Големина на текста:
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Теми № 4, 10, 13, 16, 20, 26,29
Кодиране ( шифриране ) на съобщението-символ - При определени условия предмета
на комуникацията може да се разглежда и като съобщение.Най-важното предварително
условие, за да стане това, е превръщането на предмета на комуникацията в поредица от
различни по своето физическо естество символи-значения.Предметите на
комуникацията могат да се разглеждат и като определени съвкупности от съобщения-
символи.Съобщенията-символи съдържат идеите, които източникът желае да обмени,
сподели и изживее с другите участници в комуникацията.В социалната комуникация
намират приложение редица физически начини и технически средства подпомагащи
създаването на различните съобщения-символи.С тяхна помощ се извършва
функционалната операция трансформация или кодиране на предмета на комуникацията
в различни символи-значения и обратното.
Фиксирането на съдържанието на предмета на комуникацията се определя като процес
на създаване на съобщения-символи, достъпни за непосредствено възприемане чрез
каналите на човешката сетивност-зрението, слуха, обонянието, вкуса, осезанието.Сред
сетивата естествено предимство притежава човешкото зрение.Следователно
изграждането на визуалната форма на съобщенията-символи, заема основно място сред
различните методи и принципи на фиксиране на мисловното им съдържание.
Допълнително разпределение може да се извърши и чрез разделянето на механичните
от немеханичните методи и технически средства.Типологизирането на предметното
съдържание на комуникацията откроява и нейната качествена определеност.
Вмешателство- За Шенън и Уийвър съдържанието на понятието „шум”включва всичко
което се наслагва към сигнала и което няма нищо общо с източника.Изследователите
различават този шум-техническия от шума извън канала, които е породен от външни
фактори.
Семантичния шум за същите автори е резултат от нееднаквата интерпретация на
предадените и получените получените съобщения.Семантичния шум може да възникне
при кодирането или при декодирането на съобщенията, но е възможно да се появи и в
двата случая.Винаги обаче той довежда до дисфункционална комуникация или до
семантична дисхармония, при което нарастват изкючително много шансовете за поява и
на неразбирателство между участниците в комуникацията.
Психологическия шум е породен от въздействието на вътрешноличностни
фактори,който довеждат до появата на неразбирателство и несъгласие в
комуникацията.Той може да бъде обяснен в контекста на концепцията за перцепцията, в
съответствие с която собствените ни желания, потребности, нагласи, вярвания и
ценности въздействат върху избора на съобщенията от външната среда, направен от
самите нас, а също така и върху интерпретирането на тяхното
съдържание.Съвременната психология разглежда процеса на перцепцията като един
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
достатъчно сложен процес, твърде различен от физическата и механистичната негова
интерпретация.Г. Апостолова разширява съдържанието на понятието психологически
шум в комуникацията, като включва в него и шумовете, които възникват в основата на
културните и историческите традиции, на политическите и религиозните разбирания и
на несходствата в социалните характеристики на участващите в нея хора.Други автори
дефинират и понятието за физиологическия шум в комуникационния процес, породен
от физическото състояние на индивидуалносетивните възприятия на неговите
участници.
Шумът в социалната комуникация може да бъде разглеждан и като проявление изобщо
на вмешателството в комуникацията, предизвикано от външни, но и от
вътрешноличностни, културологични и социални фактори-идеологически,
политически и езикови различия, норми на професионалното и етичното
поведение.Вмешателството, едно от което е и проявленията на шума-външен,
физически, психологически и семантичен може да попречи за осъществяването на
целта на източника и за постигането на желанието от него ефект върху получателя.С
развитието на новите комуникационни технологии нараства вероятността от
възникването на виртуално вмешателство или шум.
Виртуалното вмешателство може да намери проявление както на семантично, така и на
физико-техническо равнище.
Вмешателството разглеждаме като значим компонент на социалната комуникация, който
обхваща също и проявлението на дейността на нейния посредника.
Открояване на главното- открояването на главното е елемент на комуникацията,
предложен от Стан ле Рой Уилсън.За автора съдържанието на процеса, при който
средствата за масова комуникация подпомагат аудиторията да определи главното или
същественото по отношение на предлагането й информационно съдържание.Следва да
отбележим, че понятие с подобно съдържание и главно по отношение на периодичния
печат е използвано още през 1978год.в изследванията Максуел Макомб и Доналд
Шу.Според изследователя открояването на главното е различно при различните
средства за масова комуникация.
Подготвително-редакторската дейност в масовата комуникация или процеса на
посредничеството засяга изобщо информационната дейност на съвременната
комуникационна институция.
При масовата комуникация професионалните комуникатори най-напред осъзнават
смисъла и значението на предварително изготвените съобщения, за които е
потенциално възможно да бъдат разпространени на големи разтояния и съответно-да
бъдат получени и усвоени от членовете на големите аудитории.По правило
подготвително-редакторските функции, който изпълняват заетите в комуникационната
институция хора, целят да фиксират формалните и съдържателни характеристики на
постъпилите новини, информационни сведения и развлекателни програми
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
преди тяхното разпространение.
Култура-Всички човешки групи имат проблеми.Някои от тях са свързани с
биологичното свързване с индивидите. А други са свързани със съвместното
съществуване в групата. Във всички групи намираме решение на различните проблеми,
което идва като резултат от взаимодействието, комуникацията между членовете на
групата. Обаче, групите решават проблемите по различен начин и поради това
наблюдаваме и различие в формите на културата на различните човешки групи.
Някои проблеми или потребности са универсални. Например, наличието на два пола в
човешката група – всички човешки групи намират за необходимо създаването на форми,
на модели сексуално поведение. Дейвствително, никъде в стотиците човешки групи
изследвани от културните антрополози не е намерена група без правила за пола или
група която да търпи хаос или безпорядък в това отношение. Възможно е обаче
правилата за една група да забраняват това, което за друга група е разрешено, както и
обратното. Възможно е правилата бъдат много строги. За нас е важно да знаем че
навсякъде има правила, навсякъде те се налагат като закон и са свързани със санкции.
Начините за сексуално поведение се променят много за различните места и времена, но
навсякъде те имат еднакви черти. Например, навсякъде по света са забранени браковете
между роднини по права линия като: „баща-дъщеря“ „майка-син“. Има обаче
изключения освен съвременните случай на нарушаване на създадените правила с
универсален характер за брачно поведение в древната човешка история също има
примери на неспазването им. Например, римските императори също и в древен Египет
и други.
Други общи проблеми пак ако не универсални са:
- безпомощното човешко същество в детството се нуждае от протекция докато порасне
- осигуряването на прехрана (биологичната същност) на индивидите
- колективното знание се предава на младите хора
- занимаване със света на непознатото, неизвестното, неконтролируемото
Тези основни проблеми обясняват възникването на основни институции като
семейството, икономиката, образованието държавата и институцията която кординира
функционира и развитието на всички останали основни институции, религията.
Прототипи на тези основни институции намираме във всички човешки групи.
Докато проблемите са универсални тяхното решаване навсякъде е различно
-религията, семейството, икономиката, общите пътища за разрешаване начините на
решаване на проблемите- груповите проблеми съставляват съдържанието на понятието
култура.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Кодиране на съобщението-символ

Кодиране (шифриране) на съобщението-символ - при определени условия предмета на комуникацията може да се разглежда и като съобщение...
Изпратен от:

на 2011-12-26
Добавен в:
Лекции
по Агробизнес
Статистика:
76 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Теми за държавен изпит
добавена от dareni 16.03.2015
1
48
Защитени територии в Б-я
добавена от militsa_mail_bg 22.07.2013
2
15
Подобни материали
 

За и против листното торене

16 яну 2008
·
107
·
1
·
344

Аргументи защо е полезно листното подхранване на растенията по време на вегетацията.
 

Отглеждане на лозови масиви

01 сеп 2008
·
318
·
1
·
763
·
178

отглеждане на лозовите масиви - тема от дисциплината лозарство.
 

Отглеждане на нетрадиционна култура - мента

13 апр 2009
·
263
·
10
·
1,368
·
340

Тук е описана технологията на отглеждане на ментата, прикачена е и технологична карта. Има характеристика за нормирането на труда в предприятие, занимаващо се с отглеждането на мента.
 

Създаване на насаждения от праскови

19 юни 2008
·
330
·
7
·
1,747
·
355

Прасковата се е разпространявала като култура от изток на запад. От Китай е била пренесена в Иран, след това в Гърция, а после в Италия и останалите южни райони на европейския континент.
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
21
3
1
3 мин
31.07.2019
Тест по аграрен мениджмънт
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по аграрен мениджмънт. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
17
90
1
1 мин
25.04.2013
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Кодиране на съобщението-символ

Материал № 781476, от 26 дек 2011
Свален: 76 пъти
Прегледан: 120 пъти
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 3,029
Брой символи: 19,410

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Кодиране на съобщението-символ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала