Големина на текста:
Себепознание в спорта
Спортът като област на човешката дейност предлага многообразие от възможности за
себепознание,за познание на собствената ни личност.Във философското изследване на
спорта,Пол Уейс отбелязва,че централно значение има личността на атлета.Той описва
как чрез успехите си атлетът се опитва да се отличи и да стигне до границата на своите
възможности.За много атлети това положително преживяване е свързано и с
възможността за изява и утвърждаване както в спорта,така и извън него. Става въпрос
за важната страна на оформянето на личността на младите атлети.Освен,че прави
спорта атрактивен това му придава голямо морално,педалогическо и психологично
значение.Това са измерения,които имат етологична и епистемологична значимост.Те ни
насочват към познание и себепознание на личността.Тези и дръги въпроси опират до
различни перспективи.Първо,психоаналитичната перспектива.Психоаналитиците,като
Арнолд Бейсър се занимават с тревожните атлети и търсят връзката между тяхната
патология и личния им избор на спорт.Използваните от Бейсър аналитични категории е
полезно за разкриване на значението на нашите лични избори на вид спорт за
осъществяване на себепознание.Второ,културологичната перспектива.Тя е основана на
сравнителния анализ на западната ”култура на постижението” и източната ”култура на
пътя”. Бейсър представя в своята книга ”Безумието в спорта” редица случаи на
психично тревожни атлети.Той показва,че от патологията на неговите пациенти може
да бъде научено много за техните спортни избори,които стават информативни за самата
личност и възможност за найното познание и себепознание. С въведеното от Норберт
Елиас в социологията понятие ”социален хабитус”,той изразява обусловеността на
индивидуалните особености на хората от някакви общи черти на групата към която
принадлежат.Съставна част на този ”хабитус” е идентичността,означавана от Елиас
като отношение ”Аз-Ние”.Тази идентичност разкрива човека и като социално,и като
индивидуално същество. Зависимостта на личността от групата,колкото е по-силна
тя,толкова по-голяма е вероятността за съпротива срещу тази зависимост,ако личността
е съхранила способността си за съпротива.Групата може да стимулира личността за
себеизява.Това е съпротива на аз-идентичността срещу ние-идентичността. Като втора
категория на анализа разглеждаме избора на колективен спорт като противоположност
на индивудуалните спортове.Някои предпочитат колективни спортове пред
индивидуалните.Това показва естествена готовност за сътрудничество. Третата
категория на анализа се отнася до състезателните,в сравнение с несъстезателните
спортове.Някои изпитват удоволствие да карат ски или да играят футбол,но не смятат
никога да се състезават. Четвъртата категория на анализа засяга разликата между така
наречените контактни и неконтактни спортове.Предпочитането на контактните
спортове говори за цветущо собствено и на другите телестно здраве,за игрово
удоволствие,но може да издава и слабо контролирано желание за превъзходство над
другите Ако човек се страхува от физическо съприкосновение,вероятно ще изпитва и
същите стахове и извън него.Също може да се каже за споделянето или несподелянето
на резултата от играта с други,тоест каквото е неговото поведение в практикуваният от
него спорт,такова би могло да е то и извън него.Така психологическият анализ на
нашето поведение в спорта влиза в сила при анализа на нашето поведение
изобщо,което открива простор за себепознание.Този простор се изпълнява не само с
психологични гакти,а и с морални. Свръх-Азът е онази част от психиката на човека,в
която е интроециран и обществен морал.Този морал съдържа включените във
вътрешния свят на индивида възприети от него общи морални възгледи,мотивации и
нагласи.Попадайки под властта на Свръх-Аза,индивидът е принуден да прикрива
смятаните за неприлични емоции,но има ситуации,в които временно сякаш забравяйки
за общоприетия морал,човек свободно проявява естествените си склонности.Такива
ситуации дават възможност за себепознание. Спортът е едно от малкото места,където
мъжете могат свободно и открито да изразяват своите емоции без страх от порицание.
Контактните спортове са благоприятна среда за себепознание. В спортния контекст е
налице възможност за себепознание на половата идентичност. Спортният опит
показва,при съвместна подготовка на атлети от двата пола,че възникват
затруднения,които атлетите се опитват да прикрият по различни начини.Мъжката
идентичност се свързва с превъзходство,а женската,с покорността.Това донякъде
обяснява неудобството и тревогата на представителите на двата пола,когато трябва да
играят един срещу друг. Загубата от мъж е поносима,но от жена,направо срамна.Затова
в такава ситуация,много мъже показват,че те всъщност ”не се стараят” да спечелят.По
този начин те се опитват ”да се предпазят от предполагаеми последици за тяхното
его,ако загубят от жена”. В съвременната западна култура доминира мисълта за
успех,постижение.Затова я наричаме ”култура на постижението”.Днешният атлет е
мотивиран за високи постижения. Съществува култура с друга морална
философия,каквато е източната култура,в която за успех се смята преодоляването на
подтиците на егоистичния аз,което води до душевно спокойствие.Това отличава
културата,която ще наричаме ”култура на пътя”,представен във философията на дзен.
Психоаналитичната перспектива не е единствената възможност за себепознание в
спорта.За разлика от западния спорт,в източните бойни изкуства е въплатен духът на
дзен. В ”културата на пътя”,а и в бойните изкуства,като нейн израз е налице
разбирането за ”успех”,което се различава от западното.Исторически бойното искуство
се развива от военното изкуство.Военнофеодалното самурайско съсловие в Япония
играе главна роля.Самураите завладяват върха на социалната стуктура и образуват едно
съсловие със собствен кодекс на поведение,наречен Бушидо,пътят на боеца.
Смисълът,откриван в понятието ”път” е,че е важно да тръгнеш по един път
целеустремен към духовно себеусъвършенстване.Тази целеустременост да вървим по
своя път откриваме в днешната японска култура.Важното е на преден план да стои
измеримият резултат на действието,а самото действие като път за постигане на
вътрешна зрелост.Перспективата на вътрешния път трябва да ни подготви за
необикновени постижения.Но това не са онези,обвързани с подтика за предобиване
постижения,които имат изключително значение в западната култура,а постижения
свързани с освобождаването от този подтик и от превързаността към неговите
обекти,което осигурява спокойствие на духа. Мотивирани от подтика си да
придобиват,хората често превръщат средствата в цел,а целта в средство. Целта е
вътрешното свързване,духовното себеовладяване,нравственото шлифроване,постижимо
по пътя на осъществяване на идеята за пътя в ”културата на пътя”,създавана от
владяните от нагона си да придобиват. Изискването на себепознанието е ”да
задълбочим разбирането на причините на нашето поведение”.Мотивираността за
външен и вътрешен успех на дадена култура е по посока на това изискване.Той
показва,че независимо от нагоновата основа на човешкото поведение,хората в различни
културни светове постъпват различно.Тяхното поведение не е предопределено от
вродените нагони,а следва някакъв морал,а морала ни кара да вземаме
решения.Нагоните ни мотивират,но моралът ни заставя да избираме.Моралът не ни
задължава да се борим срещу инстинктите си,но изисква да ограничаваме тяхното
действие в границите на нравствеността. В изкуствата човек върви по пътя на
духовното себеусъвършенстване.Главната стъпка по този път е изкуствено
разпалваната страст за придобиване. Когато проникваме в ”духа” на чужда култура,ние
имаме чувство,че се приближаваме към нов свят.Сравнението с чуждата култура дава
пъстроцветна представа и различни перспективи на нашия опит.Сравнението с
далекоизточната ”култура на пътя” открива перспективата,непозната на западната
”култура на постижението”.То открива възможност да се себепознаем като обусловени
от собствената ни специфична култура.Нашите естествени влечения мотивират,но не
предопределят поведението ни.Както в спорта,така и извън него ние можем да изберем
пътят по които да намерим вътрешен успех към духовно усъвършенстване.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 ное 2020 в 10:24 потребител
26 яну 2020 в 20:19 учител на 45 години от София - 22 СОУ "Георги Стойков Раковски", випуск 2013
02 дек 2019 в 13:42 студентка на 62 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Управление на здравните грижи, випуск 2010
18 ное 2019 в 12:50 студентка на 34 години
05 окт 2019 в 13:47 потребител
 
Подобни материали
 

Гимнастика

15 юни 2011
·
949
·
2
·
333
·
2,085
·
4

Тема : Гимнастика. Задачи: 1. Образователни: Гимнастически упражнения по двойки, динамични гимнастически упражнения, успокоителна игра ...
 

Подвижни игри

05 ное 2008
·
870
·
6
·
4,512
·
3

Предварителна подготовка и организация: учениците се разпределят в два равностойни отбора и се подреждат в две срещуположни редици....
 

Курсова работа по плуване

06 дек 2010
·
266
·
15
·
1,512
·
448
·
2

Курсова работа по плуване (изследване на идръжливостта при 12-14 г.плувци)...
 

Методика на физическото възпитание в детската градина

22 фев 2011
·
1,117
·
92
·
5,175
·
1,754
·
3

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
 

Лекции по баскетбол

07 апр 2011
·
455
·
47
·
1,995
·
734
·
2

Презентация с лекция по баскетбол - история, правила на играта, тактики, баскетболът в България...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Волейбол
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 6 клас
Изпитен тест с въпроси от правилознанието по волейбол. Предназначен за прогимназиална степен. Включени са въпроси само с по един верен отговор.
(Много лесен)
10
2
3
24.07.2020
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
91
2
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Себепознание в спорта

Материал № 75488, от 12 яну 2008
Свален: 257 пъти
Прегледан: 159 пъти
Качен от:
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Анализ
Брой страници: 3
Брой думи: 413
Брой символи: 3,633

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Себепознание в спорта"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
127

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
252

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения