Големина на текста:
1. ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ НА ФИРМАТА
1.Същност и характеристика на правото. Правото е възникнало в дълбока
древност, няколко хиляди години пр.н.е. Първоначално, като неписано правило в
Др.Изток и Египет. Използвали са се забрани да се извършва нещо или заповеди
/табута/. Постепенно с усложняването на самия живот се развива и правото, като
започва съчетаване на забраните с позволенията и задълженията да се извършва
нещо. Появяват се и първите писани източници на правото в робовладелческата Д-
ва и през всички останали епохи, то се е обогатявало, развивало едновременно с
човешката култура и цивилизация. Правото се е оформило като самостоятелна наука
с множество клонове и дялове, с които се регламентират отделни области и сфери.
За да бъдат уредени различните отношения м/у хората е необходимо да се установят
определени правила за поведение, които се наричат правни норми. Съвкупността
от правилата за поведение изразяват същността на правото. Правото е съвкупност
от правила /норми/ за поведение, като всяко от тях предоставя съответни права на
едни хора и едновременно с това задължение за други хора, които се наричат
правни субекти. Правото може да се разглежда като наука, като субективно и
обективно право. Правото като наука е система от определения, съждения и
възгледи за същността на различни правни понятия. Обективното право е с-ма от
правни норми, закрепени по определен начин в нормативни актове. Като
субективно право то е право на конкретно определено лице да реализира своите
правнозначими интереси или да задоволи своите законни потребности. Правото е
голямо постижение на човешката мисъл и то въвежда определен ред, стабилност в
човешките отношения и осигурява защита на общочовешките ценности, като
свобода на личността, свобода на мненията, достойнство и равенство пред закона и
др. Правото е мяра за соц. равенство, соц. справедливост и соц. свобода. Ч/з него се
въвежда една и съща мяра за различните лица, които са правни субекти и те са
равни пред закона. Равната мяра осигурява и справедливост. Чрез правото се
осигурява и социална грижа и справедливост към социални слоеве, като болни,
инвалиди, бременни жени, майки, деца и др. Правото е хуманитарно явление, т.к. се
създава за човека и служи за човека.
2. Функции на правото са: регулираща, защитна и възпитателна.
регулиращата ф-я на правото се изразява в това, че то регулира човешките
взаимоотношения ч/з субективните права и задължения, юридическите актове,
юридич. санкции и поощрения, които образуват системата за правно регулиране;
защитната ф-я се изразява в това, че ч/з предвидените в правото санкции се
защитават законните интереси на гражданите, организациите и Д-вата;
възпитателната ф-я на правото се изразява в това, че чрез предвидените в него
субективни права и задължения, юридически санкции и др., то възпитава
гражданите, организациите и Д-вните органи да спазват определен ред, да не
нарушават чуждите субективни права и др.
2 . ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО
Източниците на правото могат да се разглеждат в тесен и широк
смисъл на думата. В широк смисъл източниците на правото са нормативните
актове, които са писани източници на правото и неписани обичаи и морални
правила. Източници на правото са и международните договори. В тесен
смисъл на думата източници на правото са и междунар. договори към които Б-
я се е присъединила.
Най-важните източници на правото са норм. актове. Те включват
закони, укази, постановления, правилници и наредби. Според юридическата
им сила те биват: законови и подзаконови. Законовите норм. актове са:
конституцията, кодексите и законите. Подзаконовите норм. актове са – укази,
постановления, правилници и наредби. Според органа, който ги издава те
биват: закони, издават се от НС, което е единствен законодателен орган в РБ.
Само то има право да изменя, допълва или отменя законите. В тази група се
включват и кодексите; указите се издават от президента; постановленията се
издават от МС; наредбите се издават от ведомства; правилниците са норм.
акт, който осигурява прилагането на законите.
Всички норм. актове задължително се обнародват в ДВ. Те са писмен
документ, който има определена структура, в която се включват
наименование на норм. акт, дялове, глави и раздели, в които са групирани
правните норми, членове и параграфи, алинеи, точки и букви, с които се
отбелязва конкретната правна норма. Членовете и алинеите се отбелязват с
арабски цифри на отделен ред.
Моралните правила и обичаите са източник на правото, само ако те са
признати за такъв.
При международните договори, включването им като източник на
правото на РБ, трябва да са налице следните условия: Б-я да е ратифицирала
този договор; Да съдържа правни норми различни от тези на вътрешното
законодателство; и правните норми да са задължителни за РБ.
3. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО /КП/
Един от клоновете на правото е конституционното право, което има за
предмет устройството, организацията и функциите на Д-вата и Д-вните
органи, както и отношението държава граждани, включващо основните
права и задължения на гражданите. Нарича се КП, защото принципите на
държавните организации и правата и задълженията на гражданите са
записани в основния закон на държавата – Конституцията. КП е основно
спрямо др. клонове на правото и стои най-близо до политиката, като регулира
и разпределя упражняването на властта в държавата и насочва развитието на
политическите процеси. Основните източници на КП са Конституцията, която
заема основно място сред източниците, Законите, Укази на президента,
правилниците за организациите и дейността на НС, решенията на
Конституционния съд.
Според Конституцията на Б-я, тя е република с парламентарно управление
или парламентарна република. НС има определяща роля при вземане на
политически решения, формира правителството на страната, което отговаря
пред него. РБ-я според Конституцията си е единна държава с местно
самоуправление. Съществува и разделение на властите на държавна, съдебна
и изпълнителна власт, които са независими.
Конституцията е термин с латински произход и означава устройвам,
установявам. Конституцията означава организация на една общност и
държавата е най-сложната общност, затова конституцията определя основния
правен ред в държавата и нейното устройство. Конституцията е обществен
договор между свободни хора за контролирано упражняване на властта в
държавата и е основен закон. Конституцията е върховен закон на законите и
трудно подлежащ на изменение закон. Върховенството на Конституцията се
изразява в това, че всички останали закони и цялото действащо право трябва
да се съобразят с нея. В историческото си развитие Б-я има 4 конституции: 1.
Търновската от 1879 година, която изиграва ролята на буржоазна революция
и подготвя условия за свободна инициатива и пазарно стопанство. 2.
Конституция от 1947 година е след събитията от 1944 година и е свързана с
дълбоки икономически и политически промени и е приета след като Б-я е
провъзгласена за Народна Република. 3. Конституцията от 1971 година, която
се свързва с изграждането на социализма в РБ-я. 4. Сега действащата
Конституция е от 1991 година и се нарича посттоталитарна и в нея са
направени известни промени.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 фев 2017 в 10:15 родител на 34 години
24 окт 2014 в 21:53 студент на 29 години от Сливен - Частен професионален колеж по мениджмънт, факулетет - мениджмънт, специалност - Предприемачество и мениджмънт, випуск 2014
24 окт 2014 в 21:39 студентка на 55 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
20 юни 2014 в 17:52 студент на 26 години от Ботевград - Югозападен университет, факулетет - Природо Математически, специалност - Компютърни системи и технологии, випуск 2016
05 мар 2014 в 08:42 студентка на 30 години от Сливен - Колеж- Сливен, специалност - Икономика и мениджмънт, випуск 2014
25 окт 2013 в 09:32 в момента не учи на 32 години от Сливен
12 окт 2013 в 13:10 в момента не учи на 37 години
06 фев 2013 в 21:32 потребител на 32 години
 
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
31
1
4 мин
14.10.2016
Тест по Мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
35
14
1
4 мин
24.11.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Правни отношения на фирмата

Материал № 757810, от 23 ное 2011
Свален: 36 пъти
Прегледан: 62 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 3,931
Брой символи: 24,109

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правни отношения на фирмата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала