Големина на текста:
38. Пречистване на отпадъчни газове от прах с мокри прахоуловители –
скрубери, мокри циклони. Електрофилтри:
При промиване с течност с нея могат да се отстранят с газа голямо количество прах при контакт
с по едрите частици под действие на инерционни сили и голяма кинетична енергия.Достига до
повърхността на капките и се утаява в/у тях.По фините частици имат кинетична енергия равна от
кинетичната енергия на газовите молекули.Затова се Те не влизат в контакт в течности под
действие на инерционните сили в/у капките ефективно се улавят частици с d над 1микрон
.Частици под 1микрон не се утаяват в/у капките под действие на инерционните сили.
Ефективността на мокрото утаяване зависи от много фактори.
1.Умокреяемост на частиците от течност.Зависи от природата на частиците и на течността.
Твърди тела зависимост от водата се разделят на хидрофилни и хидрофобни. Умокреяемостта на
праха зависи от у-вията на образувания прах със един и същ хим. С-в се умокрят по различен
начин в зависимост от дисперсността и начина на получаване. Много минерали се умокрят от
водата, но с раздробяването му умокряемостта се влошава и финия прах от хидрофилен материал
се отнася като хидрофобен. Примесите указват въздействие в/у умокрянето. Използват се
умокрители (повърхностно активни в/ва) които подобряват умокряемоста на праха.
2. Начини на смесване на газа с течността:
- разпръскване на течността прахообразовата смес постъпва в апарата и се промива с
разпръскване, в него течност във вид на фини капки.
- прахогазовата смес контактува с умокрената повърхност на апарата, който се оросява. Твърдите
частици се улавят в течната ципа на вътрешната повърхност на апарата и се отделят от газовия
поток. На този принцип работят мокри циклони.
- прахогазовата смес преминава през течна маса като се раздробява на малки мехури или се
образува слой пяна. Тук спадат барботажните и пенни прахоуловителни апарати.
Апарати за мокропрахоулавяне:
Кухи скрубери без пълнеж:
Представляват вертикални кухи кулони, през които преминават през противоток запрашения газ
и течността се използва вода. Те се разпръскват налягане 2 атмосфери с дюзи, които имат
диаметър 10 микрона. Оросяващата течност е оборотна. Тези скрубери имат просто устройство,
евтини и недостатъчно ефективни. КПД е 70-75% за частици с диаметър под 5 микрона
Прахоуловителния ефект може да нарасне при увеличена сумарна контактна повърхност на
капките т.е. увеличаване. На повърхността се постига и чрез получаване на по- малки капки и да
се намалят дюзите. Този начин не винаги е приложим тъй като други капки могат да се отнесат с
газ от скрубера. Но този начин не винаги е приложим тъй като дребните капки могат да се
отнесат с газовите от скрубера.
Скрубери с пълнеж:
1
По конструкция са подобни на предните. Различават се по това, че вътре има пълнеж, който е
предназначен да създава голяма контактна повърхност м/у отпадния газ и течността- кокс,
порцеланови пръстени с различни размери, дървени летви, хордов пълнеж. Когато за оросяване
се използват кисели или алкални разтвори за пълнеж се използват керамични или порцеланови
пръстени. Те са с диаметър 50м. , изсипват се порядъчно в скрубери , а по –едрите се подреждат
в редове. Ако оросяващата течност е неутрална и температурата е до 300 градуса се използват
дървени летви, подредени по определен начин.
Мокри циклони:
Представляват вертикално стоманен цилиндър с конично дъно. Поради отсъствие на хлор
,сериен диоксид от вътре има киселинно устойчиви плочки непрекъснато се оросява от дюзи.
Разположението в горната част на апарата и течността се стича по стената във вид на ципа.
Въртенето на газовия поток в циклона се осъществява чрез спец. Въвеждания на прахогазовата
смес в апарата. Входния е под наклон 10 градуса спрямо хоризонталните течения. По този начин
газа преминава през апарата като извършва въртеливо движение от долу на горе. В резултат на
въртенето на газа следствие на центробежната сила праховите частици се отхвърлят в
цилиндрична повърхност по която се стичат течност. Прашинките полепват и се свличат от
долната част на циклона. За да се избегне увеличаване на капките от газа в зоната се поставя
защитен чадър.В мокрия циклон праха е 15-20микрона и около 95% КПД, а прах от 2 до 5
микрона, КПД около 90%.
Скоростни прахоуловители (турболентни):
Принцип на действие- прахогазовата смес движението със скорост 70-100 м/сик се подава вода,
която в следствие на голяма скорост на газа се раздробява на фини капки. Поради голяма скорост
газовите молекули извършват вихрово движение. То довежда до непрекъснато разместване на
слоеви на прахогазовия поток и до турболентна дифузия, водещи до частици с водни капки и
утаяването им в/у тях. Най-разпространен прахоуловител е скубера. Вентурий тръба –
представлява тръба със стеснения на входа и плавни разширение към изхода. Стесняването е
необходимо да се увеличи скоростта на газа, а разширяване за намаляване на скоростта. Най-
тясната част се нарича гърловина и скоростта там е най-голяма. В началото на тръбата се подава
тръба с оросителни дюзи , които са под прав ъгъл спрямо посоката на газа. За да се предотврати
2
натрупването на прах по вътрешните стени на тръбата водата се подава така че да образува
непрекъснато мокра ципа стичаща се по тръбата у гърловината. След тръбата се монтира мокър
циклон- вода не се подава.
Умокрянето и коагоацията на частиците зависи от разхода на вода и скоростта на газа в
гърловината. Когато праховите частици са по-едри се работи с по-големи скорости 80-90 градуса
и разхода на вода е 0,7 литра/м3. когато частиците са по-фини скоростите с апо-ниски и разхода
на вода е по- голям 2-3 литра/м3.
Бърботажни и пенни прахоуловители:
Бърботажни прахоуловители:
Отпадъчен газ във вид на мехури, преминава през воден слой с дебелина от 50 до 100мм. Газа
барботира в течността през тръбички спуснати в течния слой. Следствие на комп. Повърхност
м/у газа и течността протича п-с на протичане н а газа от твърди частици. При не големи
скорости на газа, средния диаметър е от 3 до 7 мм. При по-големи скорости на апарата се
образуват 3 зони на разпръскване на вода.
1.долна зона на барботаж- в нея има непрекъснат слой вода, през който преминават мехурчетата.
2. зона на пяната
3. зона на пръските.
Поглъщането на праха протича по- интензивно в зоната на пяната от колкото в зоната на
барботажа. Ако не се образува пенен слой частиците с диаметър под 5 микрона не се улавят.
Пенни прохоуловители:
Отп. газ преминава през течността които е в/у решетка. Понякога има няколко решетки.Отворите
на решетките са d= 4-7 мм и са разположени един от друг на растояние и 10-15
милиметра.Височината на слоя Н2О 20-50мм от които да се получи слой пяна с височина 100-
200мм.Скоростта на газа в отворите на решетките е от 6-13 м/s.При по малка скорост по голяма
част от водата протича през отворите на решетката в бункерната част на апарата.При по голяма
скорост 13-20м/s водата не протича през отворите и праха по решетката не се пролива а трябва да
протича 50% от водата.Те представляват вертикални апарати отп. Газ постъпва в долната част
под решетката вода се подава в/у решетката и се отвежда през преливника.Височината и
скоростта на водата опр. Височината на пенния слой.В резултат на интензивно разбъркване на
газа с течността в слоя пяна се извършва намокряне и отд. На прахови частици от газовия поток
които се отделят в долната част на апарата под вид на шлам.Пречистения газ се извежда от
горната част на апарата.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 яну 2020 в 16:25 ученик на 15 години от Разград - ОУ "Васил Левски", випуск 2021
03 яну 2020 в 13:30 студентка на 50 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - XOOC, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Курсов проект


Опазването на околната среда е един от основните проблеми на човечеството днес, заемащ особено място в съвременното бързо променящо се общество....
 

Технологии за пречистване на отпадъчни газове


Методи и технологии за пречистване на отпадъчни газове от серни оксиди, от азотни оксиди, от прах...
 

Пречистване на отпадъчни газове от прах с мокри прахоуловители– скрубери, мокри циклони

Материал № 769062, от 07 дек 2011
Свален: 136 пъти
Прегледан: 227 пъти
Предмет: Технология за пречистване на въздуха, Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,981
Брой символи: 11,857

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пречистване на отпадъчни газове от прах с мокри ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала