Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
гр.София
К У Р С О В А Р А Б О Т А
по МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
НА ТЕМА
СРАВНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЖДУ НСС 1 И МСС 1; НСС 7 И МСС
7; НСС 16 И МСС 16, НСС 28 И МСС 28; НСС 32 И МСС 32;39
РАЗРАБОТИЛ:
ФАК.№
Началото на 2003 г. е начало на прилагането в българската счетоводна
практика на Международните счетоводни стандарти, макар и в ограничен брой
предприятия. Новият Закон за счетоводството от 2001 год, който е в сила от 01. 01.
2002 год. изисква финансово - счетоводните отчети на компаниите, листвани на
фондовата борса, банките и другите финансови институции, да се изготвят по МСС
от 2003 год., а на останалите, с изключение на най-малките дружества с ограничена
отговорност, от 2005 год. или по желание - преди това. Международните счетоводни
стандарти целят уеднаквяване на начина на представяне на финансовите отчети на
предприятията, независимо от това къде функционират териториално или в кой
бизнес сектор. Те има точно определена насоченост.
Съгласно чл.22а от Закона за счетоводството се прилага невъзвратимо прилагане
на Международните счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз
за публичните дружества, кредитните и сходни интституции, както и за дружества
надвишаващи за две последователни години два от следните критерии:
Балансова стойност на активите към 31 декември – 8 млн.лв.;
Нетни приходи от продажба за годината – 15 млн.лв.;
Средна численост на персонала – 250 души.
Съгласно §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството:
„Международните ссчетоводни стандарти” са международните счетоводни стандарти,
приети от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския
парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни
стандарти (МСС). МСС включват: МСС, Международни стандарти за финансови отчети
(МСФО) и тълкуванията на тяхното прилагане. МСС включват и последващите
изменения и допълнения на тези стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане,
бъдещите стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане, изготвени или одобрени от
Съвета по МСС.
Сравнителна характеристика между НСС 1 Представяне на финансови отчети и
МСС 1 Представяне на финансови отчети
Целите на Международния счетоводен стандарт 1 (МСС 1)и Националения
счетоводен стандарт 1 (НСС 1) напълно се припокриват. И при двата стандарта главната
цел е да се определи база за представяне на финансовите отчети с общо
предназначение, за да се осигури сравнимост на финансовите отчети на предприятието,
както с неговите финансови отчети от предходни отчетни периоди, така и с тези на
други предприятия. Настоящите стандарти определят общите положения за представяне
2
на финансовите отчети, предоставя указания и насоки за тяхната структура и
минималните изисквания за съдържанието на тези финансови отчети.
Приложението и на двата стандарта е във връзка с изготвянето на финансовите
отчети с общо предназначение.
Като НСС 1 определя формата, структурата и съдържанието на съставните части
на финансовия отчет.
Прилагането на МСС 1 има известна особеност. Настоящият стандарт не се
прилага към структурата и съдържанието на съкратените междинни финансови отчети,
изготвени в съответствие с МСС 34 Междинно финансово отчитане. Параграфи 15-35
обаче се прилагат за такива финансови отчети. Настоящият стандарт се прилага еднакво
за всички предприятия. По аналогичен начин, предприятия, които нямат собствен
капитал (напр. някои кооперации) може да се нуждаят от приспособяване на
представянето във финансовите отчети на участието на членовете или собствениците на
дялове.
Основната цел на финасовите отчети и при двата стандарта е една и съща. За да
се постигне тази цел, обаче, във финансовите отчети според МСС 1 се предоставя
информация за предприятието относно активите, пасивите, собствения капитал,
приходите и разходите, включително печалби и загуби, вноските от и разпределенията
към собствениците в качеството им на такива и паричните потоци. Докато при НСС 1
вноските от и разпределенията към собствениците в качеството им на такива, не се
включват като необходима част от финансовия отчет.
Съществена разлика се наблюдава при структурирането, представянето на
информацията. В националния стандарт има по-подробна регламентация и повече
конкретни изисквания към съдържанието на приложението в сравнение с тези в МСС 1.
В НСС 1 са определени конкретни справки, които трябва да се включат, като част от
ГФО. В МСС 1 при представяне на финансовите отчети не са регламентирани справки с
определено съдържание и форма. Вместо това е дадено по-пълно описание на
минималните изисквания към съдържанието на пояснителните сведения (на
приложението) към ГФО.
Съгласно МСС 1 финансовите отчети често се правят по-разбираеми, като
информацията се представя в хиляди или милиони от отчетната валута като при
трансформиране от една валута в друга се посочва изрично курсът, спрямо който е
извършена операцията от една валута в друга. Това е приемливо дотолкова, доколкото
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сравнение между НСС и МСС

Основната цел на финасовите отчети и при двата стандарта е една и съща. За да се постигне тази цел, обаче, във финансовите отчети според мсс 1 се предоставя информация за предприятието относно активите, пасивите, собствения капитал...
Изпратен от:
georgi_valkov_78
на 2011-12-19
Добавен в:
Курсови работи
по Международни счетоводни стандарти
Статистика:
1,008 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Модел на преоценката
добавена от skarlet5 28.11.2013
0
10
МСС в пубичния сектор в България
добавена от lid4eto_galena 29.06.2013
0
33
Счетоводна политика, приблизителни счетоводни оценки и грешки
добавена от streli.may 20.01.2016
3
8
Казуси по международни счетоводни стандарти
добавена от koq_sam 30.05.2012
2
86
Подобни материали
 

Мсс 17: лизинг – промени в периода 2008 - 2010


Комитетът за международни счетоводни стандарти (КМСС, IASB) е създаден през 1973 година. Дейността му е насочена към хармонизиране на съдържанието и представяне на финансовите отчети в световен мащаб, чрез публикуване на МСС. Той работи в тясна връзка с М
 

Счетоводни стандарти


МСФО (международни стандарти за финансово отчитане)- приети от Мин. съвет с постановление 207 от 07.08.2006, одобрени от комитета на ЕС в редакцията им към 01.01.2005. Те са изготвени от СМСС (съвета по международни счетоводни стандарти)....
 

Международни Стандарти за Финансови Отчети


Определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите отчети на предприятието с тези за предходни периоди и с финансовите отчети на други предприятия...
 

Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти


Дисциплината дава знания за приложимите национални и международни счетоводни стандарти в счетоводно отчетният процес на предприятието. При преподаването на учебното съдържание е възприет принципът на съпоставимост между националните и международните...
 

Сравнение между НСС и МСС


Сравнителна характеристика между НСС 1 и МСФО 1, НСС 22 и МСФО 3, НСС 17 и МСФО 17...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Международни счетоводни стандарти
Тест по международни счетоводни стандарти
изпитен тест по Международни счетоводни стандарти за Студенти
Тестът съдържа 13 въпроса като някои от тях могат да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
13
96
1
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по международни счетоводни стандарти

Сравнение между НСС и МСС

Материал № 778742, от 19 дек 2011
Свален: 1,008 пъти
Прегледан: 1,240 пъти
Предмет: Международни счетоводни стандарти
Тип: Курсова работа
Брой страници: 36
Брой думи: 11,127
Брой символи: 70,754

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сравнение между НСС и МСС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала