Големина на текста:
ТРУДОВ ДОГОВОР №...............
Днес ..........................200....г. в гр............................, общ............................., обл......................................, между:
......................................................................................................................................................................................
/наименование на предприятието/
със седалище: гр....................................., ул............................................................................................. №................
адрес на управление: гр.........................., ул............................................................................................ №................
Данъчен №......................................................................... БУЛСТАТ:..........................................................................
представлявано от .......................................................................................................................................................
ЕГН /ЛНЧ/.......................................................................................................................................................................
/трите имена и длъжност/
от една страна, наричана за краткост по-долу РАБОТОДАТЕЛ и
...........................................................................................................................................................................................
/трите имена по документ за самоличност/
с постоянен адрес: гр................................., п.код .................., ул........................................................... №.................
притежаващ л.к.№.............................., изд.на .............................., от МВР - ..........................., ЕГН...........................
с образование .................................................... със специалност ..............................................................................
по документ за завършено образование
втора специалност ............................................, научна степен .................................................................................
отразява се когато е свързана с изпълняваната работа по настоящия договор
с трудов стаж ................г ............м ...............дни, в т.ч.трудов стаж по специалността: .............г..........м ...........дни
(само ако има изискване в длъжностната характеристика), наричан за краткост по-долу РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ),
на основание чл. ................................................... от Кодекса на труда се сключи настоящият трудов договор.
1.Предприятието възлага, работникът/служителят приема да изпълнява в:.............................................................
посочва се предприятието като място на работа
...........................................................................................................................................................................................
длъжността ..................................................................................., кв.степен.................................................................
категория персонал ............................................, с шифър по класификатора на длъжностите ...............................
2.С основно месечно (дневно, часово) трудово възнаграждение .....................лв ....................................................
с думи
...........................................................................................................................................................................................
3.Допълнително възнаграждение за продължителна работа, в размер на ......................................%
4. .......................................................................................................................................................................................
/евентуално по-високи размери на доп.възнаграждение за работа при вредни или други специфични условия на труд за по-висока лична квалификация и за нощен труд/
5.Възнагражденията се изплащат .................................................................................................................................
например на два пъти – авансово и окончателно всеки месец
6.На .................................................................... работно време ........................................................................ часа
посочват се часовете – 8, 7 и т.н.
7.Трудовият договор се сключва за ..............................................................................................................................
неопределено време, определен срок, извършване на определена работа, заместване на отсъстващ работник, със срок на изпитване и др.
8.Със срок на предизвестие ...................................месеца (Срокът на предизвестието трябва да бъде еднакъв и за двете страни).
законовия или по-голям срок на предизвестие – два или три месеца.
9.С основен (удължен), платен годишен отпуск в размер на ........................................................................... дни.
10.С допълнителен платен годишен отпуск ............................................................. в размер на .................... дни.
за ненормиран работен ден, за работа при вредни за здравето условия или работа при специфични условия.
11.Други условия .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
12.РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) ще постъпи на работа на .............................. (или до ............... или в 7-дневен
срок от представяне на екземпляр от сключения трудов договор и уведомлението до НОИ по чл.63 ал.1 от КТ).
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
РАБОТОДАТЕЛ:.................................РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ): ....................................
Екземпляр от трудовия договор, заверено уведомление от ТП на НОИ – гр................................... и длъжностна
характеристика са връчени на работника (служителя) на .......................... 200......г.
РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ): .....................................
подпис
Отдел “Човешки ресурси”: ....................................
подпис
Работникът (служителят) постъпи на работа на .......................... 200......г.
РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ): .....................................
подпис
Отдел “Човешки ресурси”: ....................................
подпис

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 ное 2020 в 13:42 в момента не учи на 41 години
 
 
Онлайн тестове по Икономика на предприятието
Икономика на предприятието
изпитен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 2 курс
Тест за подготовка за текущ контрол или изпит за студенти от специалност икономика на предприятието. Тестът съдържа 10 отворени въпроса, изискващи един верен отговор.
(Труден)
10
206
1
08.12.2014
Тест по икономика на предприятието за 2-ри курс
изпитен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 2 курс
Тест за студенти втори курс, изучаващи Икономика на предприятието. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
30
200
1
1 мин
26.08.2014
» виж всички онлайн тестове по икономика на предприятието

Трудов договор

Материал № 746975, от 10 ное 2011
Свален: 31 пъти
Прегледан: 70 пъти
Предмет: Икономика на предприятието, Икономика
Тип: Договор
Брой страници: 1
Брой думи: 362
Брой символи: 2,108

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудов договор"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Надя Кондова
преподава по Икономика на предприятието
в град Ямбол
с опит от  19 години
82

виж още преподаватели...
Последно видяха материала