Големина на текста:
29.09.
1. Стратегическо мислене и стратегическо решение
С развитието на управленските системи се усъвършенстват функциите на уравлението.
Планирането като една от тях също претърпява еволюция, особено след средата на 20 век.
Появява се необходимостта от разработване на стратегии и тяхното осъществяване, за да могат
организациите да оцеляват и да се развиват в бъдеще. В историята има много примери, в които
стратегията е била в основата на успеха (Йосиф- нов начин за съхраняване на зърното, което
довело до богатството на Египет; Александър Македонски, който обединил народите ). Това се
дължи на стратегическото мислене на тези ръководители.
Стратегическо мислене е такова, което е свързано със стратегическите процеси. То може да
се характеризира със следните особености:
вариантност
интердисциплинарност
мислене във времето
аналитичност и синтез
концентриране на мисълта върху главната цел
обратна интеративност
рисково мислене
За да има стратегическо мислене са необходими някои условия и предпоставки за
системната квалифицирана подготовка на ръководителите, техните умения и опит.
Мениджърите, които имат стратегическо мислене са подходящи във висшето ръководство,
където се измислят и ръководят стратегиите.
2. Стратегически решения
Резултатите от стратегическото мислене са стратегическите решения биха могли да се
определят като избраната стратегическа ориентация на действие от субектите на управление
във връзка с реализацията на поставените цели на организацията в съответствие с нейната
мисия.
Ориентирите в стратегическите решения са свързани с акцентите в стратегическата
ориентация на дадена организация. Важни ориентири могат да бъдат пазарите,
клиентите, продуктите, продажбите, конкуренцията и други.
2. Етапите на стратегическото решение
Процесът на вземане и реализиране на решения преминава през:
възникване на проблем
оценка на ситуацията
генериране на варианти за решение
избор на варианти
осъществяване на действия по реализация на решения
оценка и контрол на решения
Тези етапи са от изключително значение за успеха на организацията. Те могат да бъдат
формулирани единствено при отчитане на целия комплекс от въпроси, свързани с дейността на
организацията. Вземат се единствено от ръководството и се отнасят за продължителен период
от време и се вземат сравнително рядко. Отчитат особеностите на съществуващата
организационна философия и култура.
3.Същност, съдържание и характеристика на стратегическото
решение
Изисквания към стратегическите решения
правно регламентирани
1
колективно съгласувани
икономически целесъобразни
организационно аргументирани
информационно осигурени
ресурсно обезпечени
психологически мотивирани
социално приемливи и др.
Съществува релация между статегическите решения и стратегията. Стрaтегическите решения
са пряко свързани със статегиите. Без тях е невъзможна управленската дейност на съвременния
етап от развитието на световната икономика. Н. Минцберг нарича стратегията “модел на
действие в поток от решения”. Р. Шилър ни дава 7 характерни черти на решението:
мисия
потребителски микс
продуктов микс
област на обслужване
цели
конкурентни предимства
външни връзки на организацията
Три са различията, които определят стратегическите решения като такива:
1. Те третират централни проблеми за цялата организация и се отнасят за голямо
количество организационни ресурси
2. Стратегическите решения представят нови дейности или сфери от интереси за
организацията и е характерно да прибягват до подходи, които са неприсъщи за нея
3. Стратегическите решения дават отражение върху начина, по който се вземат решения на
по-ниското ниво на организацията
4. Влияние на групите и индивидите върху стратегическите
решения
Важно е мениджърът да идентифицира коалициите, неформалните сдружения и връзките
между индивидите и групите вън и вътре в организацията. Това ще помогне за установяването
на тяхното влияние и сила. Източниците на силата им могат да се търсят в две направления:
външни и вътрешни.
Вътрешните сили са съобразени според:
Йерархия (формална сила), например системата за вземане на решения
Неформални сдружения ( лидерство и др.)
Контрол върху стратегически ресурси и продукти ( въглища и т.н.)
Включване във внедряването на стратегията ( например с личната оценка)
Източниците на влияние за външните стейкхолдъри:
Контрол върху стратегически ресурси
Включване във внедряването на стратегиите
Притежание на знания и умения ( субконтрактори )
Чрез вътрешни връзки ( неформално влияние )
Индикатори за силата на влияние за различните групи и индивиди включва:
статуса на индивидите и групата ( позиция в йерархията, индивидуална заплата,
отговорност в групата и др.); бюджет на отдела, ДМА, брой на персонала и др.
величина (размера) на ресурсите
представяне на силни позиций, което зависи от професионализма на членовете на Борда
на директорите или на Управителния съвет, т.е. важен е техния индивидуален статус
символи на силата
Етапи за анализ и оценка на групите и индивидите:
2
1. Идентифициране на групите и индивидите ( формални и неформални), които да
имат отношение към дейността на организацията
2. Определяне на техните интереси, претенции, права и виждания към бъдещето
3. Проучване и анализ на тяхното влияние върху бъдещето на организацията
4. Оценка и сила на влияние на отделните групи и индивиди
5. Обобщение на резултатите от проучваният и оценките
6. Класифициране на заинтересованите групи и индивиди към 4 основни типа
7. Използване на получените резултати от изследването при поставяне на целите и
избора на стратегиите
Основните типове заинтересовани групи са подкрепящи и неподкрепящи организацията,
неутрални и смесен тип.
Етапът на процеса на проучване и анализ на вижданията на групите и индивидите в
организациите:
1. Идентифицирането им
2. Проучването на техните интереси, права и вижданията им за бъдещето и как те се
проявяват
3. Оценка на виждането им към бъдещето на организацията
4. Обобщение на резултатите от проучването на оценките
5. Класифициране на заинтересованите групи към четирите основни типа
6. Използване на получените резултати при поставяне на цели и избора на стратегий
7. Определяне на задачи за синхронизиране целите на организацията с тези на
заинтересованите групи и индивиди
*STAKEHOLDERS - заинтересована група за дадена организация
II.Същност и класификация на стратегиите
5. Еволюция, етимология, същност и съдържание на понятието
“стратегия”
Концепция на Х. Минтцбърг за петте-р на стратегията
1. стратегията като план ( plan )
2. стратегията като дяволия – една маневра да надхитриш съперника ( ploy )
3. стратегията като перспектива ( perspective )
4. стратегията като модел на действие ( pattern )
5. стратегията като позиция в средата ( position )
Стратегията е курсът, който организацията избира, преследвайки целите си и съобразявайки
се с възможностите и заплахите на външната среда, както и да са поставени цели със
собствените си ресурси
Условията за разработване на стратегия:
да е изследвана външната среда
да е диагностицирана вътрешната среда
да .....
6. Подходи при разработване на стратегий
( Хенри Минтцбърг )
Определя три подхода в разработването на стратегий. Изследванията му откриват подходите:
1. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ – доминира откриването на нови възможности за сметка на
решенията на проблемите на централната организация. Този подход се характеризира с
драматични скокове в неопределена среда. Растежът е доминираща цел и в него се търси
предимно печалба за организацията. Характерно е, че се прилага от малки, млади
организации със силно лидерство, които са агресивни, но и гъвкави.
2. АДАПТИВЕН – организацията няма стратегически решения за по-далечно бъдеще, само
се приспособява към промените на средата. Не са поставени ясни цели. Процесът на
разработване на стратегий се извършва в резултат на отчитане на влиянието на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегическо мислене и стратегическо решение

Резултатите от стратегическото мислене са стратегическите решения биха могли да се определят като избраната стратегическа ориентация на действие от субектите на управление във връзка с реализацията...
Изпратен от:
Христинка Андреева
на 2011-11-09
Добавен в:
Теми
по Стратегическо управление
Статистика:
114 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Стратегия, стратегическо планиране и управление – основни понятия

07 дек 2009
·
1,026
·
42
·
9,532
·
1,443
·
1

стратегическо планиране Разбирането на въпросите на стопанските системи и взаимодействия на микро-равнище изисква яснота и недвусмисленост по отношение на основните понятия и термини на макро-средата....
 

Стратегическо управление


За развитието, успеха и просперитета на една фирма най-важно е нейното управление, управление базирано на ефективно разработена стратегия и виждане, включващи анализиране на ресурсите и възможностите, оценка на алтернативните пътища ...
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Тест по Стратегическо управление за 3-ти курс
изпитен тест по Стратегическо управление за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 26 въпроса като всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи Стратегическо управление.
(Труден)
26
18
1
10 мин
16.08.2018
Управление на маркетинга в туризма - тест 1
тест по Стратегическо управление за Студенти
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
21
3
1
10 мин
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Стратегическо мислене и стратегическо решение

Материал № 746145, от 09 ное 2011
Свален: 114 пъти
Прегледан: 273 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Тема
Брой страници: 38
Брой думи: 12,340
Брой символи: 83,131

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо мислене и стратегическо решение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала