Големина на текста:
Билет№7 Дейности на стр.техник,свързани с изпълнение на бетонови работи на
обекта.
Видове и класове бетони и приложението им.
Бетонът е изкуствен камък,който се получава при втвърдяването на хомогенизирана
смес от цимент,вода,добавъчни материали,а при необходимост и специални
добавки.Бетонът се класифицира по различни показатели:
?В зависимост от обемната му плътност:
-лек-с обемна плътност от 500 до 1800 kg/m
3
-олекотен-от 1800 до 2200 kg/m
3
-обикновен-от 2200 до 2500 kg/m
3
Тежък-над 2500 kg/m
3
?В зависимост от условията на втвърдяване:
-втвърдяващ се при естествени атмосферни условия
-топлинно обработен-при повишена темперарура(над 40
о
С) и нормално атмосферно
налягане
-автоклавен-топлинно обработен при повишено налягане и Т=180
о
С.
Обработва се топлинно за да се ускори процесът на втвърдяването.
В зависимост от условията на експлотация:
-бетони I група-намират се при условия на нормална въздушна среда,не са в допир с
вода и не са подложени на външни атмосферни влияния.
-бетони II група-намират се постоянно под вода при половителна температура.Това са
подводните и подземни части на сградите и съоръженията.
-бетони III група-изложени са на пряко действие на атмосфените условия и на
отрицателни температури(пътни настилки и др.)
-бетони IV група-подложени са на променливо мокрене и сушене при действието на
външните атмосферни условия(надводни части на вълноломи,устои и др.)
Клас на якост:
-клас на якост на натиск-предписват се задължително във всеки проект.Класовете по
якост на натиск за обикновения бетон са:В5-В10;В12,5-В20;В25-В35;В40-В60.
-клас на якост на осов опън-предписва се само когато якостта на опън има
първостепенно значение за сигурността на конструкцията и се поддържа контролът и
през време на строителството.Bt0,8; Bt1,2; Bt2,0; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2.
-клас по мразоустойчивост-предписва се за конструкции ,които ще бъдат подложени на
периодично замръзване и размразяване(F50;F75;F100;F150;200)
-клас по водонепропускливост-предписва се за конструкции,подложени на
хидростатично налягане(W0,2;W0,4;W0,6;W0,8;W1,0)
Строителни материали за бетон и изискванията към тях.
За да се получи по-голяма якост на бетона,трябва да се използва по-висока марка
цимент.За бетони от II група се използва шлако- или пуцаланов портландцимент;от III
и IV група-сулфатоустойчив цимент и др.
Пясъкът е зърнест материал с едрина от 0,16 до 5 мм.,който се получава при
естественото разрушаване на здрави скали или натрошаването им.Пясъкът за бетон
ТЕМА 7 Page 1
трябва да има определен зърнометричен състав,да е в допустима степен замърсен с
отмиваеми,органични,серни примеси и т.н.
Зърнометричният състав на пясъка влияе на свойствата на бетона.Той се определя
чрез пресяване на сух пясък със сита,които имат стандартни отвори,получени чрез
удвояване на предидушния отвор:0,16;0,315;0,63;1,25;2,5;5мм.На основата на
резултатите от пресевния анализ се построява зърнометрична крива на пясъка.По
ординатната ос се нанасе прелиналите количества в %,а по абцисата-отворите на ситата
в милиметри.Съгласно изискванията на БДС пясъкът може да се използва за направата
на бетон ,когато зърнометричната му крива се вмества в зоните на средно- и
едрозърнестия пясък.
В пясъка има вредни примеси,които трябва да се отсранят.Количеството на глинести и
праховидни частици в него не трябва да надвишава 2 % при бетоните от III и IV група
и при бетоните предназначени за предварително напрегнати конструкции.За всички
останали количеството им не трябва да надвишава 5 %.Глинестите и праховидните
частици намаляват якостите на бетонните смеси,увеличават съсъхването,намаляват
мразоустойчивостта.За да се премахнат тези частици ,пясъка се промива в специални
миялни машини.Пясъкът не трябва да съдържа сяра повече от 0,5% и слюда в
зависимост от групата и предназначението на бетона.
Едрият добавачен материал представлява натрошен зърнест материал от здрави
скали с едрина от 5 до 150 мм.Когато е получен при естествено раздробяване се нарича
чакъл,а при натрошаване-трошен камък.Съдържанието на прах и глина не трябва да
надвишава 2 % при трошения камък от карбонатни скали и 1% при останалите.
За направата на бетон трябва да се използва чиста вода,която не съдържа
мазнини,киселини и др.Водородният показател трябва да бъде в границите рН=4-
10.Общото количество на соли не трябва да надвишава 5g/dm
3
.
Добавките за бетон се делят на минерални и химични.Минералните добавки от вида
на вулкански пепели,туфи,гранулирани шлаки,отпадъчни петели от ТЕЦ,каменно и
шамотно брашно,пигменти и други могат да се прибавят към цимента по врене на
смилането му и в бетонната смес при приготвянето и. Минералните добавки се
използват за икономия на цимента,за повишаване водоустойчивостта
,огнеустойчивостта или за оцветяване.Химичните добавки са течни или твърди
вещества,които се влагат в малки количества.В зависимост от действието им върху
бетона те се делят на:
-Пластифицириащи добавки-увеличават подвижността на бетонната смес.Това дава
възможност да се намали количеството вода от 8/20%,с което се увеличава
якостта,водонепроницаемостта и мразоустойчивостта на бетона.
-Въздуховъвличащи добавки-имат свойството да въвличат допълнителен въздух в
бетонната смес 3/5%.Тези добавки подобряват значително мразоустойчивостта на
бетона.
-Ускоряващи добавки-ускоряват втвърдяването на бетона
-Забавящи добавки-удължават времето за свързване на цимента и забавят нарастването
на якостите в ранна възраст
ТЕМА 7 Page 2
-Противозамръзващи добавки-понижават температурата на замръзване на бетонната
смес и така осигуряват втвърдяването и при отрицателни температури.
-Уплътняващи добавки-увеличават плътността,а оттам и водонепроницаемостта и
якостта на натиск на бетона
-Комплексни добавки-съчетават едновременно няколко ефекта.
-Инхибиращи добавки-подтискат корозията на армировката.
Технология на приготвяне,транспортиране,полагане и уплътняване на бетоновата
смес.
Има 2 начина на приготвяне на бетоновата смес:ръчно и механизирано.Ръчно
приготвяне се допуска само за количества до 10 м
3
. и за бетон марка до 15
МРа.Механично се извършва в бетоновите възли или в бетоновите заводи,които са
промишлени предприятия,състоящи се от силози за цимент,складове за добавъчни
материали,дозаторни и теглилни устройства,бункери за готовата
смес,бетоносмесители(бетонобъркачка).Сместа се приготвя по работна рецептура за
един замес,който се приема да е равен на 2/3 от обема на бетонобъркачката.
Има 2 етапа за транспортиране на бетоновата смес:
-1 етап-от завода производител до строителния обект с автомобил
самосвал.Автобетонобъркачката транспортира и приготвя бетоновата смес,така че на
обекта пристига прясно приготвена.Автобетоновоза транспортира готова по
консистенция бетонова смес,като при транспорта от време на време я разбърква ,за да
не се разслои.
-2 етап-на строителната площадка-използват се ленти ,колички,кофи,бетон
помпа,кубел.Начина и средствата се определят в зависимост от обема на бетоновите
работи,транспортните разстояния,конфигурацията на терена на строителния обект,вида
на бетоновата смес и времетраенето на бетонирането.
Грижи за бетона след полагането му.
Втвърдяването започва след полагането и уплътняването на бетонната смес.За да се
получи бетон с необходимите физико-механични качества,през този период е
необходимо да се полагат определени грижи:
-при нормални условия 12 часа след полагането на бетоновата смес започва
поливане 1-2 пъти дневно в продължение на 7-14 дни,по този начин се осигурява
необходимата влажна среда до достигане на 50 % от проектната якост.
-при горещо време бетоновата повърхност през първите 12 часа се защитава като се
покрива с брезент или полиетилен,с цел да се избегне бързото изпаряване на
водата.След това покривките се свалят и продължение на 7-14 дни бетона се полива с
вода.
-при дъждовно време през първите 12 часа се защитава със същите
средства(брезент,полиетилен) с цел да не се измие циментовото мляко.
-движение ,складирване на материалите,монтиране на кофражи може да се извършва
след като бетона е придобил якост мин.2МРа.
ТЕМА 7 Page 3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на бетонови работи на обекта

Видове и класове бетони и приложението им. Бетонът е изкуствен камък, който се получава при втвърдяването на хомогенизирана смес от цимент, вода, добавъчни материали...
Изпратен от:
pliushko1
на 2011-11-21
Добавен в:
Теми
по Строителство
Статистика:
521 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
спешно е....ако някой може да помогне....благодаря предварително :)
добавена от Martincho97 21.01.2016
0
20
Строителни материали и строителни тела които се използват при извършването на корекции на реки !!!
добавена от terity576 10.11.2013
0
18
Проект по Пътища, Организация и ВиК
добавена от krisit01 15.05.2013
0
44
Подобни материали
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на армировъчни работи на обекта

17 юни 2009
·
717
·
6
·
1,157
·
740
·
3
·
3

За армиране в стоителствата се използват кръгли стоманени пръти с диаметър до 40 мм. ...
 

Дейности на строителния техник свързани с изпълнението на довършителните работи на обекта

03 юни 2011
·
409
·
8
·
3,016
·
676
·
2

Разтворите за мазилка са смес от свързващи вещества, добавъчни материали или специални препарати размесени с вода, които с течение на времето се втвърдяват, като образуват каменовидна маса...
 

Дейности на строителния техник, свързани с подготвителните работи на обекта. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

02 юни 2011
·
540
·
2
·
621
·
765

За начало на строежа се счита деня на съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а в случаите когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на дървени покривни конструкции.

11 авг 2009
·
752
·
5
·
859
·
831
·
2
·
2

За изработката на дървени покривни конструкции в строителството се използва главно иглолистен материал – чам и бор...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на хидротехнически съоръжения

24 апр 2010
·
152
·
9
·
2,223
·
216

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на хидротехнически съоръжения...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на бетонови работи на обекта

Материал № 755592, от 21 ное 2011
Свален: 521 пъти
Прегледан: 720 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,707
Брой символи: 10,434

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дейности на строителния техник, свързани с изпъ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
258

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
198

виж още преподаватели...
Последно видяха материала