Янко Иванов
преподава по Философия
в град Търговище
Големина на текста:
КАРТА НА ВРЕМЕТО
Изготвил: РУМЯНА РАДОЕВА БОНЧЕВА, ф. № 6073
Специалност “БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ”
А Н Т И Ч Н О С Т
ФИЛОСОФКРАТКО ОПИСАНИЕ
ТАЛЕС
“Бащата на гръцката философия”. Търси материалния принцип на
нещата /архе/ и начина на тяхното възникване и загиване.
Принципът /архе/ при Талес е Водата.Всичко се състои от вода.
АНАКСИМАНДЪР
Първи оставя писмени съчинения по философия. Той възприел като
пръв принцип една неопределена “безгранична”субстанция /апейрон/
без качества. От нея най-напред се отделят горещото и студеното,
влажното и сухото.
АНАКСИМЕН
Приема за свой принцип въздуха, разглеждайки го като превръщат се
чрез разширяване и свиване в огън, вятър, облаци, вода и земя.
ПИТАГОРРазглежда света като идеална хармония, подвластна на числата.
КСЕНОФАН
елеат
“бащата на пантеизма”. Твърдял, че Бог е вечно единство,
пронизващо универсума, управляващо чрез мисълта.
ХЕРАКЛИТ
Приел като субстанциален принцип вечния огън /Логос/. Всички неща
възникват и се връщат в огъня чрез вечния процес на изменението.
Всички неща са в непрекъснато движение. /панта рей/
КРАТИЛ
Покой, устойчивост не съществуват. Но познанието се основава на
устойчивото в нещата.
ПАРМЕНИД
елеат
“Съществува битие, а небитие няма”.Многообразието, движението и
изменението са противопоставени на единното, неизменното,
неподвижното, вечното. Осъзнато разграничаване и противопоставяне
на сенсуализма и рационализма.
ЕМПЕДОКЪЛ
Многообразието на нещата не може да бъде обяснено само с един от
елементите, а с всички тях заедно – “четирите стихии” – вода, въздух,
огън, земя. Монизмът е заменен с плурализъм.
ЗЕНОН
елеат
Със Зенон започва осъзнатата и целенасочена критика на понятията.
Съществува единствено битие, а то е единно и неподвижно. Битието
изпълва цялото пространство. Празно пространство не съществува, но
то е условие за движението. Движението предполага изменение.
Изменението – начало и край. Битието е непреходно.
ГОРГИЙ
Диалектиката му е отрицателна. Той твърдял следното: Нищо не
съществува, ако съществуваше би било непознаваемо, ако беше
познаваемо, щеше да бъде неизразимо. Мисленето за битието не
съответства на самото битие.
АНАКСАГОР
Според него панспермиите /семена на всичко, безкрайно делими/
образуват света. Компонент на онтологичния модел на Анаксагор са
стихиите Те са средата в която съществуват панспермиите.
ПРОТАГОР
Признава съществуването на обективна реалност, но предмет на
изследване са знанията за нея, а не самата тя. Знанията не са
общозначими – няма обективен критерии за тяхната истинност.
1
ФИЛОСОФ КРАТКО ОПИСАНИЕ
ДЕМОКРИТ
Онтология атоми и пустота. Атомите нямат друга причина за
движение освен самите себе си. Пустотата е небитие, празно, нищо.
Демокрит не признава случайността. На основата на онтологията си
изгражда и космогоничните и космологическите си хипотези
безкрайност на космоса и безброй светове.
Привърженик на идеята за разделението на труда като причина за
появата на частната собственост, класите, държавата и войните
СОКРАТ
За него истинският предмет на познание не е природата, а самото
знание. Направил предмет на изследване субективните мисли и
мнения на хората, опитал се да извлече от това мислене универсални
понятия, които да послужат за формиране на обективни критерии за
поведение в практическия живот. Основна категория в Сократовата
метафизика на нравствеността е “добродетел”.
ПЛАТОН
Основна категория в онтологическия модел на Планов е “идея”,
“ейдос” – истинското битие-неунищожим и несътворим нематериален
образец, съществуващ независимо от нещата и всеки отделен
човек.Идеите са битие, материята – небитие. Физическата прилода
трябва да бъде отнесена и към битието и към небитието. В
Платоновата гносеология познанието е анамнезис. За Платон
държаната е тъждествена на обществото.
АРИСТОТЕЛ
Хилеморфизъм – учение за материята и формата – стоят в основата на
формирането и съществуването на първите същности – отделните
тела. Същностите, чрез които осмисляме реалността Аристотел
нарича категории. Той посочва десет всеобщи рода на битието:
същност, количество, качество, отношение, място, време, положение,
обладание, действие и страдание.В центъра на неговата философия на
обществото са практическите науки – етика и политика.
ПИРОН
Скептик. Основна цел е опровергаването на догмите. Изразява се в
отрицателен, а не в положителен смисъл. “За всяка дума има и
обратна”. Известни са десет стари Пиронови “тропи” насочени против
обикновено съзнание и обикновената вяра.
ЕПИКУР
Възгледите му са насочени към етиката – да се освободи човекът от
страха, от смъртта, от боговете. Онтологически модел
съществуването на прости тела и празно пространство.Целта на
практическата философия, на етиката на Епикур е утвърждаване
единичността и независимостта, свободата на самосъзнанието на
индивида.
ТИМОН
Последовател на Пирон. Оспорвал възможността да се постигне
истината чрез сетивните възприятия, разума или комбинацията от
девет. По този начин изтъквал необходимостта от тотално
преустановяване на съжденията за нещата.
ХРИЗИП
Необходимостта от съществуването на злото аргументира с
невъзможността всяка от противоположностите да съществува без
другата. За отделния човек зло е противоречащия на природата
живот, добро е животът съгласно природата.
2
С Р Е Д Н О В Е К О В И Е
ФИЛОСОФ КРАТКО ОПИСАНИЕ
АВРЕЛИЙ
АВГУСТИН
Най-видния от авторите, създали християнския неоплатонизъм.
Според него светът е създаден от Бог. Излага концепция че времето
може би е разтягане на човешката душа, че миналото не съществува,
защото помним за него, настоящето защото го преживяваме
актуално, бъдещето – поради очакването то да настъпи.Човекът е
субстанциално единство на тяло и душа.
ПИЕР АБЕЛАР
Номиналист. За него универсалното битие може да се отнася или към
нещата или към думите.Универсалиите са думи, фиксиращи обща
представа, но отнасящи се и към отделните неща, без да им
съответства нещо отделно. В своята метафизика на нравствеността
поставя акцента върху осмилеността на деянието
ДЖОН ДЪНС СКОТ
За Скот вродената идея за безкрайно същество не е доказателство за
съществуването на Бога. Познанието за висшите същности и най-вече
за Бога е опосредствано от познанието чрез сетивата. Основният
предмет на интелекта е битието, но той не го отнася към категориите.
Р Е Н Е С А Н С
ФИЛОСОФ КРАТКО ОПИСАНИЕ
НИКОЛАЙ
КУЗАНСКИ
Значимите проблеми на познанието са Бог, Светът Христос.
Приел за себе максимата на Сократ “Знам, че нищо не знам”. Христос
е посредникът между човека и Бога.Човекът е “крайно-безкрайно”
същество, краен като тяло безкраен чрез своя дух. Човекът е
микрокосмос – човешката природа събира в себе си космоса.
ДЖОРДАНО БРУНО
Изпитва силното влияние на идеите на античните философи. Две
централни идеи – за безкрайния универсум с безкрайните светове и за
материята, която е изградена от отделни атоми. За Бруно универсумът
е Бог.Цел на познанието за него е разкриването на
противоположностите. Етиката на Бруно утвърждава безграничната
любов към безкрайното.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Карта на времето - философия

Това е карта на философите от древността до наши дни.
Изпратен от:
rumibon
на 2006-11-01
Добавен в:
Проекти
по Философия
Статистика:
1,168 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Проекти по Философия рядко сваляни с 6 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Аз знам,че нищо не знам

12 дек 2007
·
697
·
2
·
357
·
949
·
3

Всичко започва все някъде,макар и мнозина физици да не са съгласни с това!Хората обаче винаги са напипвали(смътно в повечето случаи) проблема с началото на нещата...
 

Смисъла на живота

25 май 2010
·
81
·
1
·
333
·
295

Смисъла на живота? Това е въпрос,който милиони хора по свeта си задават всеки ден. За какво сме родени,за какво живеем, за какво се борим?...
 

Човек и общество

09 ное 2011
·
77
·
6
·
1,741
·
212

Материалът определя човешката идентичност. Разглежда различните форми на човешкият живот - от първобитната община до съвремието....
 

Езикът като терапия

09 юни 2006
·
461
·
2
·
707
·
113
·
1

Езикът е универсален инструмент. В ежедневието езикът задоволява нуждата от обмяна на информацията между хората. На едно друго ниво езикът може да бъде и средство за изразяване (изговаряне, споделяне) на емоции.
 

Примирението на непремиримия порив на неумиращия идеал, болезнено прикрит в търсене на смисъла

27 ное 2007
·
106
·
1
·
145
·
38

Верен на първичната си човешка природа ти се доказваш като искащо същество, неспиращо да иска още и още от благините на материалните “ценности”.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Философия
Тест по Философия за 11-ти клас
изпитен тест по Философия за Ученици от 11 клас
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 11-ти клас по Философия.
(За отличници)
14
11
2
1 мин
31.07.2018
Философия, ценности и норми
междинен тест по Философия за Ученици от 9 клас
Тестът е разработен от учебник по Философия за 9. клас на издателство "Анубис". Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
8
17
1
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по философия

Карта на времето - философия

Материал № 7559, от 01 ное 2006
Свален: 1,168 пъти
Прегледан: 160 пъти
Качен от:
Предмет: Философия
Тип: Проект
Брой страници: 6
Брой думи: 1,310
Брой символи: 11,505

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Карта на времето - философия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Наташа Басарова
преподава по Философия
в град Плевен
с опит от  19 години
94 8

Янко Иванов
преподава по Философия
в град Търговище
с опит от  5 години
29 8

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения