Големина на текста:
42.ХОЛИЛИТИАЗА
Заболяване, при което
се образуват камъни в
жлъчния мехур и
жлъчните пътища.
Задния край на
жлъчния мехур,
наречен шийка,
преминава в отводен
канал – ductus cysticus,
който се слива с
черния дроб в ductus
hepaticus. Ductus
hepaticus излиза от
черния дроб и
образува ductus
choledochus, изливащ
се от своя страна в
дуоденума.
Усложнения:
- некроза на мехура с
перфорация и
перитонит
- перихолицистит,
холицистит възпал. на
жлъчните пътища,
холангит
- фистули му
жлъчната система и
червата
- сепсис
- цироза
- панкреатит
Задачи:
1.Общо укрепване на
организма
2.Премахване на
застойните явения и
спазъм на жлъчните
пътища
3.Улесняване на
изпразването на
жлъчния мехур
4.Подпомагане
отделянето и
оттичането на
жлъчката
5.Стимулиране на
общото
кръвообръщение
6.Нормализиране на
храносмилателния
процес
Средства:
- ОРУ
- Дълбоко гръдно и
диафрагмално дишане
- Упр-я за коремна
муск-ра, лумбален дял
и ТБС
- Упр-я с леки уреди
без съпротивление
- ИП-тилен лег и ляв
страничен лег – за
подпомагане
оттичането на
жлъчката. От тилен лег
със сгънати крака при
издишване
подпомагаме с ръце
дълбоко под дясно
подребрие изтичането
на отводния и жлъчния
канал.
Дава се и десен
страничен лег.
Процедурата се
провежда 30-40 мин.
със среден темп, след
приемане на минерална
вода.
Противопоказания
скачане, тръскане,
силови упр-я.
43.ЗАБОЛЯВАНИЯ
НА БЪБРЕЦИТЕ-
НЕФРОЛИТИАЗА
Невъзпалително
заболяване с
образуване на
камъни съставени от
матрикс в бъбреците.
Видове бъбречни
камъни:
- калциеви оксалати
оксалатни
- калциеви фосфати
фосфатни
- 15% уратни камъни
– уратни, смесени
- 5% цистинови
камъни
Етиология:
- всички фактори
довеждащи до застой
на урината
- инфекция на
пикочните пътища
- застоял начин на
живот
- пиене на по-малко
количество течности
- ЛФК се прилага при
липса на болки, когато
камъните не са големи
или се намират в
уретера.
Средства:
- подскоци, скачане,
тръскане
- клякания, ходене,
игри
- ОРУ за крайници и
труп
- Сътресения на
коремните органи.
44.ДИАБЕТ И
ПОДАГРА
ДИАБЕТ
Захарната болест е
заболяване при което
има нарушаване на
обмяната на
въглехидратите,което
води до затруднено
превръщане на
захарите в гликоген в
ЧД и в
мускулите.Забавеното
изразходване и
изгаряне на захарите в
тъканите води до
натрупване на глюкоза
в кръвта и отделянето и
в урината.
отделянето и в урината.
Класификация на
Диабета:
I.Първичен
1.Тип 1-инсолинозависим
2.Тип 2 –
неинсулинозависим
Среща се при
наднормено тегло в
80%,появява се и при
млади и при
възрастни,при стрес и
недоимъчно хранене.
Усложнения: -гангрена
Цел на Кт:
1.Нормализиране на
хипергликемията
2.Нормализиране на
обменните п-си
Задачи на Кт:
1.Повлияване на
психоемоционалния
тонус
2.Усвояване на
въглехидратните
натрупвания в м-рата
3.Премахване на
обективните оплаквания
4.Профилактика на
усложненията-гангрена
Методика на Кт:
Особености на
методиката по ЛФК-да се
спазва принципа на
постепенност и
разсеяност,индивидуално
ст,бавен темп,упр в пълен
обем на движение,проста
координация без
напрежение,в комплекса
да има ДУ и упр с махов
х-р.
Средства на Кт:
1.ОРУ за всички м-лни
групи с голяма амплитуда
2.ДУ-гръдно и
диафрагмално дишане
3.Упр за ПВМ
4.Дозирано ходене 5-10-
15км на ден
При леката форма:
5.Дозирани силови упр
6.Релаксиращи упр
7.Масаж
8.Туризъм 15-20км
9.Автогенен тренинг
Трябва да се съобразим с
предружаващите
заболявания.ИП на П-
седеж,стоеж,
времетраене на
комплекса 35-40мин
10.Спорт-
колоездене,плуване,игри
11.Закалителни п-ри-
въздушни бани,водни
обвивания и обтривания
Противопоказани са:
-силовите упр
-задържане на дишане
-тежката форма
Температурата на
помещението да е в
зоната на комфорт.
ПОДАГРА
Фамилно наследствено
заболяване, свързано с
нарушение на
белтъчната обмяна на
веществата и по-
специално на
пикочната киселина.
Характеризира се с
увеличение на пикочна
киселина и отлагането
й в хрущялната тъкан,
предимно в стави,
ставни капсули,
периост, сухожилия,
сърдечни клапи.
Етиология:
Генетичен фактор.
45.ЗАТЛЪСТЯВАНЕ (
Obesitas)
Заболяване при което
телесната маса
превишава нормалните
граници, поради
натрупване на излишни
мазнини.
Степени на
затлъстяване:
I.Степен -10-30%.
II.Степен-30-50%.
III.Степен-50-100%.
IV.Степен-над 100%.
Видове:
1. Женски тип
(геноиден) -
локализацията на
мазнините е около
корем, ханш u бедра.
2. Мъжки тип
(андроиден) - врат,
раменен пояс, гърди и
корем.
Усложнения:
1.Сърдечно-Съдова
Система.
Разширени вени.
Хемороиди. Инфаркт
на миокарда. Инсулт.
Хипертония.
2.Дихателна система.
Бронхити. Намален
Витален капацитет.
Алвеоларна
хиповентилация.
3.Отделителна
Система.
Холитиаза.
Нефролитиаза.
4.Храносмилателна
Система.
Obstipatio (запек)
5. Обмяна на вещества.
Захарен диабет.
Подагра.
6.Опорно-Двигателен
Апарат.
Pes Planus. Гонартроза.
Коксартроза.
Лечението е
комплексно
Особености на
методиката на ЛФК:
1.Необходимо е
физическото
натоварване да е
значително, да води до
умора и подтискане на
апетита, но трябва да е
съобразено с
функционалните
възможности на
болните.
2.Постепенно се
увеличава силата и
продължителността,
съобразно с
нарастващата
тренираност на
организма.
3.При добро общо
състояние, без
налични усложнения,
продължителността
може да бъде до
няколко часа, като се
спазва принципът на
постепенност.
NB! Енергоразхода се
определя от
продължителността на
ЛФК, а не от
краткотрайните силови
натоварвания.
След процедурата,
телесната маса трябва
да се намали с около
500-600g.
4.ЛФК трябва да има
коригиращ характер
върху вентилаторните
способности и
механиката на белите
дробове, върху
заздравяване на
ставните връзки на ДК
- глезени
и стъпала, и създаване
на здрав мускулен
корсет.
Задачи:
Засилване на Обмяната
на веществата.
Укрепване на
коремната преса.
Подобряване на
кръвообръщението.
Премахване на
намалената моторика
на червата.
Подобряване
движението на
диафрагмата.
Подобряване на
екстракардиалните
фактори.
Отстраняване на
функционалните
смущения.
Засилване на
физическата
дееспособност, за да се
повиши окислителният
процес с цел по-голямо
разнасяне и изгаряне
на енергетични
вещества.
Средства:
Строеви и Общо
развиващи упр-я със
сложна координация.
Дихателни упр-я -
дълбоко дшфрагмално
и гръдно дишане.
Упр-я със и на уреди,
редуващи се с
дихателните упр-я.
Аналитични
упражнения за
коремна мускулатура,
ТБС, раменен пояс,
ПВМ.
Дозирано ходене - 3-4h
дневно.
Диетолечение.
Масаж.
Сауна.
Схема
I и II степен- без
съпътстващи
заболявания, добра
двигателна активност
и
сравнителна нормална
сърдечна дейност.
Увод.
Упр-я за ДК и ГК.
Упр-я за трупа.
Видове сядане.
Всички тези упр-я
съчетани с дишане.
Основна част
I степен - 1/3 от упр-
ята са с по-голямо
натоварване. ИП -
различни, предимно
стоеж:.
1.0РУ.
2.Упр-я със и на уреди.
3.Упр-я от тилен лег за
мускулите около ТБС.
II степен - 1/3 от упр-
ята са тежки.
Упр-ята са насочени
към местата с най-
голямо
натрупване на
мазнини.
1.0РУ.
2.Упр-я за коремна
мускулатура, за ПВМ,
за тазовото дъно.
3.Силови упр-я.,
46.БРЕМЕННОСТ
Анатомо-
физиологични
особености на
женския организъм:
По-голям обем на
малкия таз, необходим
за износване на плода.
По-големи
междуставни
пространства и по-
голямата им
възможност за
разтягане.
По-широк и по-къс
Thorax, даващ
възможност за Гръдно
дишане във втората
фаза на
бременността, когато
е ограничено
диафрагмалното
дишане.
Протичането на
бременността,
раждането и
постродилният
период, зависят от:
1.Общото състояние
на организма.
2.Състоянието и
положението на
матката.
3.Коремната и
тазовата
мускулатура.
Задачи:
1.Общо укрепващи
упр-я, с цел
подобряване на
метаболизма и по-
специално усвояването
на калция и фосфора,
за да се осигури
градивното вещество
на плода. 2.Приучаване
на бременната към
Гръдно дишане, а за
раждането
подготовка да диша
при напрегната
коремна стена.
3.Засилване на
мускулите на
коремната стена и
тазовото дъно, което
предпазва в
послеродовия период
от птоза на органите.
4.Увеличаване
подвижността в
art.coxae и
art.sacroilliaca.
5. Засилване на ПВМ,
за по-добро
равновесие.
6. Засилване на
мускулите на
медиалния свод на
ходилото.
7.Подобряване на
кръвообращението е
таза за
предотвратяване на
отоци и премахване на
застоя.
8.Формиране на правилно
и съзнателно отношение
на бременната към
плода. Тези задачи се
диференцират в
зависимост от периода
на бременността и
функционалните
смущения които
настъпват през тези
периоди
I-ва фаза. 1-16
гестационна седмица.
1-4м.
1.Недостатъчно здраво
закрепен плод към
матката.
2.Нарушава се
равновесието между
възбудни и задръжни
процеси.
3.Нарушават се
вегетативните реакции.
4.Гадене и повръщане.
5.Общ дискомфорт.
6.Склонност към
спонтанен аборт.
Задачи:
Адаптиране на ССС и
Дихателната система
към натоварване.
2.Обучение в Гръдно и
Диафрагмално дишане.
3.Волево съкращение и
отпускане на мускулите.
Особености на
методиката на ЛФК:
1.Леки, прости
упражнения, които се
редуват с Дихателни.
2.Бедра, седалищна и
коремна мускулатура се
включват до толкова, до
колкото е необходимо за
извършване на упр-я за
останалите муск. групи.
3.Упр-ята са с бавен
темп и различни ИП.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Холилитиаза

Холилитиазата е заболяване, при което се образуват камъни в жлъчния мехур и жлъчните пътища. Задният край на жлъчния мехур, наречен шийка, преминава в отводен канал....
Изпратен от:
Salih Kaya
на 2011-12-26
Добавен в:
Пищови
по Кинезитерапия
Статистика:
30 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Кинезитерапия
Тест по фармакология
професионален тест по Кинезитерапия за Студенти от 4 курс
Тест по фармакология за 7-ми семестър , четвърти курс Национална Спортна Академия. Въпросите са с един и повече от един верен отговор.
(Труден)
53
53
1
3 мин
10.02.2012
» виж всички онлайн тестове по кинезитерапия

Холилитиаза

Материал № 781385, от 26 дек 2011
Свален: 30 пъти
Прегледан: 80 пъти
Предмет: Кинезитерапия
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 1,140
Брой символи: 7,229

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Холилитиаза "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала