Големина на текста:
Предмет и задачи на общата психология
I. История и развитие на психологията
- Вилхелм Вунд – бащата на съвременната психология. Той учи медицина и
физиология, а от 1875 г. преподава философия и соц. психология в Лайпциския
университет. През 1879г. основава първата психологическа лаборатория, чрез работата
на която той и асистентите му изучават взаимодействието между физиология,
усещанията и психичните преживявания/изследване на проста и сложна двигателна
реакция/.
- Уилям Джеймс (ученик на Вунд) основател на съвременната американска
психология. През 1866 г. той си рисува автопортрет с молив. През тази година той
описва себе си като намиращ се „ непрекъснато на ръба на самоубийството” , а
емоционалната нестабилност на сестра му е подложена на лечение. Изключителен
мъж, получил подготовка по философия, медицина и изкуства, Джеймс преподава
първия курс по психология в Америка, основава психологическа лаборатория в
Харвард и написва „ Принципи на психологията”.
II. Предмет на общата психология. Същност на психичната дейност.
ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ
Изучава психичните явления, механизъм, принципи и закономерности в протичането на
психиката като отражение на действителността и като функция на мозъка.
ПСИХИЧНОТО Е:
Отражение не външната действителност и състояние на вътрешните органи от мозука
Дейност на мозъка
Субективно отражение на обективни неща т.е. то не е копие и зависи от нашия минал
опит, състояния, психичен статус
Активен процес на отразяване
Изпреварва отразяваното т.е. човек може да предвижда промените
Процесуално отражение на психичното
В съдържателно отношение психичното е проекция на обекта.
В процесуален аспект този процес е среща на две материални явления: обекта и кората
на мозъка и обединява характеристиките на предмета и органа.
Процесуалната структура на психичното изразява синтеза на предметността и
съдържанието на психичните явления.
III. Класификация на психичните явления
ПСИХИКАТА Е ЕДИНСТВО НА :
Психични процеси
Качества
Състояния
Психични процеси са актове на съзнанието, които се отнасят до когнитивно-
афективната сфера ( познавателно- емоционалната) на индивида.
Психичните процеси са:
Познавателни
Емоционални
Волеви – отразяват характеристиките на волевия акт
Познавателни психични процеси
Усещане
Възприятие
Памет
Представа
Мислене
Въображение
Емоционални психични процеси
Емоции
Афекти
Страсти
Психичните състояния са временни диспозиции (предразположение) на личността,
които са огромни във времето от няколко минути до няколко месеца ( разсеяност,
концентрация, умора).
Психичните състояния са много видове:
Внимание
Ригидност /невъзможност да излезнем от заучени модели на поведение/
Персеверация / невъзможност да се отдръпне от стари мисли/
Тревожност
и др.
Ригидността – дефинира се като трудно превключване от една дейност към друга, като
придържане към заучени модели.
Персервация – постоянно възвръщане на минали мисли и спомени.
Психични качества представляват акцентуации , които се проявяват в определени
ситуации.
Темперамент
Характер
Способности
IV. Перспективи в развитието на психологията
Перспектива- множество теории, които са близки по своята същност на развитие на
човека.
1. Психодинамична перспектива
Зигмунд Фройд е основател на теорията и практиката на психоанализата. Той е лекар у
кекува хора с психични проблеми. Въз основа на наблюдениятаси, Фройд е убеден, че
хората забравят неща, които са свързани с несъзнателни емоционални кнфликти. Като
анализира сънищата, грешките на езика, шегите и невербалните маниери на пациентите
си, той се опитва да разкрие несъзнаваните процеси, които според него определят
голяма част от поведението на човека.
2. Бихейвиористична перспектива
Джон Ъотсън е основател на бихейвиоризма /behavior- поведение/. Той защитава идеята
за изследване на наблюдаемото поведение чрез строги обективни процедури. S – R
/стимул-реакция/
3. Еволюционна перспектива –занимава се със сравнение м/у видовете. Изучава
различните и сходни в поведението на различни животински видове, както и приликите
и разликите в паметта на човека и животните.
Роджър Браун, Джеймс Кулик изследват „ спомените –светкавица”.
4. Биопсихологична перспектива
Тя изследва връзката на поведението и психичните процеси с промените на мозъка и
нервната система. Изучават клиничните случаи на увреждане на мозъка. Доналд Хеб
изследва ретроградната амнезия.
5. Изследва субективния/съзнателния/ облик на човека чрез извличане на спомени от
паметта. Нейни ярки представители са К. Роджърс и А. Маслоу
6. Когнитивна/ познавателна/ перспектива- изучава познавателните психични процеси с
особен фокус в/у мисленето, възприятието и паметта.
Гордън Бауер приема като съществен фактор на запомнянето контекста на събитието и
изследва функциите на паметта.
V.Класификация на психологическите науки
1. Въз основа на доминиращата проблематика
А) Обща психология
Методология на психиката
Психологична Перцептология
Познавателн Евристика
Процеси Психична
Психология на личността
Б) История на психологията
В) Еволюционна психология
Г) Диференциалн психология
Д) Народнопсихология. Етнопсихология
2.Въз основа на доминиращите методи
А) Експериментална
Б)Психодиагностика, психометрия
В)Математическа психология
Г) Сравнителна психика
3. Въз основа на връзката на психологията с практиката / психологията на
обучение(психодидактика), психология на възпитанието на учитела, на
професионалното образование/
А) Педагогическа психология
Б) Психология на труда
В) Социална психология
Г) Психология на спорта и физкултурата
Д) Медицинска психология
Е) Юридическа психология
Ж) Психология на културата
З) Психология на творчеството
И) Екологична
Й) Архитектурна
4. Въз основа на връзките на психологията с другите науки
А) Психофизика
Б) Психофизиология
В) Невропсихология
Г) Психофармакология
Д) Психолонгвистика
5. Методи на общата психология
Описателни (дескриптивни)
- Наблюдение в естествена среда ( naturalistic observation)
- Проучвания – Анкета (Surveyes)
- Изследване на случай (case study)
Описателните методи разчитат на наблюдението на точно определена среда, случай или
казус.
Експериментални методи

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 мар 2019 в 18:20 студент на 28 години от Сливен - Технически Колеж Сливен към ТУ - София, специалност - Стопанско управление, випуск 2015
13 мар 2019 в 22:48 потребител
24 фев 2019 в 16:35 студент на 20 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - филологии, специалност - Българска филология, випуск 2019
17 яну 2019 в 10:55 студент на 40 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2022
20 ное 2018 в 14:15 родител на 39 години
11 ное 2018 в 16:31 студентка на 46 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2009
01 ное 2018 в 13:48 ученик на 26 години от Русе - СОУПНЕ "Фридрих Шилер", випуск 2011
24 окт 2018 в 10:03 в момента не учи на 37 години
28 авг 2018 в 18:27 студент на 37 години от Ямбол - Технически колеж към Тракийски университет- Стара Загора, факулетет - педагогически, випуск 2018
21 апр 2018 в 20:49 студент на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и преучилищна педагогика, специалност - Логопедия, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Психология. Изследвания по аналогия
добавена от kristiyan.ramnaliev 22.01.2017
2
13
Подобни материали
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,614
·
22
·
2,400
·
1,443
·
4
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,786
·
5
·
2,185
·
863
·
4
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Психически познавателни процеси

11 юли 2007
·
1,131
·
7
·
1,342
·
750
·
3

Психическите познавателни процеси са усещане, възприятие, внимание, представа, памет, мислене и въображение.
 

психологията в моя живот

25 окт 2006
·
1,343
·
1
·
181
·
189
·
2
·
1

Есе за това как възприемам аз психологията и какво представлява за мен тази наука.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
151
1
1 мин
25.11.2016
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
770
1
25.09.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Предмет и задачи на общата психология

Материал № 769373, от 07 дек 2011
Свален: 313 пъти
Прегледан: 624 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 9,043
Брой символи: 58,974

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет и задачи на общата психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения