Големина на текста:
Т8. Ранновизантийска култура (4-6 в.)
През този период в културата на Византия се чувства ярко въздействието на
гръцката, елинистическата и римската епоха.Културата се запазила и под
формата на продължение в творбите на византийците и под формата на
съхранение на нейните паметници.Тя се отличава също и с влиянието на
християнството и на религиозния светоглед.По това време християнството
става равноправна и държавна религия в Римската империя.Тогава църквата
става важен орган, съюзник и крепител на светската власт.Наред с всичко това,
ранновизантийската култура се характеризира и с едно значително влияние от
старана на „азиатския”и ”варварския ”свят., с който Империята е била свързана
икономически ,политически и териториално в продължание на векове.Това се
вижда напр. в облавтта на архитектурата (възприемането на купола),
философията и теологията.Ранновизантийската култура не може да се
разглежда като едно цяло.Тя е смес от черти и влияния на античната древност,
на християнската религия и на азиатскит еи варварските народи.
Наука
Науката се запазва ,благодарение на съществуващите научни средища като
Антиохия, Александрия,Атина,Газа и др.В тях се изнасяли лекжии и се
обучавал;и студенти
Природо-математически науки
Става въпрос за развитието на математиката,агрономията,медицината,
астрономията и геометрията.В тези насоки византийците се опитвали да
следват пътя на древните учени като коментирали техни съчинения и ги
доразвивали.
Богословие и обществени науки.
През този период ролята на религията дава отражение на разпространението
на богословието във всички негови
клонове:догматика,екзагетика,апологетика,полемика и др.Известни са
тримата :църковни отци които създавали полемични творби срещу ересите.
Философия
Под влияние на религията философията загубила значението си на
самостоятелна наука и се превърнала придатък на богословието.(изв.
Философи са Ливаний, Прокъл)
Литература
Пишели се поетични творби главно от църквата.Съставяли се химни и поеми
за възхвала на Исус и на събития от Стария и Новия завет.Най-велик църковен
поет е Роман ,нар”сладкопоен”Друг поет е Агатий, който пише възхвали за
любовта .Пишели се и исторически епоси- възхвала на победата(пр. Георги
Пизидийски който възпява победата на имп. Ираклий.)Развива се и Йитийската
литература.Хитията се пошели от монаси,описващи подвизите на
светци.Разпространявала се и апокрифната (тайна литература) Това са разкази
с религиозна тематика, свързани със Стария или Новия завет.
Реторика и епистолография
Реториката било умението на византийците да се научат да говорят и пишат по
по-изящен начин, а епистолографията била писането на по-дълги и
красноречиви писма
Образование във Византия
Образованието включва наличието на училища за общо образование и висши
школи.
В първите децата постъпвали на 5,6 или 7 годишна възраст.Изучавали
граматика, философия и реторика.След преминаването на философията
учениците достигали до „закръгленото образование”учениците можели да
стават учители
Във висшите школи се предподавали по-разширени и различни дисциплини.От
тука студентите ставали лиц апо медицина,граматика ,право и
философия.Главни центрове на тези школи са главно в Александрия, където се
чели лекции по математика,астрономия и медицина:Атинската школа се
прочула с преподавателите си по реторика,граматика и философия.Постепенно
с най-важно значение станла школата
в Цариград.
Изкуство
Изкуството през този период задоволявало интересите на висшата класа.топ е
взаимствано от гръцката и елинистическата епоха.Византийците го доразвили
като влияние му оказали и Източният свят , както и християнството със своя
религиозен светоглед, който се наложил в областта на
строителството,живопистта и склуптурите.Център на тоза изкуство е
Цариград.АРхитектура- изпълнява се от дейността на църквата ,поради което
се строят множество храмове по образец на античните.Най-същ. Е
изобразяването на купола,който символизира небесния свод .Освен с
архитектурата Византия в този период се слави и с развитието на светското
строителство,задоволяващо нуждите на хората в големите градски центрове.
(обществени постройки, градски съвет, църкви, складове за храни, публични
бани, водопроводи, театри и др.)Строили се и крепостни стени и дворци.
Изобразителното изкуство се отнася към живопистта , която била смесица
между гръко-елинистически традиции,източни елементи и влиянието на
християнската религия.За характера на живопистта може да се съди по
художествените миниатури,изобразени върху различни книги със светско и
религиозно съдържание(Египет,Сирия ,Константинопол), по фрески и мозайки-
по подове или стените на храмове, или изображения по различни тъкамни -
пердета ,килими и др.
Чрез мозаичните изображения се създавала и монуменаталната
иконография,изобразявана не само на мозайка и фрески ,но и на дървен
материал сърелигиозна тематика.
Склуптура
Правели се барелефи върху колони и статуи на императори ,за да бъдат
увековечени.(на Константин 1,Юстиниан 1.)Развитие получили и дребните
склуптури , които се изобразявали от слонова кост.Също толкова силно се
развивало и бижутерийното изкуство(от злато и сребро-чаши,кръстове плочки)
Т9. Византия и арабската експанзия (7- 8 в.)
След смъртта на Ираклий , на престола застава КОНСТАНТ || (642-
668г.)Неговото управление се характеризира главно с борби срещу арабите.
През 642г. Византийците опразват Алелсандрия и там навлизат арабите.Те
превземат и областта Пентапол като по-късно се насочват и към Мала
Азия.Укрепвайки те се превръщат във враг на Византия в Егейско и
Средиземно море.Техните кораби достигат до Констанция на о-в Кипър и
подчиняват Родос.Констант се опитал да се противопостави на няколко пъти,
но безуспешно до момента ,когато сред арабите избухнали
междуособици.Страната се разделила на две групи- едната обединявала
средните и бедните земевладелци, а другата защитавала едрата и богата
аристокрация.Последната е оглавена от Моавий ,който се наложил като
престолонаследник.Тези събития дали възможност на Византия да си отдъхне
от непрекъснатите им набези.По тази причина виз. Император се огледал към
балканските земи, населени предимно със славяни.По това време виз.
търговци се нуждаели от сухопътния път Цариград- Солун , а той бил
контролиран от славяните.Затова императорът, както съобщава Теофан,
подчинил тамошните славяни и им наложил данък.
Друг проблем пред Констант се оказал и сепаристичните тенденции в
страната, т.е голяма част от нея била разделена на княжества,всяко от които
било полунезависимо.Управителят на Картаген решил да се обяви за
независим и бил спрян от императора, но по време на отстъплението си бил
нападнат от арабите, които го подчинили(някъде в Триполитания, където
арабите наложили данък на местното население).
Срещу управлението на Констант се обявило по-голяма част от
населението ,защото не харесвали водената от него политика- на непрестанни
войни.Омразата към него се усещала и от страна на духовенството, защото
имп. подкрепял учението на монотелизма.
В странта се засилвало и недоволството заради тежкото й положение,
поради наличието на славяни в нея и заплахата от арабите.Така в следствие на
заговор императоръ е убит и на мястото му застава КОНСТАНТИН ||.
Неговото управление се свързва с появата на павликянството- религиозна
ерес, която е идея на селските маси във Византия ,възникнала по време на
разложението на селските общини изараждането на феодалните
отношения.Целта му била да се върнат старите обществени порядки.
През 668г до 685г на престола застава КОНСТАНТИН IV .И неговото
управление е изпълнено с борби срещу арабите.Нараствайки мощта им, те се
насочили към столицата на Византия- Цариград.Цели 4 години се опитвали да
превземат града, но стените му одържали фронта, благодарение на нова
техника- „огънят”.
Докато Цариград се отбранявал и Солун имал нуждата от пазачи, тъй като
срещу него се отправили различни славянски племена.На няколко пъти
славяните се опитали да щурмуват крепостта, но не успели.Така славяните
поискали мир.
Различно било положението и в земите между Дунав и Стара планина.През
80-те години на VII в. там живеели седемте славянски племена.Там
пристигнали и е заселили група прабългари в обл.Онгъла,начело с Аспарух,
които нахлували в Добруджа и вършели опустошения.Всичко това било още
един проблем пред така или инъче затруднената Византия.Императорът

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

История на Византия

Разработени теми за изпита по история на Византия...
Изпратен от:
Stela
на 2011-12-20
Добавен в:
Теми
по История
Статистика:
213 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Есе; Християнството - философия или вяра
добавена от nelly_24 06.05.2013
1
22
Византия през петото столетие. Тенденции и основни насоки на развитие.
добавена от nagi922 14.05.2012
1
24
Подобни материали
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
866
·
8
·
1,403
·
1,939
·
3

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Великото преселение на народите

23 юни 2007
·
735
·
10
·
2,113
·
625
·
1
·
5
·

Великото преселение на народите- причини, хронологически граници, посоки на разселване. Характеристика на варварското кралство.
 

Делото на Кирил и Методий

16 юли 2007
·
549
·
7
·
1,264
·
565
·
3
·
4

На 11 май Българската православна църква празнува деня на светите братя Кирил и Методий и тържествено чества паметта на тяхното равноапастолско и просветителско дело.
 

Примерен тест по история и цивилизация

20 мар 2009
·
169
·
7
·
1,244

1. Кой от изброените паметници на културата е свързан с наследството на тракийската цивилизация? А) Варненският некропол; Б) Мадарският конник; +В) Рогозенското съкровище; Г) съкровището от с. Малая Перешчепина (дн. Украйна). ...
 

Покръстването на българите

15 апр 2009
·
198
·
7
·
1,316
·
383
·
1

Думите на този първи български мъченик се оказали пророчески. Силата на Божия Дух накарала българите да се покръстят. В днешния урок „ Покръстване на българите „ ще разберем, че там където Божия Дух е с цял един народ, този народ печели...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
История и цивилизация за 7-ми клас
входен тест по История за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за проверка на входното ниво на учениците в 7-ми клас, но може да се ползва и при проверка на изходното ниво в 6-ти клас. Включва въпроси от затворен тип, само с един верен отговор.
(Труден)
19
41
1
1 мин
18.09.2019
Междинен тест по история за 8-ми клас, 1-ви срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 1 срок. Включени са въпроси само с по един верен отговор.
(Лесен)
16
21
2
4 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история

История на Византия

Материал № 779608, от 20 дек 2011
Свален: 213 пъти
Прегледан: 371 пъти
Предмет: История
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 3,147
Брой символи: 19,602

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История на Византия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виктор Костадинов
преподава по История
в град Разград
с опит от  3 години
176

Стиляна Маринова
преподава по История
в град Сливен
с опит от  1 години
699 35

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения