам, вина или обреченост, лутайки се и
често търсейки т.нар. „съмнителни лечители”.
Заекването като едно от най-сложните и тежки речеви нарушения
създава затруднения в общуването и влияе върху оформянето на детската
психика и изграждането на нормални отношения с околните.
Отстраняването му е трудно и изисква не само усилия от страна на
логопеда и детето, но и активното участие на цялото семейство, на
детската градина, на училището и обкръжаващата детето среда. Редица
психологически изследвания сочат, че все повече хора се чувстват
комфортно в позицията „страничен наблюдател”. В този ред на мисли
неминуемо трябва да се отбележи, че типична за нашия народ черта е
проявата на незаинтересованост и не съпричастност, не разбиране и
взаимопомощ към проблеми и трудности, които не го касаят лично. Като
че ли това явление започва да се налага като тенденция у нас.
Необходимо е да се мисли за заекването като проблем не само на
детето и неговото семейство, а и като проблем на цялото общество, на
всички нас.
-2-
Опитът показва, че ранната терапия е важен фактор за преодоляване на
заекването и предучилищната възраст е най-благоприятния период за това.
Играта като средство за комуникация, прилагана в поетапния комплексен
метод за отстраняване на заекването, съдейства за по-голяма ефективност
в работата на логопеда, създавайки приятна обстановка и привличане на
заекващите деца, за реализиране на по-добри резултати и разрешаване на
много педагогически и терапевтични задачи.
ЗАЕКВАНЕТО ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС /ИСТОРИЧЕСКИ
СВЕДЕНИЯ/
Заекването като разстройство на личността съществува още от дълбока
древност. Във времето е било интерпретирано от различни гледни точки на
медицината, психологията и логопедията.
Културата на Древния Египет е оставила следи в цивилизациите.
Първият източник, датиращ от VІІ в. пр.н.е. е документ от времето на
владетеля Псамеретич, в който се коментира човешка реч.
Сведения за нарушенията на речта откриваме в египетския папирус на
Голеничев, открит през 1881 г., който е копие на по-стар папирус от
времето на Средното Египетско царство. Разказва се история за
корабокрушенец слуга и неговия господар претърпяли катастрофи и
трудности при мореплаване. Слугата се обръща към своя господар,
казвайки му да се държи смело и достойно пред царя, при когото отива.
Дава му наставления да говори ясно без да заеква. Употребено е понятието
„нинит” в значение на заекване.
В стария завет и Корана се среща информация за речта на пророка
Мойсей. Приема се не за реална личност, а за епичен герой. Предполага се,
че е заеквал. Неговата реч е описвана като „тромава уста и език”, „бавен
език”, „забавена реч”, „преплитащ се език”.
Хипократ и Аристотел също разглеждат заекването описвайки
самото нарушение, без да използват термин. Според Хипократ заекването
се дължи на неправилна връзка между мислене и говор и на дефекти в
периферните органи, по специално на езика. Аристотел мислел, че
неправилното формиране на говорните органи, в частност на езика, са
причина за заекването.
Най-известната и забележителна личност в епохата на Древността, по
сведения на Плутарх, е древногръцкия оратор Демостен /384-322 г. пр.н.е./,
който е заеквал. Благодарение на силното си желание да стане оратор,
воля, постоянство, усилия, желание за промяна, той създава собствена
-3-
система от упражнения за логопедична терапия и психотерапия, които
звучат актуално и до днес.
В Древния Рим заекването е обект на внимание на много личности
като Целий, Аврелиан, Оризбазий и др . Според Гален заекването се е
дължало на поражения на мозъка или езика или на двете едновременно.
Арабският лекар Авицена /980-1037 г./ определя заекването като
нарушение, при което се наблюдава многократно повтаряне на срички
преди да бъде произнесена думата /по Иванов, 1937/.
През Средновековието интересът към науките спада. Епохата е
свързана с господство на фанатизма и религиозния мистицизъм. През този
период отстраняването на заекването ставало по хирургичен път /по
Иванов, 1937/.
През XІX в. заекването се разглежда от научна гледна точка.
Френският лекар Итар определя заекването като задръжка в речевите
органи.
През 1830 г. френският лекар Коломба разглежда заекването като
разстройство на мускулите на гръкляна.
Лагузен през 1838 г. насочва търсенията на причините за заекването
в друга посока, търсейки основата в заболявания, психични травми,
подражание и други /по Иванов, 1937/.
През 1841 г. немският хирург Дифенбах предлага при остраняване
на заекването да се прилага хирургическо лечение.
През 1889 г. Сикорски в своята монография прави научна
класификация на видовете заекване. За пръв път нарича заекването детска
болест.
В началото на XX в. интересът към заекването се засилва.
Оформят се различни гледни точки за същността, механизмите,
етиологията и лечението на заекването. Своя принос за изясняването на
заекването са дали автори като Д. Г. Неткавич, Надолечни, Фрьошелс и др.
В България В. Иванов, В. Стамов, П. Медникаров, Ст. Тончев са
работили по изясняване същността на заекването. Усилията им са били
насочени към намиране на ефективни методи за лечение. Съществуват
различни теории, които едновременно се доближават и съществено се
различават една от друга.
Според някои автори причисляването на заекването към неврозите
не допринася с нищо за изясняване на неговата същност.
По теорията определяща заекването като разстройство на
комуникативната функция на езика са работили: Н. А. Чевелева, Джонсън,
Р. Е. Левина и др.
И до днес заекването като комуникативно нарушение продължава

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Заекване и игротерапия при деца от предучилищна възраст

„Най-трудната мисия” в живота на всеки човек, а в същото време и призвание. Гордост е да си родител, но и голяма отговорност. Особено когато се появят „нестандартни проблеми”. това нерядко се случва при развитието на детската реч....
Изпратен от:
eli5271
на 2011-12-30
Добавен в:
Реферати
по Специална педагогика
Статистика:
494 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Логопедическа ритмика

05 авг 2010
·
489
·
8
·
826
·
636
·
3

Общо двигателна мускулна релаксация на фона на тиха музика - ходене на пръсти със знаменца в ръце - ходене напред , назад с точно отмерване на крачките - разходка – ходене на пръсти и пети със смяна по даден сигнал...
 

Логопедия

23 яну 2010
·
1,725
·
53
·
17,090
·
2,421
·
10

Логопедия-(от гр.”логос” –дума слово и „пайдео” –обучение,дете) наука за речта на децата или словообучение....
 

Програми и методи за терапия на ранно заекване

21 фев 2011
·
307
·
12
·
2,305
·
368
·
2
·
1

Въпросът за начините и методите за отстраняване на заекването е актуален от най-дълбока древност. През вековете са се оформили най-разнообразни, чудновати, оригинални, понякога противоречащи си методи...
 

Дизартрия

27 апр 2011
·
363
·
10
·
1,245
·
424
·
1

Артикулационния апарат и много важните масажи с които всъщност трябва да започнем. когато вече е достигната известна нормализация можем да преминем към следващия етап, а именно самата артикулация...
 

План конспект на логопедично занятие

25 яну 2012
·
674
·
4
·
599
·
836
·
6

Тема: Постановка на звук „С”...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Приобщаващо образование
изпитен тест по Специална педагогика за Студенти от 1 курс
Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.
(Труден)
13
8
1
3 мин
07.08.2020
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
109
1
2 мин
15.11.2011
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Заекване и игротерапия при деца от предучилищна възраст

Материал № 782532, от 30 дек 2011
Свален: 494 пъти
Прегледан: 603 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 24
Брой думи: 6,299
Брой символи: 39,929

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Заекване и игротерапия при деца от предучилищна ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала