Големина на текста:
Стопанска Академия „Д. А. Ценов”гр.Свищов
Д О К Л А Д 
По: Интелектуална собственост
На тема: Нематериални нетекущи (дълготрайни)
активи - същност и характеристика
СВИЩОВ
2011
Същност
Активът е придобит и контролиран от преприятието ресурс. Това
означава, че предприятието го притежава и поради това има
2
изключителното право да контролира ресурса т.е. да черпи икономическата
изгода, която се съдържа в него или да преотстъпва това право срещу
заплащане на други субекти.
Според продължителността на употребата им активите се делят на
нетекущи (дълготрайни) и текущи (краткотрайни). Нетекущите активи
могат да бъдат материални, нематериални и финансови. Стойността на
материалните и нематериални нетекущи активи се включва постепенно и
на части себестойността и така се възстановява отново в парична форма.
Нетекущите финансови активи не участват в текущата дейност на
предприятието. Това са средства, които предприятието е предоставило за
продължително ползване на други приедприятия и лица в резултат на което
получава изгода във вид на дивиденти, лихви, ренти и др. възнаграждения.
Нетекущите финансови активи могат да са дългосрочни инвестиции и
дългосрочни вземания. Дългосрочните инвестиции са дяловете на
предприятието в капитала на други дружества – акционерни, командитни и
т.н. Те се материализират чрез акции, от чието притежание предприятието
очаква доход във вид на дивидент или капиталова печалба. Предприятието
може да притежава също облигации, държавни ценни книжа и
инвестиционни имоти. Те също ако са за срок повече 12 месеца са
нетекущи финансови активи. Най-често са по повод на предоставен
дългосрочен търговски заем при отдаване на активи на предприятието на
финансов лизинг и др. Критерият за разграничаване на текущи и нетекущи
активи е това дали техният оборот е повече или по-малко от 12 месеца. Но
този критерии не се абсолютизира.
Активите могат да бъдат разграничени и по трети признак – степен
на ликвидност. Ликвидността на един актив се предопределя от времето и
разходите, които са необходими, за да се превърне в пари. Ликвидните
активи за сравнително кратко време могат да се възобновят в парична
форма. Това са по принцип текущите активи, те се наричат и оборотни,
защото многократно и бързо отново и отново се възстановяват в парична
форма, за да се вложат отново в оборота на предприятието, в текущата му
дейност. Нетекущите активи са сравнително трудно ликвидни.
Характеристика на дълготрайните нематериални
активи
За да се определи един актив като нематериален трябва да притежава
тези характеристики:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 яну 2019 в 11:00 студент на 53 години от София - УНСС, факулетет - Финансово - счетоводен, специалност - Финанси,счетоводство и контрол, випуск 2016
13 май 2016 в 15:46 студентка на 28 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Дистанционно обучение, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2016
08 сеп 2015 в 22:57 студент на 32 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2015
13 май 2015 в 11:47 студент на 29 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Стопанско управление, випуск 2014
08 мар 2015 в 18:48 студентка на 27 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - ПТБ, специалност - Икономика на туризма, випуск 2015
09 дек 2014 в 13:58 учител на 49 години
08 ное 2014 в 13:53 в момента не учи на 61 години
10 юли 2014 в 22:03 студент на 30 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Дистанционно обучение, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2014
25 юни 2014 в 21:13 студентка на 28 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет производствен и търговски бизнес, специалност - Икономика на търговията, випуск 2014
14 май 2014 в 18:55 студентка на 32 години от София - Нов български университет, факулетет - Бакалавърски, специалност - Икономика, випуск 2011
 
 

Нематериални нетекущи (дълготрайни) активи - същност и характеристика

Материал № 759220, от 25 ное 2011
Свален: 60 пъти
Прегледан: 92 пъти
Предмет: Интелектуална собственост
Тип: Доклад
Брой страници: 7
Брой думи: 1,061
Брой символи: 6,934

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Нематериални нетекущи (дълготрайни) активи - съ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала