Големина на текста:
УСТРОЙСТВО НА КОМПЮТЪРА
igov.icentres.net – Демо тест
Компютърната система се състои от хардуер и софтуер. Хардуер – цялата физическа
част на компютъра, а софтуер – операционната система (ОС) и програмните приложения.
Хардуер:
1.Периферни устройства – входящи и изходящи – монитор, клавиатура, мишка,
принтер и др.
2.Компютърна кутия:
-дъно – на базата на него се изграждат останалите елементи. Нарича се дънна
платка.
-процесор (CPU) – Central Process Unit – всички останали части на интегралната
система на компютъра подават и приемат сигнали помежду си посредством процесора (той
преработва и препредава информацията между елементите на компютъра, посредством
бинарен - двуичен – код 0 и 1). Нулата означава изключено, а единицата включено. За
периода от 1 секунда, компютърът извършва множество пресмятания, включвайки и
изключвайки се милион пъти. От броя на 0/1 зависи бързината, с която работи компютъра.
Процесорът се състой от транзистори, които поотделно се включват и изключват в
процеса на пресмятане на данните.
ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕ НА КОМПЮТЪРА
До сега има 4 поколения компютри.
Първо поколение - лампови компютри – големи по размер, заемали са почти цяла стая.
Направени са от Джон Атанасов и ……. Понеже компютрите са били много големи е било
необходимо допълнително охлаждане, за целта се е налагало да се отварят прозорци. При
отварянето им, обаче са влизали насекоми, които са попадали между компонентите и са
предизвиквали блокиране на системите. “Бъг” – означава насекомо, от там идва и термина
“бъгване”.
Второ поколение – транзисторни компютри – били са много по-малки в сравнение с
ламповите. Използваните през 50-те и 60-те години са били транзисторни. Транзисторите са
направили компютрите по-стабилни откъм повреди. Тогава се създава и силиконовата долина,
където се произвеждат такива силициеви транзистори и резистори, като постепенно върху
дънната плата се слагат все по-голям брой транзистори, които увеличават производителността
на операционните системи.
Трето поколение – “Apple” – Стив Джоунс, създателят на “apple Macintosh”. Тогава се
създава и мишката. Първата мишка е била дървена – 1984 г.
MS DOS – първо създадената Windows. Първият компютър на Майкрософт, Windows
311 излиза на пазара през 1985 г. Това е първият Windows, който е имал графичен дизайн,
създаден от Бил Гейтс.
Програмите, които се инсталират се наричат – приложения.
Gin – програма за графична обработка, еквивалент на Corel Draw и PhotoShop,
създадена за Linux, а Corel Draw и PhotoShop са приложения създадени изцяло за Windows.
Ако искаш да използваш приложения достъпни само за Windows, чрез други операционни
системи има Виртуален симулатор на Windows.
Linux – операционна система – заема по малко от 1 Gb и се получава с всички
програми, които са му нужни и се самоинсталират.
Компютрите биват: двуядрени, триядрени, четириядрени – с два, три или четири
процесора. Има вариант един процесор с две ядра и два различни процесора с по едно ядро.
Windows XP не може да разпознае две ядра на един процесор, но може да разпознае двуядрен
процесор.
CORE 2 DUO – един процесор с две ядра, по-евтин вариант на пазара, но по-малка
производителност.
DUAL CORE – два процесора. Колкото по-висока е честотата на работа на един
процесор (измерва се в херци) толкова е по-голяма и неговата производителност (компютъра
работи по-бързо).
ПАМЕТ НА КОМПЮТЪРА – Memory RAM и ROM, са двата основни вида памет.
ROM е фиксираната (постоянна) памет на компютъра. RAM е временната памет, която се
поставя в специални слотове на дънната платка (връзката става посредством интегрални
схеми). ROM е закрепена за дъното направо. Ел. ток е от особено значение за RAM. Цялата
информация се пази на твърдия диск, като стартиране на операционната система например.
През това време цялата информация пазена С диска и нужната за протичане на операциите,
които сме задали се прехвърлят на RAM, където операциите се извършват много по-бързо,
отколкото на ROM.
RAM – Random Access
ROM – Read Only
ФАЙЛОВА СИСТЕМА – начинът, по който се съхранява информацията на компютъра.
Видове файлови системи: FAT, FAT16, FAT32 и NTFS. FAT32 по-стара система, но може да
се използва и за VISTA. NTFS се използва за Linux и Windows XP.
ХАРДУЕР – включва входящи (Input Devices) и изходящи (Output Devices) устройства,
с които вкарваме информация в компютъра и изходящи устройства, които визуализират
(връщат, показват) резултата от действието на компютъра.
ВХОДЯЩИ УСТРОЙСТВА:
КВАЛИАТУРА – всеки клавиш е прекъсвач, при натискането, на който се изпраща бинарен
(цифров двуичен) код към компютъра. Двуичния код, който се изпраща към процесора при
натискане на клавиша “А” е 01100001и той разбира, че сме натиснали буквата “А”. Числото е
осемзначно – 8 битово, оттам идва и 8-битов компютър.
МИШКА – зародили са се още през 60-те години, но използването им започва сериозно към
80-те. (Плоскост има + датчик, който усеща придвижването на мишката по повърхността +
колелце за придвижване, датчика, показва на курсора къде да се движи. Има и два бутона: ляв
– за стартиране на приложения и маркиране и десен – стартира контекстното меню. Освен
двата бутона има и скрол бутон, който служи за придвижване по екрана надолу и нагоре. Най-
добрите мишки са лазерните, има и оптични и безжични. При тях информацията се прехвърля
посредством радиосигнал или блутуут.
ДЖОИСТИК – Joystick – подобно на мишката устройство, използващо се за игри.
МИКРОФОН
ЦИФРОВА КАМЕРА
СКЕНЕР – той е като копирната машина, но прави цифрово копие на оригиналния документ,
като в последствие може да се запамети като файл. С различни програми можем да правим
различни промени по този файл. Скенера трябва да има голяма разделителна способност (от
това зависи качеството му на работа и скоростта). Сканирането може да е черно-бяло и
цветно. То се осъществява, чрез светлинен или лазерен лъч.
TABLET – плоска повърхност върху, която може да се рисува с показалка, подобна на
химикал (чувствителна на натиск)включва се към компютъра. Използва се в компютърния
дизайн, вече ги има и в България.
БРАЙЛОВА КЛАВИАТУРА
OCR (Optical Character Recognitio) подобен на скенера, прави фотографска снимка на
материала и със специален софтуер OCR разпознава всеки символ от сканираното
изображение и го прави в тестови файл. Програми правещи това са Fine Reader и ABBYY
ИЗХОДЯЩИ УСТРОЙСТВА – оборудване, което се използва за получаване на
информация или някакъв отговор от компютъра.
1.МОНИТОРИ:
CRT монитор – катодно лъчева тръба, също като телевизора, но няма тунер.
dot – точка. Екрана има множество dot-ове. В тази точка се съдържат трите основни цвята –
червен, зелен и син - RGB. Тази точка се нарича пиксел.Седем мегапиксела – 7 млн. RGB
точки на матрицата си. При въздействие с различен интензитет върху тази точка, тя се
визуализира пред нашия поглед в даден цвят, може да е един или комбинация от цветове -
бяло се получава при комбиниране на трите основни цвята, а черното е липса на цветове. Тази
матрица позволява да се види максималната гъстота на тази пиксели в зависимост от
разделителната си способност.
XGA – 1024х768 нормална разделителна способност. колкото по-висока е честотата,
толкова по-висок е интензитета и по-качествена картината, това дразни очите има и херцови
монитори, които са създадени да работят на друг принцип.
VGA – 640х480 пиксела – Video Graphiks Area.
SVGA – 800х600 пиксела - Supet VGA, когато се умножат 800 и 600 се вижда колко
писела има на матрицата общо в мегапиксели.
Има два стандарта във формата на мониторите – 4:3 – обикновените; 16:9 –
правоъгълник – киноекран.
Първия лаптоп е производство на фирмата Тошиба и излиза в продажба през 1985 г. с
черно-бял екран и е доста тежък и обемист.
SRT – мониторите са много по-икономични от херцовите монитори.
2.ПРИНТЕР – МАТРИЧЕН ПРИНТЕР (изображението се формира под формата на иглички,
между които и листът има мастилена лента и чрез команда от компютъра се отпечатва образа
– нарича се Daisy-wheel Printer – първите принтери. Следващия е Dot matrix – принтера. Друг
вид мастилено-струен принтер е Ink-Jet. Резолюцията на печата обикновено се измерва в DPI
(dots per inch – точка на инч). Сливането на цветовете става чрез смесването на основните
цветове – зелен, червен и жълт + черен.
CMYK – матрицата – cyan (светло синьо), magenta (лилаво), yellow (жълто) и blask (черно).
Това са главите на цветния мастилено-струйния принтер.
Другия вид принтери са ЛАЗЕРНИТЕ ПРИНТЕРИ, които са най-съвременните. При него се
използва мастило на прах, което се нарича тонер. Хартията се намагнетизира по определен
начин и минавайки през цветните глави, тонера полепва по намагнетизираните части на
хартията, след това листа минава през лазер, който изпича мастилото.
3.ГРАФИЧЕН ПЛОТЕР – устройство, върху което (плоско и голямо като маса) по команда на
компютъра, химикалки с мастило минават и нанасят точици, рисувайки конкретното
изображение (при чертежи, графики и др.)
4.СПИИКЪР – тонколоните.
УСТРОЙСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ – съхраняват се данни, които
се използват от компютъра. Биват изходящи и входящи.
ФЛОПИ ДИСК – Floppy Disk – дискети – форматирани плоскости с каналчета, в които има
гнезда с информация – 1,44 МВ.
Единици за информация:
1 bit (бит) – 0/1
1 byte (байт) = 8 bit
1 КВ (килобайт) = 1024 byte
1 МВ (мегабайт) = 1024 КВ
1 GB(гигабайт) = 1024 МВ
1 ТВ (терабайт) = 1024 GB
Има и още по-големи единици.
ХАРДДИСК ( HDD ) – направен е основно от алуминий. Представлява един шпиндел (поставка
за дискове) и подредени няколко плоскости (диска) един над друг и един четец, който не се
опира в тях и намагнитява дисковете и чете намагнитената информация. Скоростите, с които
се чете диска са – 3600, 5200, 7200, 10 000, 15 000. Стандартната скорост е 7200, но колкото
по-бързо е въртенето на дисковете толкова по-голямо е нужното захранване.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 апр 2019 в 19:05 студент на 26 години от София - Технически университет, факулетет - Факултет Електронна техника и технологии, специалност - Електроника, випуск 2018
06 мар 2019 в 00:06 студент на 22 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историко-юридически факултет, специалност - Културно - историческо наследство, випуск 2020
17 окт 2018 в 10:57 студент на 33 години от София - колеж по телекомуниаиии пощи, факулетет - 140217, специалност - МИТП, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Инсталиране на Windows


Това е малък урок за инсталиране на Windows за новаци, които искат да се научат да инсталират операционна система.
 

Хардуер и софтуер

27 ное 2007
·
493
·
4
·
432
·
109

Компютърният хардуер е съвкупността от всички физически компоненти на компютъра, както и от всички периферни устройства като монитор, мишка, принтер, клавиатура и др. Най-общо хардуерът (hard - твърд; прев. англ.) обхваща всички компютри на дадено място..
 

Как работи компютъра


Подробна информация за частите на компютъра със снимки.
 

Управление на процеси в ОС Windows Vista

09 дек 2007
·
148
·
18
·
2,238
·
45

Опцията Windows Easy Transfer улеснява вътрешното структуриране на PC-то, чрез автоматично прехвърляне на важна информация (файлове и папки, съобщения в електронната поща, програмни и Windows-настройки, контакти, снимки, музика и запаметени интернет...
 

История на компютрите


Готфрид Лайбниц създава "Степенчат изчислител", механизъм, способен да оперира с четирите основни аритметични операции и да изважда квадратен корен, при това с 12-разредни числа.
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по компютърни системи
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 4 курс
В теста са включени въпроси свързани предимно с основните познания по компютърни системи, както и по-сложни от областта. Това е изпитен тест за студенти от специалността Индустриален мениджмънт в Техническия университет в Пловдив. Дисциплина - компютърни системи. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
28
99
1
1 мин
09.08.2012
Изходно ниво по компютърни мрежи за 11 клас
изходен тест по Компютърни системи и технологии за Ученици от 11 клас
Изходен тест по компютърни мрежи по предмета "Компютърни системи и технологии".
(Труден)
15
98
1
1 мин
25.11.2011
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Устройство на компютър

Материал № 752191, от 16 ное 2011
Свален: 206 пъти
Прегледан: 324 пъти
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Лекция
Брой страници: 33
Брой думи: 16,135
Брой символи: 95,503

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Устройство на компютър"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
105 23

Лазарина Евлогиева
преподава по Информатика, ИТ, Английски и Немски
в град Варна
с опит от  6 години
287 68

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения