Големина на текста:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Факултет „ Природни науки и образование ”
Факултет „ Природни науки и образование ”
Приют
Приют
за
за
безнадзорни
безнадзорни
деца
деца
гр
гр
.
.
Русе
Русе
Гр. РУСЕ ИЗГОТВИЛ: Христо Красимиров Цонев
01.12.2011год. „Социална педагогика” І курс
ФАК. № 116372
Приюти и центрове за безнадзорни деца
"Безнадзорно дете" е лице, ненавършило 18-годишна възраст, останало без
грижа от родителите си или от лицата, на които е предоставено
упражняването на родителски функции и поради това поставено в
опасност за живота, здравето и правилното му физическо и психическо
развитие.
Съществуващите алтернативни форми за безнадзорните деца са дневните
центрове и приютите.
В центровете и приютите се осигурява подслон, храна, медицински грижи,
изграждане на здравно-хигиенни навици, възможности за ограмотяване,
придобиване на различни умения за общуване и справяне в конфликтни
ситуации, личностна подкрепа, съвети, просветна дейност относно
рисковете от наркоманията и сексуалното общуване. Чрез дейностите си
центровете и
приютите подпомагат социално слабите и непълни семейства и
интегрирането на безнадзорните деца в обществото. Все повече се
акцентира на работата с родителите с цел реинтеграция на детето в
семейна среда.
Приютите за безнадзорни деца са заведения за социални услуги, в които
временно и безплатно се подслоняват безнадзорни деца, докато бъдат
прибрани от своите родители или лицата, които упражняват родителски
функции, или бъдат настанени в подходящо здравно, социално или учебно-
възпитателно заведение.
Настаняването в приютите има за цел да осигури на безнадзорните деца
социално, медицинско и битово обслужване, както и психологическа
помощ.
Приютите изпълняват следните задачи:
? установяват контакт с родители, роднини или други близки на
настаненото безнадзорно дете и съдействат за връщането му при тях;
? настаняват безнадзорните деца в подходящи здравни, социални или
учебни заведения;
? осигуряват защита на безнадзорните деца от малтретиране и насилие;
? съдействат за устройване на подходяща работа на безнадзорните над 16-
годишна възраст при установените в трудовото законодателство условия.
Приютите за безнадзорни деца се откриват от:
1. общини;
2. физически или юридически лица.
? Общините могат да откриват приюти за безнадзорни деца
самостоятелно или въз основа на договор съвместно с физически или
юридически лица.
Управление на приютите за безнадзорни деца
? Приютите за безнадзорни деца, открити от общините, се управляват от
общинските служби за социално подпомагане.
? Ръководителят на общинската служба за социално подпомагане
ръководи цялостната дейност на общинския приют.
? Ръководителят на общинската служба за социално подпомагане:
? представлява приюта;
? сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите
в приюта;
? издава правилник за вътрешния ред в приюта;
? възлага и контролира воденето на задължителната документация на
длъжностно лице от персонала на приюта;
? контролира законосъобразното и целесъобразното разходване на
предоставените на приюта финансови средства.
? Приютите за безнадзорни деца работят в сътрудничество с местните
комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни, инспекторите към детските педагогически стаи, домовете за
временно настаняване на малолетни и непълнолетни и социалния работник
от общинската служба за социално подпомагане, на когото е възложена
работата с такива деца, както и с неправителствени организации.
Ред за приемане и пребиваване в приютите
? Приемането на безнадзорно дете в приют се осъществява по негово
желание или по мотивирано писмено предложение на:
? съда или прокуратурата;
? местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни;
? органите на Министерството на вътрешните работи;
? детските педагогически стаи;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 апр 2016 в 10:22 студент на 49 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Факултет по икономически и социални науки, випуск 2008
04 май 2015 в 13:14 студент на 25 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Обществено здраве, випуск 2017
23 дек 2014 в 14:42 студентка на 24 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Обществено здраве, специалност - Социални дейности, випуск 2014
 
 
Онлайн тестове по Социална психология
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
119
1
1 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Приют за безнадзорни деца гр.Русе

Материал № 765347, от 03 дек 2011
Свален: 31 пъти
Прегледан: 45 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Доклад
Брой страници: 8
Брой думи: 1,433
Брой символи: 9,009

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Приют за безнадзорни деца гр.Русе"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала