Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
РЕФЕРАТ ПО ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
„ВЪЗПИТАВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНА И
ДИСЦИПЛИНИРАНОСТ“
Разработил: Научен консултант:
Гергана Гарипова
Факултетен № 960
1
СЪЩНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА И УЧИЛИЩНАТА ДИСЦИПЛИНА
Понятието „дисциплина“ включва в себе си възприемането и спазването от хората на
утвърдени в дадено общество правни и морални норми и изисквания.
Училищната дисциплина по определението на Н. И. Болдирев е една от формите на
обществена дисциплина. Тя предполага съблюдаване на обществените норми и правилата на
поведението, регламентирани от ръководните органи на образованието и възприети от
ученическите общности. Училищната дисциплина намира изрз и в добросъвестното
изпълнение от децата и юношите на своите задължения.„
Голямо внимание на училищната дисциплина е отделял Я. А. Коменски. Известна е
лансираната от него чешка народна поговорка:„Училище без дисциплина е воденица без
вода.“
Обществената и училищната дисциплина следва да се изгражда върху следните
основни принципи:
ПРИНЦИП ЗА ДЕМОКРАТИЗЪМ И СЪЗНАТЕЛНОСТ.
Демократичната организация на обществото е необходима предпоставка за проява на
висока съзнателност. Ако у личността не е формирано високо съзнание и самосъзнание и
убеждение за доброволно спазване на обществените норми и изисквания тогава демократизма
може да бъде разбиран погрешно като свобода на личността сама да решава доколко да се
съобразява с правните и морлни норми или да не ги изпълнява.
Съзнателната дисциплина може да бъде постигната когато се основава
върху хуманизма и по-конкретно на толератност, доверието, взаимопомощта и
зачитане на човешкото достойнство.
Върху тези принципи се основава гледището на Коменски за училищната дисциплина.
Тя може да бъде достигната, ако възпитателят съумее да създаде в детската общност добро
благоразположение, ако ръководи и съветва учениците с любезни думи, ако направлаваната
от него строгост се превръща в любов.
Като голямо постижение на възпитателя, заедно с Александър Лупин, д-р по
богословие, Коменски вижда в това подрастващите „да не вършат нищо против волята си и по
принуда, но всичко, доколкото е възможно, да вършат доброволно и по собствен подтик, с
известна душевна радост“.
Ако това бъде постигнато, възпитателите никога няма да прибягват до насилие над
детската природа и няма да прилагат към тях такива методи и средства, особено физически
наказания, които по думите на Коменски, са неподходящи за свободните хора.
Възпитателната практика на А. С. Макаренко, В. А. Сухомлински и на много наши
училища показва, че процесът на дисциплиниране на подрастващите се постига много по-
успешно когато се съчетава уважението, доверието и взискателността към децата и юношите.
Възпитателната практика убедително е потвърдила положението, че и у най-
недисциплинираните ученици трябва да се търсят положителните им качества и достойнства
и опирайки се на тях да се „атакуват“ и ограничават лошите постъпки и прояви.
Доверието и зачитането на личностните достойнства на ученика има могъща
възпитателна сила, ако умело се използват от възпитателите.
Дисциплината означава доброволно спазване от личността на
обществените норми и изисквания.
Доброволността зависи и от това, доколко отделните индивиди осъзнават необходимостта да
се ръководят в своето поведение от правните и морални норми. Присъствието на учебни
занятия в училище има задължителен характер. Болшинството ученици доброволно
посещават учебните занятия, защото са осъзнали това свое основно задължение. Но за онези
подрастващи, които безпричинно отсъстват от занятия се прилагат предвидените в
правилниците санкции.
2
Следователно дисциплинирането на детето трябва да се основава на съзнателността и
добродетелността на свободната изява на волята на детето, но в този процес може да
присъства и принуждението и подчинението, прилагани най-вече към онези деца и юноши,
които нарушават правните и морални норми и извършват антиобществени прояви.
В някои отношения гледището на Йохан Хербарт е неприемливо, защото той
препоръчва неподходящи средства(надзор, заплаха, наказания, включително и физическите).
Но неговата цел е от ранни години децата да се приучават към ред и порядък, да се
канализира в правилна посока детската енергия.„
Като цяло следва да се оцени положително гледището на представителите на
свободното възпитание Русо, Толстой, Венцел, Клаперед, у нас Кацаров, които смятат, че на
децата трябва да се осигури пълна свобода за развитие на техните сили и способности. Те
изключват каквото и да е насилие върху детската личност, обявяват се срещу наказанията, и
ограничаване спонтанната изява на силите на детето. Това гледище в практически план крие
някои опасности, изразяващи се в протичането на дисциплинирането само като стихиен
процес без да бъде направляван от възпитателите.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЦИПЛИНИРАНОСТТА, КАТО ОСНОВНО КАЧЕСТВО НА
ЛИЧНОСТТА
Чрез активното участие на децата в различни дейности, в процеса на възпитателното
въздействие и общуването у тях се формира качеството дисциплинираност. Тя е морално-
волево качество. Дисциплината и дисциплинираността са тясно свързани с волята и
предполагат проява на системни усилия, преодоляване на възникналите трудности.
Макаренко подчертава, че дисциплиниран човек имаме право да наречем само оня, който
всякога при всички условия ще съумее да избере правилно поведение, най-полезно за
обществото и ще намери у себе си твърдост да продължава това поведение до край, въпреки
всички трудности и неприятности.
Като се опира на изследванията на психолозите Шчукина разглежда някои негативни
морално-волеви черти, които затрудняват процеса на дисциплинирането на учениците. Към
тези черти Шчукина отнася леността, лъжливостта, нерешителността, негативизма.
Дисциплината е важно условие и предпоставка за повишаване производителността на
труда. Мързелът и безделието са противоположни качества на трудолюбието и
дисциплинираността. Ленивият и мързеливият ученик работи под настроение. Върши само
онова, което му е приятно, към което изпитва интерес и увлечение.
Недисциплинираните ученици често прибягват до лъжата, за да оправдаят
неизпълнението на едни или други задачи или да избегнат порицанието на своите родители и
учители.
Според Шчукина нерешителността и неувереността в силите могат да са резултат на
прекален контрол върху дейността на децата или предявяване на високи изисквания към тях,
които те не могат да изпълнят. Деца, които са неуверени в своите сили, не проявяват
упоритост и настойчивост, бързо се отказват от изпълнението на по-трудните задачи.
Негативизмът и неговата по-силна изява инатът привидно може да се смята за изява на
силна воля, но в действителност е тъкмо обратното.
УСЛОВИЯ, СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА СЪЗНАТЕЛНА
ДИСЦИПЛИНА
Едно от основните условия за възпитаване на дисциплинираност у учениците е
предявяването на единни високи изисквания към тях.
Ръководството на училището и педагогическият колектив трябва да имат правилна
стратегия и тактика при осъществяване на процеса на дисциплинирането. В много училища се
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Възпитание на дисциплина и дисциплинираност

Голямо внимание на училищната дисциплина е отделял Я. А. Коменски. Известна е лансираната от него чешка народна поговорка:„училище без дисциплина е воденица без вода.“...
Изпратен от:
Gergana Garipova
на 2011-11-15
Добавен в:
Реферати
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
81 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Реферат по Теория на възпитанието
добавена от valia.vasileva1 11.04.2017
1
15
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Възпитание на дисциплина и дисциплинираност

Материал № 751483, от 15 ное 2011
Свален: 81 пъти
Прегледан: 153 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,755
Брой символи: 11,985

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възпитание на дисциплина и дисциплинираност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала