Големина на текста:
Система на интелектуалната собственост
1.Интелектуални резултати, обекти на ИС, права.
2.Структура на системата:
-индустриална собственост
-художествена собственост
-нови обекти
-научно откритие
Индустриална собственост – интелектуалните резултати са нематериални. Някои инт.
Резултати при определени условия могат да бъдат нечия собственост.Това е възможността да се
контролира собствеността на определения индивид заопределено време. Видове обекти. Условия за
приемане на интелектуална собственост. Права:обект, съдържание, обхват.
1.Парижка Конвенция за закрила на индустриалната собственост. Първи основен
договор за защита на индустриалната собственост 1883г.
П – патент за исобретение резултат от изследователска дейност; информация с
ПМ – полезен модел обективна ценност в съдържанието на информацията;
ПД – промишлен дизайн материализира се в продукт или процес
ТМ – търговски марки знаци, изобразени с разнообразни изразни средства;
НП – наименование за произход функциониращи в стопанския оборот
УП – указание за произход
ФН – фирмено наименование
ЗНК – право на закрила срещу нелоялна конкуренция Всики обекти са защитени по
един и същи начин от ПК – дефинира се един интелектуален резултат, върху който могат да бъдат
придобити права на собственост. Закрилата е срещшу забранени пазарни поведения. Дефинира
средата, в която ще функционира интелектуалния резултат; поведението на конкуренцията спрямо
нечий инт. резултат – определениповедения на конкурентите се обявяват за забранени
(дискредитиране на продукта на нечий инт. резултат.
2.ПК въвежда 3 принципа за закрила на обектите на индустриална собственост в
националните законодателства на държавите членки.
А) принцип на независимостта на закрилата – задължава държавите да предоставят закрила
на обектите на инд. собств. Или да откажат такава закрила, независимо дали този обект се закриля
в друга държава или пък такава закрила е отказана там.
Б) принцип на национален режим – задължава държавите да предоставят на чуждите
граждани същия обем на закрила на инд. собств. , какъвто предоставят и на националните си
граждани=>чуждестранни граждани не могат да бъдат дискриминирани; не може да има
реципрочност между държавите.
В) принцип на конвенционалния приоритет – ако гражданин на държавата членка на ПК
подаде заявка за закрила на обектите на инд. собств. В държавата членка на ПК, той може в
определен период от време (П – 12мес , ТМ – 6мес) да подаде други заявки за същия обект в други
държави членки на ПК. Тези показни заявки ще се считат като подадени на датата на първата
заявка. Те ще бъдат със статут на приоритет по отношение на всички заявки, подадени в този
период и по отношение на всички действия в този период.
3. ПК задължава държавите : да създадат компетентен орган , който да предоставя
закрилата на обектите на индустриална собственост ; да създаде общодостъпен фонд на обектите
на индустриална собственост,по отношение на който държавите са предоставили закрила. България
членува в ПК от 1921 г. Тогава е приет и първияр закон за фабричните и търговските марки.
Художествена собственост – Бернска Конвенция от 1886 г.
1.Авторски права – предоставят се върху произведенията на изкуството, литературата и
науката. Обектите са посочени в законодателствата илюстративно, неизчерпателно. Възникват
автоматично с факта на създаване на произведението без необходимост от административни
процедури.
2.Сродни на авторските права: при тях не се създава творба, но се осъществява творчески
процес, виск и инвестиции
-изпълнители (актьори, певци, диригенти върху творческите интерпретации)
-продуценти (аудио- и видеозаписи върху техните записи)
-радио и телевизия (върху програмите им)
Научно откритие – единиен обект; установяване на неизвестни до този момент , обективно
съществуващи в материалния свят явления, закономерности или свойства, които принадлежат на
доказване чрез научни методи. Откритията на астрономията, археологията и географията не са
научни открития по смисъла на интелектуалната собственост. Правата на научното откритие не
съдържат имуществени правомощия, а само неимуществени права на откривателя: да се счита за
автор на научно откритие; да наименова откритието на свое име
Нови обекти – интегрирани схеми, бази данни, мултимедия
Патент за изобретение
1.Същност – интелектуални резултати, подлежащи на закрила – в потенциалния обхват на
обектите, подлежащи на патент на закрила попадат технически решения, отнасящи се до
конструкции (устройства), технологии (процеси) или вещества. Патентоват се само технически
решения и изобретения.
2.Критерии за патентоспоособност – онези качествени характеристики, които едно
техническо решение трябва да притежава, за да може да получи патент.
А)абсолютна световна новост – изобретение, което не се съдържа в съществуващото
равнище на техниката (съдържа всички станало известно преди приоритетната дата на заявеното за
патентоване изобретение) където и да е по света чрез използване устно или писмено разкриване
или разгласяване по какъвто и да е друг начин пред неопределен кръг лица , като информацията е
разкрита в достатъчна степен, така че среден специалист в съответната техническа област да може
производствено да осъществи изобретението без допълнително изобретателско творчество.
Б)изобретателско равнище (неочевидност) – изобретението трябва да е плод на
изобретателско творчество, а не механична компилация от елементи на вече известни решения.
Изобретението да не произтича очевидно от съществуващото равнище на техниката, а неговото
приложение да води до неочакван, непредвиден ефект.
В)промишлена приложимост – изобретението да е многократно възпроизводимо в
промишлени условия
3.Процедура по създаване на патент – започва по инициатива на патентозаявителя чрез
подаване на патентна заявка и пред компетентния държавен орган.Патентната заявка може да бъде
подложена на 2 вида експертиза:формална и материална ( в зависимост от възприетата в
съответната държава система на експертиза – регистрационна отложена или пълна проверочна.
А)видове експертизи – формална/материална(държави, които нямат ресурс, не правят
експертизи, не проверяват детайлно заявките)
-формални – проверка дали заявеното изобретение не попада в кръга на неподлежащи на
патентоване решения; изобретения, свързани с вътершноядрени превръщания ;проверка дали
изобретението е изрично изключено от патентоване; дали правилно е определен индексът по МПК
(Международна Патентна Класификация); редовността на комплекта документи, включени в
патентната заявка.Заглавие. Описание. Равнище на техниката. Критика на р-ще на техн. Описание
на новото изобретение. Патентни претенции

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 дек 2019 в 01:24 ученик на 25 години от София - 031 СУЧЕМ "Иван Вазов", випуск 2016
14 окт 2018 в 22:34 студент на 25 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Факултет горска промишленост, специалност - Инженерен дизайн, випуск 2020
25 апр 2016 в 12:30 студентка на 29 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика, випуск 2018
26 яну 2016 в 11:41 студент на 39 години от София - УНСС, факулетет - Икономикс, специалност - Икономика, випуск 2016
04 яну 2016 в 15:20 ученик на 33 години от Перник - ОУ "Св. Константин Кирил Философ", випуск 2017
28 юни 2015 в 14:26 студентка на 37 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2009
12 мар 2015 в 15:50 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2017
31 май 2014 в 14:12 студентка на 33 години от Стара Загора - Тракийски университет
23 ное 2013 в 12:52 студент на 35 години от Варна - Технически университет, факулетет - ФМНЕ, специалност - ИМ, випуск 2015
 
 

Интелектуална собственост

Материал № 759824, от 26 ное 2011
Свален: 34 пъти
Прегледан: 81 пъти
Предмет: Интелектуална собственост
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 1,584
Брой символи: 10,404

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Интелектуална собственост"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала