Големина на текста:
ТЕМА 1: РОЛЯ НА БАНКОВАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРИ АВТОМАТИЗИРАНЕ
НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС
Ядрото на цялата система на отчетността в банковото предприятие е счетоводната
отчетност – в главната книга и счетоводните регистри намират отражение всички сключени
сделки, всички наличности, всички вемания и задължения. В този смисъл счетоводството не е
само обикновен „историограф”, а основавайки се на достиженията на информационните
технологии се превръща в основна, динамично развиваща се информационна система, която
всеобхватно характеризира банковата дейност.
Банковото счетоводство като основна информационна система се изгражда върху
основата на общите счетоводни принципи и методи. Тяхното конкретизиране и формализиране
при информационното осигуряване на дейността на банката изисква съобразяване със
спецификата на осъществяваните сделки и отчетните обекти.
От тази гледна точка може да се говори за специфика на банковото счетоводство.
Основните проявления на счетоводната специфика в банките:
- специфично проявление на счетоводните способи в банките
- специфика на използваните счетоводни форми
- висока степен на стандартизация на отчетните действия и процедури
Конкретните измерения на спецификата са:
- актуалност на банковата счетоводна информация
- голям обем на водените аналитични сметки
- характеристика на факти и явления, които надхвърлят пространствените граници на
банките
- интензивни информационни потоци между отчетно-обособените звена
- голям обем валутни отчетни обекти
- съобразяване на отчетния процес с унифицираните документи и процедури за
реализиране на платежните операции
Разнообразяването на банковите сделки и непрекъснатото разширяване на използването
на банковите услуги води, което изисква стандартизация в банките.
Основни цели на стандартизацията са:
- унификация на отчетността
- пълнота на отчетността
- простота на отчетността
- глобализация на банковото дело
Унификацията на отчетността:
-ползване на еднакви категориите на отчетността
-прилагане на еднакви принципи на групиране на отчетните обекти
-идентична класификация на банковите контрагенти според техния правен статут, отрасъл
и икономически сектор
-еднакви способи за отчитане на отделните банкови сделки
Пълнота на отчетността:
Посредством стандартизацията да се даде възможност за набиране на информация, която в
достатъчна степен и максимално изчерпателно характеризира всеки отделен отчетен обект.
Простота на отчетността:
Изразява стремежа, чрез стандартизирането на отчетния процес да се разграничи
същественото от второстепенното. Да се определят само онези белези, които имат пряко
отношение към характеристиката на отделния отчетен обект.
Глобализация на банковото дело:
Стандартизацията на отчетността трябва да създава условия за еднакво разбиране и
интерпретиране на понятията и методологията на отчетността при международния банков обмен
на информацията.
За създаването на счетоводни стандарти в банковата система през 1991 г. е изградена
Комисия по унификация и банкови стандарти (КУБС). КУБС разработва три наръчника, които се
използват и до днес:
Наръчник по банково счетоводство - 1993 г.
ЛЕКЦИИ ПО СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР В БАНКИТЕ - стр.26
Наръчник по аналитична отчетност на банките - 1994 г.
Наръчник по банкови операции - 1996 г.
INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER - IBAN
От 05.06.2006 г. всички банкови сметки имат нови номера IBAN. Международният номер
на банкова сметка е номер на сметка на клиент на банка, съставен в съответствие с
международен стандарт ISO 13616. В България стандартът се използва както за
международните, така и за местните плащания.
Концепцията за международен номер на банкова сметка е разработена от Европейския
комитет за банкови стандарти през 2003 г. съвместно с Международната организация по
стандартизация-ISO и е международно признат стандарт ISO 13616:2003.
В България е приет от Българския комитет по стандартизация, като стандарт БДС ISO
13616:2004 с наименование Международен номер на банкова сметка (IBAN) на българския
институт по стандартизация.
IBAN представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно
международно идентифициране на банкова сметка на клиента.
Всяка страна, въвела IBAN стандарта определя специфична форма и дължина в
съответствие с IBAN изискванията.
Може да съдържа до 34 знака:
-Първите два знака винаги са код на държавата съгласно ISO стандарт и идентифицират
страната, в която се поддържа сметката.
-Следващите два знака винаги са контролни числа, които служат за валидиране точността
на въвеждане на IBAN.
-Последната част от IBAN съдържа местна информация, различна за отделните държави,
която служи за идентифициране на сметката на клиента в страната, където се поддържа тя
(пример: банков идентификационен код или идентификационен клиринг номер на финансовата
институция, вид и номер на клиентска сметка).
Съгласно Наредба № 13 на БНБ използваният в България IBAN се състои от
следните елементи с обща дължина 22 знака:
1.код на държавата “BG”;
2.контролно число (двe цифри), служeщо за проверка на коректността на въведената IBAN
сметка.
3.основен номер на банковата сметка (BBAN), който се състои от 18 знака (букви и
цифри):
BBAN
БАЕ код - Банкова адресируема единица – БАЕ, е централа или клон на банка предоставен от
БНБ код от 8 знака букви и цифри, който еднозначно определя БАЕ в България, тези 8 знака са:
-идентификатор на банка 4 знака само букви, които са първите 4 знака от международния
банков идентификационен код на банката - BIC код
-идентификатор на БАЕ – 4 знака само цифри, които идентифицират банково адресируема
единица в рамките на банката;
• Идентификатор на вида сметка – 2 знака, които указват вида на сметката
БНБ си запазва служебно позициите започващи с 3-за разпоредителите с бюджетни средства и с
8-за администратори на публични вземания (НАП, Агенция митници)
•Останалите осем знака (цифри и букви) се определят от всяка банка
IBAN в електронна форма е последователност от 22 знака, без интервали между тях. На
хартия се групират по четири знака.
ЛЕКЦИИ ПО СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР В БАНКИТЕ - стр.26
Контролно число по Модул 97
Методика за изчисляване
Предварителна фаза - създава се изкуствен IBAN включващ кода на държавата BG, „00”
като контролно число и BBAN, който е известен.
BG00AAAA12311012345678
Фаза 1: Първите четири знака (код на държавата + 00) се преместват в края на IBAN
AAAA12311012345678BG00
Фаза 2: При нея само буквите от IBAN се преобразуват в числа съгласно таблицата за
преобразуване:
А=10
B=11
C=12
D=13
E=14
F=15
G=16
H=17
I=18
J=19
K=20
L=21
M=22
N=23
O=24
P=25
Q=26
R=27
S=28
T=29
U=30
V=31
W=32
X=33
Y=34
Z=35
1010101012311012345678111600
Фаза 3: Изчислява се контролно число по модул 97:
- Полученото число от фаза 2 се разделя на 97
- Остатъкът след деленето се изважда от 98
- Ако резултатът е една цифра, пред нея се поставя нула
За примера: След разделяне на 97 се получава 65. Чрез изваждане се получава 98-
65=33. Контролното число за този IBAN е 33.
Получава се IBAN: BG33AAAA12311012345678
ЛЕКЦИИ ПО СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР В БАНКИТЕ - стр.26

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Роля на банковата стандартизация при автоматизиране на отчетния процес

Ядрото на цялата система на отчетността в банковото предприятие е счетоводната отчетност – в главната книга и счетоводните регистри намират отражение всички сключени сделки, всички наличности, всички вемания и задължения....
Изпратен от:
jenqkostadinova
на 2011-11-24
Добавен в:
Теми
по Банково дело
Статистика:
13 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.09.2014
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
73
1
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Роля на банковата стандартизация при автоматизиране на отчетния процес

Материал № 758297, от 24 ное 2011
Свален: 13 пъти
Прегледан: 41 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Тема
Брой страници: 25
Брой думи: 7,935
Брой символи: 53,092

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Роля на банковата стандартизация при автоматизи ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала