Големина на текста:
Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски”
Факултет по Икономически и социални науки
Курсова работа
Тема:
Възпроизводство на населението на България
Проверил :
/Проф.М.Сугарева/
Тенденциите и закономерностите на възпроизводство на населението при условията на
, социалната и природнатасредакъдетосе формиратса важни наднешния етап наразвитие на
, , ,обществотозащотоеизвестночевБългария иманискараждаемостиотрицателен прираст
, , което е силно негативен процес с дълготрайни тенденции особено на фона на бъдещите
.интеграционнипроцесииприсъединяванетонастранатакъмЕС
Постоянното възобновяване на населението е резултат от естественото движение и
. - , миграцията Тезипроцеси санай пълно изадълбоченопроучени катосъществуват и
, - множество математическимодели коитодават възможностза тяхната поточна ипълна
. , , оценкаНещо повечеприразвитието демографиятакато наукасе разширява и
. прогнозиранетонаразличнитетенденции
, За да анализиратдемографските процеси обачеособено при процесите на
, съвременното общество в България е необходим широк социологически подход който да
.отчетеикачественитехарактеристиканавъзпроизводствотонанаселението
Според проф. М. Минков : “Познанието за демографските процеси и явления е
отражение на реалната действителност, а не произволно въображение на човешкия ум.
Затова натрупването на емпирични данни в демографията е източник за очертаване на
законите и закономерностите на демографското развитие. В същото време то дава
възможност да се извършват научно-обосновани обобщения и изводи, които да служат
за основа при очертаване насоките на демографската политика в съответствие с
обективните изисквания на обществените закони.”
Населението не е просто съвкупност от хора, не бива да се забравя, че то е по – скоро
съвкупност от социални структури, които си взаимодействат по различен начин и се
влияят от различни фактори.
Населението на България, една от най-старите държави в света, представлява
политическо и социално обединение на съществуващите в нейните граници народи и
ентоси. Формирането на българската нация е дълъг и сложен процес. Стратегическото
значение на географското положение на България е привличало много заселници от
древността. Историческото начало на българското население е обединяването на трите
основни етнически групи: траки, славяни и прабългари. Като цяло етнокултурният
облик на българския народ се създава в широки географски граници, което обясниява
богатството на миналата и днешната култура и традиции на българите.
Населението е водещ елемент в системата природа-общество-стопанство. Чрез своя
брой и трудови ресурси, характерът на възпроизводство и териториалното му
разпределение, етнически състав населението е основен фактор за развитието на
стопанството, за формирането на неговата отраслова и териториална структура.
Трудовите ресурси са най-важната съставка на населението: брой, квалификация,
трудови навици.
Населението на България: брой, народностен състав, възпроизводство, е резултат на
историко-икономическото развитие на страната.
Броят на населението е важен демографски показател. Той има значение за
развитието на производството и потреблението на блага във всяка страна, както и за
формирането на нейните трудови ресурси. Промените в броя имат важно значение, а
това се отразява върху политиката на страната.
. Броят на населението в света се определя отестествения му прираст За
, отделнитеконтиненти региони истраниоказватсилновлияние миграциитена
.населението
Населението на света непрекъснато нараства. Предполага се, че през 1000 г. то е било
288 млн. души, през 1500 г. -436 млн. души, през 1800 г.-911 млн. души, през 1900 г.-
1617 млн. души, през 1980 г.-4415 млн. души, през 1998 г.-5926 млн. души. Очаква се
към 2025 г. броят на населението да достигне 8082 млн. души, тоест да нарастне със
136%.
Населението на България също се е променяло през годините: 1887 г.-3154 хил.
души, 1920 г.-4847 хил. души, 1946 г.-7022 хил. души, 1990 г.-8995 хил. души, 1995 г.-
8385 хил. души, 1999 г.-8191 хил. души, 2000 г.-7973 хил. души. Прогноза: 2010 г.-7500
хил. души, 2020 г.-7000 хил. души, 2040 г.-5000 хил. души.
Броят на населението е в тясна връзка с естественото и механично движение на
населението.
Естественото възпроизводство на населението е единство от три негови форми на
движение-социална, естествена и пространствена. “Възпроизводство” означава
естествена смяна на поколенията на родителите с поколенията на децата чрез
демографските процеси брачност, раждаемост, смъртност и разводимост, които са
елементи на естественото движение на населението.
При естественото движение на населението децата заменят прародителите.
Възпроизводството е процес на непрекъсната смяна на поколенията и оказва влияние
върху структурата на населението и други негови белези. Зависи от много фактори:
биологични, социално-икономически, природни и демографски, културни, исторически
и психологически.
Раждаемостта е отношението между броя на родените деца за една година и
средногодишния брой на населението за същата година, умножено по 1000 (промили).
Естественият прираст това е разликата между раждаемостта и смъртността в
промили.
, Тя зависиот много фактори коитоможеда бъдат обединенив няколко
:- , , , .груписоциалноикономически психологически демографски политическиидруги
От социално-икономическите фактори, които са определящи за биологическата
потребност от продължение на човешкия род, най-важни са : стандартът на живот
(доходите на семействата), обществената заетост на жените, степента на урбанизация,
социално-икономическото развитие на отделни страни и региони.
От социално-културните и психологическите фактори по-голямо значение имат
брачността и разводимостта, психологическата нагласа на семействата за броя на
децата, репродуктивното поведение на семействата, демографската политика на
отделните правителства, регулирането на раждаемостта чрез използването на
противозачатъчни средства.
От демогафските фактори с най-съществено значение са: общата раждаемост,
тоталният коефициент на плодовитост, нетният коефициент на
възпроизводство,коефициентът на брачност и разводимост, средната възраст на жената
при сключване на брак и раждане на първото дете, абортите, половата и възрастовата
структура на населението, здравната осигуреност на населението, общата и детската
смъртност и други.
От политическите фактори силно влияние имат местните и регионалните
войни,политическата стабилност на живот в съответните държави, борбата между
отделните политически партии и други.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Възпроизводство на населението на България

Тенденциите и закономерностите на възпроизводство на населението при условията на социалната и природната среда, където се формират са важни на днешния етап на развитие на обществото, защото е известно, че в България...
Изпратен от:
tsetso
на 2011-11-16
Добавен в:
Реферати
по Демография
Статистика:
211 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Жизнен потенциал на населението - понятие, фактори за изменение, измерване чрез таблици за смъртност

09 окт 2011
·
73
·
8
·
3,366

През последните няколко десетилетия редица държави (в това число и България) се сблъскват с един остър демографски проблем – остаряване на населението...
 

Демографски преход

10 ное 2011
·
25
·
12
·
77
·
121

Демография на света. Подробна демография на различните континенти, демографски графики...
 

Структура на населението

09 яну 2011
·
37
·
13
·
647

Същност и характеристики на структурата на населението...
 

Демографски процеси, демографска ситуация и демографски проблем в България

04 мар 2012
·
213
·
14
·
114

Брой на населението по административни области. Общ брой на населението на България – 7364570 жители. Демографски процеси. Раждаемост ...
 

Демография на семейството и домакинството

31 яну 2012
·
140
·
10
·
2,632
·
219

Демография на семейството и домакинството – основни елементи. Семейно планиране и аборти – тенденции и проблеми....
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Демография
Тест по демография за 3-ти курс
изпитен тест по Демография за Студенти от 3 курс
Тестът по демография съдържа 23 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината в 3-ти курс.
(Труден)
23
21
1
5 мин
03.09.2014
Тест по демография на населението за студенти
междинен тест по Демография за Студенти от 1 курс
Междинен тест за първокурсници изучаващи демография на населението. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
15
94
1
1 мин
01.03.2012
» виж всички онлайн тестове по демография

Възпроизводство на населението на България

Материал № 752309, от 16 ное 2011
Свален: 211 пъти
Прегледан: 388 пъти
Предмет: Демография, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 13
Брой думи: 4,553
Брой символи: 29,701

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възпроизводство на населението на България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала