Стиляна Маринова
преподава по История
в град Сливен
Големина на текста:
Ю Г О З А П А Д Е Н У Н И В Е Р С И Т Е Т
„Н Е О Ф И Т Р И Л С К И”
Ф а к у л т е т п о п е д а г о г и к а
Р Е Ф Е Р А Т
Н а т е м а :
Възродителен процес
Изготвил: Проверил:
Елена Крънчова доц. Пашова
Фак.№ 0717273
Спец. ПНУП 3 курс
Благоевград 2009г.
Възродителен процес
1
Така нареченият "възродителен процес" е престъпление дори по действащия по
онова време Наказателен кодекс, който инкриминира дискриминацията, принудата
и посегателството срещу личността. Насилственото сменяне на
собствените имена не се основава на закон, а е извършено по "указание",т.е то е
противозаконно. То противоречи и на Всемирната декларация за правата на човека
на ООН. България по това време е член на ООН и поне формално признава
фундаменталните документи на тази организация.
С "възродителния процес" тоталитарният режим си направи "рана на здраво място"
-- последното нещо, което му трябваше: наред с продължаващото сред
населението социално и политическо недоволство, властта излишно настрои
срещу себе си няколкостотин хиляди български турци. Изселванията и
"екскурзията" доведоха до загуба на работна
ръка в земеделието, тютюнопроизвоството и промишлеността и нанесоха вреди на
и без това хилавата икономика на страната.
Принудителното преименуване и изселване събуди крайни националистически
чувства сред доста по-примитивни българи и предизвика закономерно сред
много български турци антибългарски настроения.
Заличаването на турски имена от гробовете и архивите, както и псевдонаучните
изследвания на конюнктурни личности, които чрез антропологически измервания
"доказваха" българския произход на турското малцинство са сравними с
расистките също така псевдонаучни изследвания в хитлеристка Германия.
Режимът разчиташе, че след като десетилетия наред издаваше вестници на турски
език и създаваше някакво подобие на "българотурска" партийна "интелигенция",
тези кадри ще стоят винаги зад правителството.Повечето от
тях обаче се оказаха най-напред турци, а после (ако изобщо) партийци. За да е по-
голяма кашата, повечето от днешните лидери на ДПС начело с Доган
се оказаха и агенти на Държавна сигурност -- но това вече е друга тема.
"Възродителният" процес определено не е "зле проведена национална-доктрина".
Той създаде условията днес да има конфликтни прояви на национална почва,
каквито не е имало в българската история след 1878г.
Той е престъпление, откъдето и да го погледнеш. Без него днес Ахмед Демир Доган
щеше да продава пиперки и домати на някой анадолски пазар вместо да играе в
политкиката "езичето на кантара",а името Волен Сидеров щеше
да е непознато на повечето хора. Българите в районите със смесено население
нямаше да бъдат наричани "гяури" от самозабравили се догановски управници, а
щяха да са в съседски отношения с комшиите си турци и да се поздравяват и
черпят взаимно и за Великден, и за Байрям. Това го има все още, но толкова
рядко, че се споменава във вестниците като събитие от рода на "катаджия отказал
рушвет".
"Възраждането" на мюсюлманите започва с "Покръстване" през 1912 г. на
българите мюсюлмани в "Новите земи"- Източна Македония, Западна Тракия и
Родопите. За няколко месеца в "Новите земи" са произведени към 200 хиляди "нови
християни" - с обединените усилия на българската църква, българската армия,
македонските четници (например - Чернопеев) и с благословията на правителство и
цар. После еуфорията от победите стихва, Балканската война става
Междусъюзническа, войниците не достигат и за фронта, камо ли за покръстването,
а покръстените мислят за бягство. И - както винаги в България - наближават
избори... Печели ги либералното правителство на Радославов. Стотици страници са
изписани за "предателската" роля на Радославов, който - за да спечели гласовете
2
на мюсюлманите от Новите земи - им разрешил да се върнат към исляма. Никой от
застъпниците на тази позиция не си задава въпроса щеше ли Радославов да
спечели гласовете им, ако връщането към исляма беше противно на техните
желания?
Нататък държавната политика по отношение на българите мюсюлмани следва
колеблива, но - с малки изключения - еднопосочна линия към постепенна
асимилация. Разликата е в методите - цивилизовани при Ляпчев, например
(произвеждане на чудеса и обширни зони за християнизация чрез мистицизъм), и
недотам цивилизовани при Филов, когато (1942) зоната на асимилация обхваща
цялата държавна територия.
Впрочем Филов (и отново царят) също се държат цивилизовано. Те произвеждат
(1937) имащата всички основания да изглежда спонтанна и доброволна дружба
"Родина" - движение на "самоорганизиращи" се българи мюсюлмани, които (за
първи път!) различават етническа от религиозна принадлежност и настояват да са
именно българи и мюсюлмани. Лошото е, че доброволното движение твърде скоро
започва да си служи с принуда, а през 1942 "културно-просветните" му намерения
получават парламентарна санкция. Имената на българите мюсюлмани са отново
сменени - всичките. Този път не се засяга религията. Коранът е преведен на
български, а навсякъде в "помашките мюфтийства" (изразът е документален) са
назначени мюфтии-"родинци".
Нито едно от буржоазните правителства, осъществили "покръстване" или
"преименуване" на българите мюсюлмани, не си позволява да извърши тази
процедура по отношение на турците. Дори кръгът "Звено", чието правителство през
1934 променя цялата топонимия в България, процедира до такава степен
внимателно, че сменя имената на селищата, в които живеят турци, четири месеца
след всички останали. Тази диференциация - между "насила потурчените българи"
и "истинските турци" - ще залегне по-късно и във възгледите на част от
комунистическите функционери, за да ги раздели на "възрожденци" и
"възродители"... В диференциацията по отношение на насилието има
сюрреалистична логика: преименуването на българите мюсюлмани се нарича
"възстановяване на историческата истина". За преименуване на турците все още не
става дума. Докато ги "признават" за турци...
Общественото мнение, което - за този период - може да се проследи предимно по
периодичните издания, в общи линии следва (или поне - не се различава особено)
от държавната политика. Освен в специализираните издания, най-ярък пример сред
които е "Родопа" (1921-1945) на Христо Караманджуков, темата за мюсюлманите
почти не присъства. Интересът се засилва по време на войната в издания като
"Отец Паисий", където, естествено, се интерпретира въпросът за "нашите отлъчени
братя помаците" и се пледира за тяхното (не се казва - насилствено или не)
интегриране. Темата за турците не се засяга.
Една от първите мерки (1945) на новата власт е отново да върне имената на
българите мюсюлмани. Презумпцията е, че електрификацията е по-важна от
религиозните заблуди. Въоръжени с електрификацията, комунистите, все пак, не
забравят да осъдят дейците на дружба "Родина" - обявявайки ги за фашисти. Някои
от тях излежават присъдите си, а Камен Боляров (Ариф Бейски) - създателят на
първата, смолянската дружба - е разстрелян "по погрешка".
Още преди да се осъществи електрификацията, партийните и държавни
ръководители се сещат за "инородното население". Пръв сред тях е Георги
Димитров, който - също за първи път (1948) - говори и за мерки спрямо турците. На
този етап мерките са разселване - по примера на Сталин с кримските татари.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 яну 2020 в 17:09 студент на 40 години от София - Нов български университет, факулетет - Психология, специалност - Психология, випуск 2019
05 дек 2019 в 10:35 студент на 36 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - КОМУНИКАЦИИ И СИГУРНОСТ, специалност - Информационна сигурност, випуск 2019
01 дек 2019 в 19:14 студент на 35 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - История, випуск 2019
25 мар 2019 в 14:40 студент на 38 години от София - УНИБИТ, факулетет - културно историческо наскедство, випуск 2020
19 мар 2019 в 18:06 студент на 42 години от София - Бизнес колеж "Евростандарт", факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2019
16 фев 2019 в 10:05 студент на 44 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Български език и история, випуск 2019
08 дек 2018 в 11:28 студент на 31 години от София - Висш Ислямски Институт, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
270
·
15
·
3,439
·
387

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
300
·
26
·
6,100
·
333

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
188
·
60
·
27,404
·
435
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Българската култура през Средновековието

28 фев 2008
·
546
·
8
·
3,650
·
501
·
1

Обликът и тенденциите на развитие в старобългарската култура се оформят в сложен процес, чието начало се поставя при заселването на славяните и прабългарите на Балканския полуостров и образуването на българското ханство.
 

Българска историография

15 апр 2009
·
559
·
26
·
6,983
·
639
·
2

Християнството е религия и знание; виждане за историята като непрекъснат процес, осъществяван по волята на Бога...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
История и цивилизация - древният свят
изпитен тест по История за
Теста е изпитен. Обхваща световната древна история. Може да се използва както от учители, студенти, ученици и всички, които имат предпочитания към историята. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
38
3
1
15 мин
04.10.2019
Междинен тест по история за 8-ми клас, 1-ви срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 1 срок. Включени са въпроси само с по един верен отговор.
(Лесен)
16
12
1
10 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Възродителен процес

Материал № 750729, от 15 ное 2011
Свален: 117 пъти
Прегледан: 158 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 4,126
Брой символи: 25,387

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възродителен процес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виктор Костадинов
преподава по История
в град Разград
с опит от  3 години
166

Стиляна Маринова
преподава по История
в град Сливен
с опит от  1 години
690 34

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения