Големина на текста:
Лечение чрез музика или така наречената
Музикотерапия
Дефиниция на музикотерапия:
"Музикотерапия е използването на музика и/или музикални елементи (звук, ритъм,
мелодия или хармония) от страна на квалифициран музикотерапевт, при работата му с
клиент или група в процес, чиято цел е да подпомогне и насърчи общуването,
взаимоотношенията, ученето, мобилизирането, изразяването, организираността и други
подобни терапевтични приоритети, с цел да отговори на определени физически,
емоционални, умствени, социални и когнитивни нужди.
Под формата на превенция, рехабилитация или лечение, музикотерапията си поставя за
задача да развива потенциала и/или възстановява функциите на индивида, така че той
да може да постигне едно по-добро ниво на интра- или интер-персонална
интегрираност и по този начин един по-пълноценен живот."
Много хора ползват музиката (успокояващата или друг вид музика), за да релаксират и
станат по-оптимистични. Изследователите смятат, че музиката стимулира естественото
състояние на тялото “да се чувства добре” органически. Като стимулиращ резултат се
наблюдава подобряване на кръвообръщението, стабилизиране на кръвното налягане,
пулса, дишането и стойката на тялото. Музикотерапията се използва за излизане от
определени състояния, като стрес и скръб, и за лечение на разстройства като депресия,
шизофрения, аутизъм при децата и за диагностициране на психично-здравните нужди.
Музикалната терапия обединява областите на музиката и терапията за осигуряване на
креативно лечение и среда. По-специално, музикотерапията комбинира музикални
модулации с хуманистични, психодинамични, бихевиорални и биомедицински
технологии за помагане на клиентите в постигането на терапевтични цели. Тези цели
могат да бъдат психически, физически, емоционални, социални или духовни по
природата си. Проблемите и нуждите са адресирани едновременно през терапевтичната
връзка между клиента и музикотерапевта, и директно от музиката сама по себе
си.Музиката е най-бързата, лесна и приятна връзка с висшите светове. Не само да
слушаме, но и да си пеем. Пейте си повече, пейте от сърце, няма толкова голямо
значение дали правилно пеете, стига да извира песента от душата ви, тогава е истинска.
Аз самата от много малка пея. Но напоследък забелязвам, че забравям да го правя,
хващам се само когато ми е тъжно. И музиката ме спасява. Понякога идва точно
навреме, било уж случайно чута от някъде, уж случайно ти се завъртяла някаква песен
в главата ти. За различни моменти е необходима различна музика, най - добре е да се
вслушаме във вътрешното чувство какво ни подсказва, кое ни е нужно. Човек трябва по
всяко време да носи мелодия в сърцето си, навсякъде да звучи спонтанно в него при
каквито и да било обстоятелства. Така околният мраз се стопява, а тъмнината бяга. И
всичко, което му се вижда мрачно, чрез вътрешната музика постепенно се разсъмва,
повдига те и те пренася в красиви светове.Още няколко хилядолетия преди Христа,
считания за основоположник на всички съвременни науки Хермес Трисмегист е можел
с музика да вдъхновява хората и да събужда Доброто в тях. Питагор е учил учениците
си да слушат „хармонията на сферите”, а по българските земи е ходил и лекувал с
музика Орфей - укротявал е зверове (вътрешни и външни), посвещавал е в тайните на
Всемира. В по-ново време у нас е дадена лечебната медитация с движение –
Паневритмия. Музикалните упражнения не само прогонват страданията и мъката, но
могат да повлияят и върху тялото."Който пее, зло не мисли” – гласи българската
поговорка и затова българският народ от столетия пее и свири и то при всички условия.
А Мъдрецът ни напомня: ”Музиката от най-стари времена се прилага като метод за
трансформиране на енергиите и за лекуване. Пеенето е зов на човешката душа към
природата. Като отзивчива тя изпраща своите разумни, съграждащи сили към човека да
му помагат по-скоро да оздравее." "Който знае да пее както трябва, той може да лекува
и себе си, и ближните си. С различна музика се лекуват различни болести...”.Първите
писмени сведения относно приложението на музикотерапията с лечебна цел са открити
в стари египетски папируси, а възникването на първите теории е свързано с времето на
разцвет на гръцката антична култура. Още в древен Рим е било познато възбуждащото
и успокояващото действие на музиката, целящо преодоляване на лошото настроение и
овладяване на омразата и гнева.И по времето на Ренесанса музикотерапията е предмет
на внимание - подчертава се добрият є ефект срещу меланхолията.През 18-и век
музикотерапията вече е утвърден метод за лечение на афективните разстройства и
меланхолията. До втората половина на 19-и век, когато настъпва отлив, следствие от
нарастващия престиж на фармакологията и широко разпространения монопол на
психоанализата.След Втората световна война музикотерапията преживява истински
разцвет - създават се много школи с различни насоки на развитие.В САЩ
музикотерапията се развива в три насоки: психоаналитична, социалнопсихологична и
емпирично-клинична.В Русия е създадена принципно нова технология за използване на
тайнствените сили на лечебния звук – енергоинформационна музикотерапия. Неин
автор е Рушел Блаво, коригирал здравето на стотици хора по света. Многогодишните
клинични изследвания потвърждават метода на Рушел Блаво и разработената от него
технология за безлекарствено въздействие на човешкия организъм, която събужда
естествения потенциал за самоизцеление, присъщ на живата материя. Изследванията,
проведени от Рушел Блаво, му позволили той да създаде собствена лечебна музика. В
резултат на продължителните наблюдения и изследвания той стига до извода, че за
лечението на различните заболявания е необходимо да се подбира не само определена
мелодия, но задължително и инструментите, на които ще се изпълнява тя.Дефиниция
на музикотерапия:"Музикотерапия е използването на музика и/или музикални
елементи (звук, ритъм, мелодия или хармония) от страна на квалифициран
музикотерапевт, при работата му с клиент или група в процес, чиято цел е да
подпомогне и насърчи общуването, взаимоотношенията, ученето, мобилизирането,
изразяването, организираността и други подобни терапевтични приоритети, с цел да
отговори на определени физически, емоционални, умствени, социални и когнитивни
нужди.
Под формата на превенция, рехабилитация или лечение, музикотерапията си
поставя за задача да развива потенциала и/или възстановява функциите на индивида,
така че той да може да постигне едно по-добро ниво на интра- или интер-персонална
интегрираност и по този начин един по-пълноценен живот."
Музикотерапията се използва за въздействие върху хора с физически, емоционални или
умствени проблеми. В някои университети на запад предлагат магистърска степен по
музикотерапия. В някои български университети също се четат лекции по тази
специалност. Съществуват също множество организации, които изследват
музикотерапията. Например: Българска асоциация по музикотерапия, Американска
асоциация по музикотерапия и др.Музиката се използва от праисторически времена за
предизвикване на екстаз и ентусиазъм, за подбуждане на агресивност, за водене на бой,
за успокояване или изразяване на чувства, за подпомагане на общуването, за лекуване и
т.н. Според изследванията някои чувства - например радост, тъга, любов, копнеж,
спокойствие, често се събуждат от музика, а други като гняв, страх, ревност и завист -
не. Въздействието на мажорните и минорните акорди, на темпото, гръмкостта, ритъма,
хармонията и мелодията върху човешките афекти и поведение също е било обект на
изследване. Бързото темпо, изглежда, е най-мощният елемент в създаването на възбуда,
а експресивността на музиката се дължи по-малко на мелодиите, отколкото на ритъма и
темпото.Тоналните и ритмичните модели въздействат върху координацията,
равновесието, телесния ритъм и творческите или естетическите реакции, както и върху
различни настроения. Смята се също, че музиката разширява обема на вниманието,
намалява стреса, улеснява себеизразяването, стимулира асоциациите и въображението
и помага на процеса на запомняне.В музикотерапията пациентите могат както да
слушат, така и да изпълняват. Музиката се използва и в комбинация с танцови
движения. Дори хора със сериозни нарушения имат полза от музикотерапията. В
болниците и кабинетите на психолози, консултанти и лекари музиката успокоява,
намалява тревожността и спомага за създаването на терапевтична атмосфера.
Терапевтите използват музиката и за подпомагане изследването на личността, като най-
често музикотерапията се използва при деца с умствена изостаналост и с физически
недъзи. Създадени са голям брой програми, които се прилагат при хора на различна
възраст и с различни способности.Музикотерапията е много ефикасна при невротични
разстройства, дискинезия на жлъчния мехур, гастрит, повишена киселинност, язвена
болест на стомаха и дванадесетопръстника, заболявания на опорнодвигателния апарат и
при усложнения от черепно-мозъчни травми. Светът е пълен със звуци - високи и
ниски, приятни и не толкова приятни. Една мелодия дразни, друга успокоява.През ХХ
Европа. Учените описват благотворното влияние на звуковите музикални вълни не
само върху психоемоционалното състояние на човека, но и върху физиологическите
функции на организма му. Ако човек получава удоволствие от мелодия, се подобрява
неговото кръвообращение, регулира се дишането, намалява възбудата.Доказано е, че
музиката се възприема от всички живи организми. Звуците, в това число и
музикалните, се улавят от слуховите рецептори, постъпват по нервните влакна в мозъка
и там детайлно се анализират. След това мозъкът ги предава на целия организъм -
разширяват се или се свиват кръвоносните съдове, променя се кръвотокът, вследствие
на което се променят пулсът и честотата на дишане. Музикалните звуци чрез своите
вибрации действат на тъканите на организма.КАКВИ СА МЕТОДИТЕ НА
МУЗИКОТЕРАПИЯТА В сферата на музикалната терапия съществуват стотици
методи. Условно те се разделят на два вида: пасивна - слушаме и се лекуваме, и
активна - слушаме, пеем, танцуваме и се лекуваме.При пасивната музикотерапия на
пациентите се предлага да прослушат различни музикални произведения, които им
помагат да изпитат емоционални и естетически преживявания. Емоциите отвличат
съзнанието на човека не само от житейските му проблеми и болести, но и от външните
дразнители. Тези мелодии постепенно водят до възстановяване на хармонията. Такава
музика се слуша в удобна поза, с приглушена светлина и със спуснати щори. По време
на сеанса се препоръчва болният да диша с корема си.При използване на активните
методи в медицинските центрове музикалните звуци се съчетават с автотренинг,
дихателни упражнения, хипноза, йога, иглорефлексотерапия. Към музикалната терапия
се отнася и пеенето. То е приятно съчетаване на дихателни упражнения, които са
незаменими при бронхиална астма, проблеми в гръбначния стълб и нарушено
кръвообращение. Съвсем не е задължително да можете да пеете. Важно е да умеете да
изразявате себе си. Може просто да си тананикате, и то с ниски тонове. Точно те

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лечение с музикотерапия

Музикотерапия е използването на музика и/или музикални елементи (звук, ритъм, мелодия или хармония) от страна на квалифициран музикотерапевт, при работата му с клиент или група в процес, чиято цел е да подпомогне...
Изпратен от:
louna
на 2011-11-25
Добавен в:
Реферати
по Педагогическа психология
Статистика:
151 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Експеримент с музика

06 ное 2008
·
181
·
7
·
1,496
·
140
·
1

Проведен е екаперимент с хора, които слушат музика и е отчетено влиянието върху тяхното внимание.
 

Изследване на вниманието в ПУВ и НУВ

21 дек 2007
·
454
·
11
·
2,233
·
248
·
3

В реферата се представени методи за изследване на вниманието на деца от предучилишна и начална училищна възраст. Приложени са и тестове.
 

План – конспект на педагогическата ситуация


Пример как се прави план-конспект за дадена педагогическа ситуация.
 

Музикотерапия


За влиянието и ролята на изкуството върху здравата и болната личност се знае от отдавна. При арттерапията се наблюдава засилване на вярата в собствените сили у пациентите и подтискане на комплексите за малоценност. Постига се трениране на волята...
 

Музикотерапия


Музикотерапията е подход, в който музиката се употребява за немузикални цели. Намира приложение в соматичната медицина, кинезитерапията и особено и най-вече в психологическата работа....
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
74
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Лечение с музикотерапия

Материал № 759359, от 25 ное 2011
Свален: 151 пъти
Прегледан: 248 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 4
Брой думи: 1,924
Брой символи: 11,979

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лечение с музикотерапия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения