Големина на текста:
Учи се от лекции и учебник
Оценка от текущ контрол – тест на компютър (вероятно последното упражнение) – 10 въпроса –
30% от крайната оценка
Изпит – 1 час, 2 или 3 въпроса, единият е основен, другите са по-малки
Учебници:
­Инт собств на индустриалната фирма; проф. Борисов; покрива 2/3 от материала
­Художествено-литературна собственост; Маркова; полрива 1/3 от материала
Вероятно лекциите ще са достатъчни
Същност на интелектуалната собственост.
Концепция за индустриална, художествена и интелектуална собственост
Понятието интелектуална собственост се отнася до продуктите на човешкия творчески труд.
Развитието на системата за закрила на интелектуалните продукти започва още през XV век.
През 1474г е приет първия закон, който се нарича Парте Венециана (приет е във Венецианската
република) и този закон поставя началото на закрилата на техническите нововъведения в
производството.
За да получи едно лице от краля привилегия да ползва нововъведението си е било неговото
нововъведение да отговаря на 3 критерия
1.Да е ловко замислено
2.Да е ново за практиката на Венецианската република
3.Да е годно за някаква полезна работа
След Парте Венециана в Англия през 1624г се приема закона Статут на монополите, който се
счита за първия съвременен патентен закон. На практика той повтаря критериите на Парте
Венециана, като особеното при него е, че се изисква лицето, което иска привилегия от краля да
посочи точно принципите на действие на неговото техническо решение и да предостави
подробни чертежи. Друга особеност е, че се говори за изключително право на собственика на
привилегията за период от 14г. Първото изискване е за да може да се ползва нововъведението от
всеки, който иска след като изтекат четиринадесетте години, а второто е за да може през
четиринадесетте години човекът, който е създал нововъведението да си върне загубите по
създаването му.
През 1770г е приет Френският патентен закон, в който освен всички изброени неща, новото е
понятието собственост, като казват, че всяка идея е собственост на своя автор.
През 1791г се създава Американския закон, в който освен всичко изброено дотук се изисква
формирането на специална комисия, която да провери дали дадено техническо решение
отговаря на поставените в закона критерии. Процедурата пред комисията се нарича експертиза.
Комисията в началото е обикновено от 3 до 5 човека.
Първия закон в България се нарича Закон за закрила на марките и географските означения и е
създаден 1890г.
Всяка държава приема различни условия за даване на привилегия, а това пречи на създателите
за приемането на техните нововъведения в чужбина. Това довежда до създаването на:
Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост от 1883г.
1) Въвежда се понятието индустриална собственост, като в него попадат:
­ Патенти за изобретения и полезни модели
­ Промишлени образци, които като понятие се заместват по-късно от промишлени
дизайни
­ Търговски марки / марки за усл / фирмени наименования
­ Географски означения / указания за произход / наименования за произв
­ Закрила срещу нелоялна конкуренция
2) Изискване всички държави членки на конвенцията да въведат специално законодател-
ство за закрила на индустриалната собственост
3) Създава се орган, който да администрира тази закрила, който обикновено се нарича
Патентно ведомство, Ведомство за марките и т.н.
4) Приемат се 3 основни принципа на закрила на индустриалната собственост, който
следва да залегнат във всички законодателства:
А) принцип на националния режим – съгласно него всяка държава членка на Парижката
конвенция е длъжна да предостави закрила на индустриалната собственост на
гражданите на другите страни членки, такава, каквато предоставя на собствените си
граждани. Този принципизключва възможността за реципрочност на закрилата
Б) принцип на териториалност на закрилата – съгласно този принцип всеки документ
издаден от една страна членка на конвенцията важи само за територията на страната,
която го е издала
В) принцип на конвенционния приоритет – съгласно него на база на подаден документ в
страна членка на Парижката конвенция заявителят има право да подаде заявки за
същото изобретение в други страни членки в определен срок, така че всички
подадени заявки в другите страни членки да се считат за подадени в деня на първата
заявка. Този срок за изобретенията и полезните модели е 12 месеца, а за търговските
марки и промишлените дизайни е 6 месеца
1886г се приема Бернска конвенция за закрила на литературните и художествени произведения,
което понятие попадат всички произведения на литературата, науката, и изкуството. Също има 3
принципа:
1) Принцип на независимост на закрилата – закрилата на едно произведение в една страна
членка на Бернската конвенция не зависи от закрилата на същото произведение в друга
страна членка
2) Принцип на националния режим
3) Принцип на автоматичност на закрилата – според него закрилаата на едно произведение
възниква автоматично от момент ана неговото създаване
1967г се създава Световна организация за интелектуална собственост. Приема се понятието
интелектуална собственост, което включва и двете предходни, като добавя към тях:
1.Правата на артистите изпълнители, продуцентите на звукозаписи и радиотелевизион-
ните организации
2.Биотехнологичните постижения, селекционерските постижения(нови породи растения и
животни) и всички други права, отнасящи се до интелектуална дейност в
производствената, научната, литературната и художествената области

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 юни 2019 в 17:35 потребител
 
 

Същност на интелектуалната собственост

Материал № 751088, от 15 ное 2011
Свален: 27 пъти
Прегледан: 55 пъти
Предмет: Интелектуална собственост
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 707
Брой символи: 4,484

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на интелектуалната собственост"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала