Големина на текста:
Тема 1:
Същност и особености на качеството на продукцията. Основни фактори и
условия обуславящи качеството на продукцията и нейната
конкурентноспособност.
1.Общи постановки.
Предмет на стратегиите за управление на качеството (УПК):
Качество – когато отговаря на определени очаквания и стандарти; характеризира
се с определени показатели; колкото по-качествена е дадена стока, толкова по-
скъпа е тя; в зависимост от качеството всичко има трайност.
Безопасност-без компромиси-компромис с качеството по отношение на
експлоатацията не се прави.
Технология, знания, условия.
Всяко предприятие е отворена система. За да имаме качество на продукцията то
трябва да се управлява, защото всяка дейност свързана с постигането му има
отношение към управленските функции.
2. Определение и същност на качеството на продукцията.
Трите съществени умения на всеки ръководител:
1) трябва да има технически умения:
2) да общува с хората;
3) Концептуални умения(да анализира).
2.1. Определение за качество на продукцията (съществуват множество
определения):
Според Оукланд: качеството представлява съответствие на изискванията на
производителите.
Според Джуран: качеството е пригодност за предназначението или употребата.
Според Ишикава: удовлетворяване на потребителя.
Според Файгенбаум: качеството е съвкупност от взаимосвързани характеристики
на маркетинговата и инженеринговата дейности, производството и последващото
обслужване на произведената и пласирана продукция, които отговарят на
очакванията на потребителя.
Според Форд: качеството е изготвяне на продукти и услуги, които при подходящо
съчетание между цена и производителност по време на експлоатацията им има
продължителност на живота или съответстват на изискванията на потребителите.
ISO – Международна организация за стандартизация.
ISO 9000:2000 – занимава се с управление на качеството и според него под
качество се разбира: степента, до която съвкупността от присъщите на изделието
характеристики удовлетворяват изискванията на потребителите по отношение на
потребности и показатели.
Основните видове изделия получени в резултат на преработването на
входните ресурси по определена технология биват:
1) технически средства (детайли, схемни решения, техническа екипировка и др.);
2) програмни продукти (програмни, информационни и др.);
1
3) преработени материали или технологични продукти (суровини, материали,
енергоносители и др.);
4) услуги (сервиз, банково дело, застраховане, обучение и др.).
2.2. Същност на качеството на продукцията: изразява се в съответствието между
нейната функционалност и желанията и очакванията на потребителите. Качеството
има икономическо, международно и социално значение.
Икономическата значимост се изразява в съотношение между състоянието на
предприятието и показателите на продукцията, която то произвежда (брак, цени,
себестойност и др.).
Международната значимост се изразява във възможността предприятието да
завоюва позиции на продукцията на международния пазар.
Социалното значение – производителите на продукция се стремят да задоволят по
оптимален начин желанията на своите клиенти.
От този показател се определя и степента на социалното развитие на дадена страна.
Всеки ръководител трябва да бъде отговорен за това как ще произвежда.
От посоченото следва, че качеството на продукцията е един от съществените
фактори, които влияят върху цялостното политико-социално, икономическо и
технологично развитие на всяка държава.
Отговорът на въпроса как се извършва оценката на качеството се дава чрез
стойностите на показателите за качество, по-съществените от които са:
1) съответствието на продукцията с определени стандарти;
2) съответствие с най-добрите постижения в света;
3) разпределение на продукцията по видове;
4) брой на получените рекламации;
5) процент бракувана продукция и др.
Изискванията за качество се посочват в стандартите.
Разпределяне на видове – сортиране по качество, по функционалност, по някакви
показатели. Трябва да има възможност за избор, а не монопол.
Монопол – пазарна структура с единствен продавач (отрицание на конкуренция).
Процента на бракуваната продукция има отношение за производителите.
Видове брак – поправими и непоправими; разходите се увеличават.
Според Джуран и Грина показателите за качество се конкретизират както
следва:
1) геометрични, физични, механически и химически характеристики и свойства на
изделията (форми,твърдост,състав,размери и др.);
2) показатели на външния вид и субективните качества (обхват, красота, мирис);
3) показатели за употреба на продукта (здравина, якост, надеждност и др.);
4) съвкупност от търговски показатели (цена, опаковка, удобство за транспорт и
съхранение);
5) етичен и морален характер (коректност на изпълнението на договорните
изисквания, патентност, спазване на законите);
6) показатели за удовлетворяването от притежанието (мода, уникалност,
художествена или културна стойност и др.).
3. Еволюция за представите на качеството на продукцията.
2
На база на качеството се формира жизнения стандарт на обществото.
Автоматизация – субективния фактор се изключва, измества се с машина.
Както посочихме, с нарастването на изискванията на потребителите към
произвежданите продукти въпросите свързани с качеството на продукцията
придобиват все по-голяма значимост. В тази връзка проф. Д. Харвин от
Харвардския университет споделя, че според него светът е преживял следните
„епохи на качеството“:
1) Инспекционна – при която качеството се осигурява чрез технически контрол
върху готовата продукция;
2) Математическа извадка за оценка на качеството на цялата партида;
3) „Гарантирано качество“ – тя почива на идеята, че предотвратяването на брака е
по-евтино, отколкото неговата корекция;
4) Ера на стратегическото управление на качеството – включваща всичко най-
ценно от предходящите я епохи, специфичните характеристики на които се
приемат за традиционни. В същото време тя ги обогатява с въвеждането на
парадигмата, че качеството трябва да се разглежда като настъпателно оръжие в
конкурентната борба.
4. Основни фактори обуславящи качеството на продукцията.
Факторите пряко свързани с управлението на качеството на продукцията са
групирани в следните 3 основни групи:
1) техническа;
2) организационна;
3) икономическа.
Техническата група се отнася за факторите:
* Научно-технически прогрес (в т. ч. откритите изобретения, нововъведения).
Откритието е свързано получаването на нови знания за отделни явления и процеси.
Изобретението се изразява в създаването на нови методи и средства за приложение
на знанията и откритията в практиката. Нововъведението е процес на внедряване в
производството на нова техника и технологии с цел подобряване на неговите
качествени характеристики и показатели.
* Материално-техническа база (техника, технология, предмети на труда и др.).*
Равнище на техническата култура – равнище на технологията и техниката,
спазването на технологична дисциплина, система за управление на организацията
на производството.
* Техническа подготовка на производството –изразява се в усъвършенстване на
продуктите и създаване на нови продукти.
Организационните фактори имат отношение към създаването на благоприятни и
безопасни на труд условия, усъвършенстване на системите за управление на
качеството и повишаване на уменията, знанията и квалификацията на персонала.
Контролът по отношение на качеството в предприятието бива:
1) входящ (приемателен) – извършва се преди започването на производствения
процес;
2) производствен (контрол на процеса) – извършва се по време на производствения
процес;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 ное 2019 в 10:49 студент на 41 години от София - ЛТУ, факулетет - „Горска промишленост" (ФГП) , специалност - ДПМ, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Моля за помощ по стратегическо управление!
добавена от mai4kais 08.09.2013
1
13
Цели на концептуално равнище на фирмата
добавена от boyka_radeva 30.01.2012
1
21
 
Онлайн тестове по Бизнес администрация
Тест по теоретична стенография за 10-ти клас
тематичен тест по Бизнес администрация за Ученици от 10 клас
Тестът съдържа материал от основните понятия в стенографското писмо. Предназначен е за ученици от търговските специалности. Някои въпроси имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
10
1
3 мин
17.07.2013
Тест по Бизнес администрация за студенти от 1-ви курс
изходен тест по Бизнес администрация за Студенти от 1 курс
Изходен тест, съдържащ 27 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Предназначен за студенти по Бизнес администрация.
(Труден)
27
16
1
5 мин
21.10.2016
» виж всички онлайн тестове по бизнес администрация

Стратегии за управление на качеството

Материал № 764782, от 01 дек 2011
Свален: 179 пъти
Прегледан: 314 пъти
Предмет: Бизнес администрация
Тип: Лекция
Брой страници: 28
Брой думи: 8,327
Брой символи: 57,557

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегии за управление на качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала