Големина на текста:
Закон за закрила на детето. Деца в риск.
ВЪВЕДЕНИЕ
Ролята на държавата при институционалното и методическото управление
на закрилата на децата е несъмнена. От една страна, държавата осигурява
нормативната база за закрила на децата. От друга страна –тя е длъжна са следи и
ръководи процеса по закрила на децата, като в това число се включват различни
категории –деца в риск, превенция от изоставяне на децата, поставяне на децата
под полицейска закрила, осигуряване на процеса на отглеждане на децата в
семейна среда и пр.
Основен акт в тази насока е Закона за закрила на децата, като в
настоящата разработка ще се направи опит - доколкото позволява краткия обем
на работата, да се анализира този акт в няколко насоки.
1. Нормативна база за закрила на децата
Законовия акт, регламентиращ закрилата на детето е:
А) Закон за закрила на детето
Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите
на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на
дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и
физически лица в такива дейности.
Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на
обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус,
физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички
подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на
възгледите и сигурност.
Закрилата на детето се основава на следните принципи:
=>Зачитане и уважение на личността на детето.
=>Отглеждане на детето в семейна среда.
=>Осигуряване по най-добър начин на интересите на детето.
=>Специална закрила на дете в риск или с изявени дарби.
=>Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето.
1
=>Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето,
съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната
професионална квалификация.
=>Временен характер на ограничителните мерки.
=>Незабавност на действията по закрила на детето.
=>Специализирани здравни грижи за детето.
=>Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето.
Б) Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето.
Закрилата на детето по този Правилник се осъществява чрез:
=>Съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда.
=>Настаняване в семейство на роднини или близки.
=>Осиновяване.
=>Настаняване в приемно семейство.
=>Настаняване в специализирана институция;
=>Полицейска закрила.
=>Специализирана закрила на обществени места.
=>Информиране за правата и задълженията на децата и родителите.
=>Осигуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на детето.
=>Осигуряване на правна помощ от държавата.
=>Специални грижи за децата с увреждания.
Както е видно, законът е насочен към: осигуряване на права на децата,
защита на тези права, предоставяне на възможност за израстване, отглеждане и
възпитание в нормална / семейна/ среда, спиране на посегателствата върху
личността на детето, осигуряване на физическото отглеждане на детето,
политика към децата, които имат увреждания с цел да бъдат приобщени
/интегрирани/ в социума.
Една от основание цели на закона е да осигури среда на децата, която е
семейна или близка до семейната. На практика, чрез тези постулати на закона се
приема като държавна политика огромното значение на семейството. Чрез
семейството се реализира непрекъсната смяна и приемственост на поколенията,
2
предаване на социален опит, на ценности и норми на поведение. Семейното
възпитание е уникално по съдържателност, интензивност и резултативност, тъй
като се основава на сърдечни връзки, осъществява се в естествени условия,
непрекъснато и продължително, едновременно обхваща всички страни на
изграждащата се личност. Законът има и силна хуманна насоченост, тъй като
според съвременните виждания за социална политика, семейството се счита не
само за институт за първична социализация, тъй като то обезпечава на детето
най-ранния опит за социално взаимодействие, за усвояване на първите
ценностни представи и норми, но и за най- ефективна форма за отглеждане и
възпитание на детето. Семейството като първична социална общност с
биологическата връзка, с общите имена, с общия дом и бит, с интимната
атмосфера и привързаността между поколенията създава най-благоприятни
възможности и условия за предаване и усвояване на начина на живот на
родителите, на еталони на човешко поведение. Процесите на социализация и
възпитание в семейството са взаимно проникнати и се определят от социално-
демографски, социокултурни и психологически детерминанти, като всичко това
налага усилията на държавата за подобряване на възможностите за отглеждане
на децата в семейна среда.
Въпреки значението на семейната среда обаче, пир необходимост децата
могат да бъдат настанени и извън нея, като най –често се предприема
настаняване при близки и роднини на детето. Тогава, държавата подпомага
отглеждането на детето, като детето се разглежда като “съжителстващо лице” и
му се отпуска коефициент като такова, т.е без да се взима предвид дохода на
семейството. Това може да стане и в случаите, когато семейството не
кандидатства за социална помощ. Целта е на детето да се даде сравнителна
самостоятелност и същевременно да се стимулират семействата да отглеждат
деца. Този вариант може да се използва при условие, че молба – декларацията за
социална помощ е подадена от пълнолетно лице /в случая – лицето, при което е
настанено детето, съгл. чл.26 ал. 1 от ППЗСП.
Друга мярка е когато детето се включва в състава на семейството и му се
отпуска коефициент при определяне на размера и вида на социалната помощ. В
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Закон за закрила на детето. Деца в риск

Ролята на държавата при институционалното и методическото управление на закрилата на децата е несъмнена. От една страна, държавата осигурява нормативната база за закрила на децата...
Изпратен от:
Bilqna Vladimirova
на 2011-11-13
Добавен в:
Курсови работи
по Социология
Статистика:
477 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
74
1
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Закон за закрила на детето. Деца в риск

Материал № 748834, от 13 ное 2011
Свален: 477 пъти
Прегледан: 641 пъти
Предмет: Социология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 2,510
Брой символи: 15,419

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Закон за закрила на детето. Деца в риск"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала