Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София
Големина на текста:
ПЛАН НА УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6-ти
КЛАС
ТЕМА НА УРОКА: Обособени части в простото изречение
I. ЦЕЛИ: I. ЦЕЛИ:
Образователни :
> да умеят, да използват обособените части;
> да се осмисли употребата на обособени части в изречението и значението им за
информативната функция на речта;
> да се овладеят знания и умения за интонацията и пунктуацията на обособените части,
и за откриване и отстраняване на пунктуационните грешки при употреба на обособени
части.
Възпитателни :
> да се разкрие богатството на родната реч;
> да се обогати езиковата култура на ученика.
Развиващи :
> да откриват допуснатите от тях езикови слабости;
> функциите на обособените части в текста.
II. ВИД НА УРОКА:
За упражнение
III. МЕТОДИ:
?Обяснение, беседа, самостоятелна работа
IV. ХОД НА УРОКА:
1. Актуализиране на стари знания и умения.
Започва с проверка на домашна работа, по дълго и пространно обобщение и
припомняне на информацията за обособените части в простото изречение.
Учениците трябваше да поставят пунктуационните знаци, да определят вида
обособена час и вида подчинено изречение.
Настъпи пролетта - многоцветна , красива и очарователна . Всичко беше прекрасно.
Дърветата , разтворили своите клони , приличаха на огромни чадъри , цветята ,
които бяха разцъфнали от полъха на вятъра и усмихнати от ласката на слънцето ,
изпълваха въздуха с аромат. По небето се движеха нежнорозови облачета , (които
бяха) прекрасни на фона на синята и призрачна безкрайност.
Отговор:
В първото, второто и третото изречение има обособени определения. (многоцветна,
красива и очарователна, разтворили, цветята, разцъфнали, усмихнати, синята и
празнична). Същевременно в текста е използвано и подчинено определително
изречение.
Да си припомним:
Въпрос: Каква е същността на обособените части?
Отговор: Всички думи и изрази,които дават допълнителна информация за предмет в
изречението и са смислово и интонационно отделени от другите думи в изречението се
наричат обособени части. Те са второстепенни части на изречението, а като
синтактична функция са определения, приложения и обстоятелствени пояснения.
1
2. Мотивиране за работа.
Урокът е за упражнение, така че задачата е да се приложи на практика усвоените от
страна на учениците знания и умения за обособените части в простото изречение; да се
провери колко са усвоили учебния материал.
3.Практическо прилагане на знанията и уменията.
Записване на темата: Обособени части в простото изречение. Упражнение
Упражнение:
Въпрос: Подчертайте и определете вида на обособените части. Поставете
пунктуационните знаци.
В този ден изпълнен от сутринта с кротка тишина всичко изглеждаше спокойно.
Сянката му голяма и черна стоеше наред с него до стената
Старецът продължаваше да седи на пейката препрочитайки вчерашния вестник
Баща й стар и немощен живееше в далечен град.
Той събираше класовете закачени по плета и зърната паднали на земята
Отговор:
В този ден, изпълнен от сутринта с кротка тишина, всичко изглеждаше
спокойно - просто изречение с обособено разширено определение;
Сянката му - голяма и черна - стоеше наред с него до стената - две еднородни
обособени съгласувани определения;
Старецът продължаваше да седи на пейката, препрочитайки вчерашния
вестник . В такива случаи обособената част е обстоятелствено пояснение за начин.
Баща й, стар и немощен, живееше в далечен град. Обособено определение.
Той събираше класовете, закачени по плета, и зърната, паднали на земята -
две обособени разширени определения, всяко от които пояснява по едно от двете
еднородни допълнения.
Упражнение:
Въпрос: Превърнете обособените определения в изречения с който, които.
Към обед от север се показаха сиви облаци, тежки, пълни със сняг.
В една локва живееше хипопотам, потънал до уши в тинята.
В дълбокото подножие на тия върхове имало планинско село от колиби, пръснати като
изгубени една от друга из горите.
Жителите му, истински горски деца, живеели волно като планинските орли.
Отговор:
Към обед от север се показаха сиви облаци, които бяха тежки и пълни със сняг.
В една локва живееше хипопотам, който беше потънал до уши в тинята.
В дълбокото подножие на тия върхове имало планинско село от колиби, които били
пръснати като изгубени една от друга из горите.
Жителите му били истински горски деца, които живеели волно като планинските орли.
Упражнение:
Въпрос: Подчертайте обособените части. Определете вида им . С какви
пунктуационни знаци са отделени обособените части от другите думи и изрази?
1. Реката, пенлива и бистра, бълбукаше в дола.
2. От дървото паднаха ябълките – червени и узрели.
3. На поляната, край село, се бяха събрали много хора.
4. През есента, след жътва, се горят стрънищата.
5. Кашляйки силно, мъчително и задушаващо, Странджата се изправи пред другарите
си.
2
Отговор: 1 .Обособената част е определение. (пенлива и бистра). Пунктуация -
обособените части са оградени със запетаи.
2. Обособената част е определение.( червени и узрели). Пунктуация – обособените
части са отделени с тире.
3. Обособената част е обособено обстоятелствено пояснение за място. Пунктуация -
обособените части са оградени със запетаи.
4. Обособената част е обособено обстоятелствено пояснение за време. Пунктуация -
обособените части са оградени със запетаи.
5. Обособената част е обособено обстоятелствено пояснение за начин. Пунктуация -
обособените части са оградени с главна буква и със запетая.
Упражнение:
Въпрос: Препишете изреченията и поставете пропуснатите запетаи. Определете
вида на обособените части.
1. Ето го най-после шосето черно и лъскаво!
2. Старата жена се срещна с монаха отблъснал я със своя егоизъм.
3. Корабът на заточениците плува сред вълните играещи на воля.
4. Спирайки за кратка почивка Македонски упорито вървеше напред.
5. Мълвейки името на родината опълченците храбро умират.
6. Рисунките свидетелство за дарба покориха публиката.
7. Хората повярвали в него го последваха.
Отговор:
1. Ето го най-после шосето - черно и лъскаво!( Обособено определение)
2. Старата жена се срещна с монаха, отблъснал я със своя егоизъм. (Обособено
обстоятелствено пояснение за начин.)
3. Корабът на заточениците плува сред вълните, играещи на воля. (Обособено
обстоятелствено пояснение за начин.)
4. Спирайки за кратка почивка, Македонски упорито вървеше напред. (Обособено
обстоятелствено пояснение за начин.)
5. Мълвейки името на родината, опълченците храбро умират. (Обособено
обстоятелствено пояснение за начин.)
6. Рисунките, свидетелство за дарба, покориха публиката. (Обособено обстоятелствено
пояснение за начин.)
7. Хората, повярвали в него, го последваха. (Обособено обстоятелствено пояснение за
начин.)
Упражнение:
Въпрос: Превърнете подчертаните изречения в обособени деепричастни изрази.
Тя пристъпваше бавно, като внимаваше да не вдига шум.
Като прелистваше лист по лист, старецът си припомняше отминалото време.
Птицата, като очертаваше големи кръгове, бавно се спускаше надолу.
Като взе в ръце кутията, тя кимна леко с глава.
Отговор:
Тя пристъпваше бавно, внимавайки да не вдига шум.
Прелиствайки лист по лист, старецът си припомняше отминалото време.
Птицата, очертавайки големи кръгове, бавно се спускаше надолу.
Вземайки в ръце кутията, тя кимна леко с глава.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

План-конспект на урок по български език за 6-ти клас на тема: "Обособени части в простото изречение"

Цели: да умеят, да използват обособените части; да се осмисли употребата на обособени части в изречението и значението им за информативната функция на речта; да се овладеят знания и умения за интонацията и пунктуацията на обособените части, и за...
Изпратен от:
plami19830705
на 2011-12-15
Добавен в:
Планове
по Педагогика
Статистика:
129 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Части на простото изречение

16 дек 2007
·
325
·
4
·
336
·
1
·

1. Таблица за части на простото изречение. 2. Тест - изречение.
 

Процесът на педагогическото взаимодействие - условие за ефективност на управлението на класа

21 юни 2008
·
1,180
·
82
·
9,842
·
753
·
1

Сектите непрекъснато вземат своите жертви. Наложително е образователно – възпитателният модел да се промени. В него приоритет трябва да са уменията и знанията, които усилват възможностите за положителни взаимодействия между хората.
 

План-конспект по български език за 5 клас

10 яну 2011
·
232
·
6
·
1,057
·
474

Тема на урока – обстоятелствено пояснение тип на урока – за нови знания цели и задачи на урока: учениците да се запознаят с обстоятелственото пояснение, неговите видове, употерба и правопис. усъвършенстване уменията за използването му в текст...
 

Дидактически и иновационни методи и техники

02 апр 2007
·
1,981
·
9
·
1,972
·
559
·
2

Докладът е свързан с конференцията "Училището - желана територия на ученика".
 

Организационни системи и форми на обучение

30 май 2007
·
1,430
·
11
·
1,526
·
682
·
3

Организационните форми на обучението може да се делят на три големи групи; класни урочни организационни форми на обучение; класни неурочни организационни форми на обучение; извън класни организационни форми на обуение.
1 2 »
 
Онлайн тестове по Педагогика
Методика на обучението по математика в детската градина - І-ва част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(За отличници)
49
14.08.2019
Изкуство и възпитание - характеристика на възпитанието чрез изкуство
тематичен тест по Педагогика за Студенти
Тестът е предназначен за студенти по ПУП или НУП. Включени са въпроси за възпитанието чрез изкуство. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(За отличници)
46
06.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

План-конспект на урок по български език за 6-ти клас на тема: "Обособени части в простото изречение"

Материал № 776536, от 15 дек 2011
Свален: 129 пъти
Прегледан: 326 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: План
Брой страници: 4
Брой думи: 951
Брой символи: 6,098

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "План-конспект на урок по български език за 6-ти ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  35 години
5

Ралица Василева
преподава по Математика, Български език и Човекът и природата
в град Варна
с опит от  26 години
72

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения