Големина на текста:
1-ва тема. Произход същност и функции на парите
Поява на парите
Няма основание да се приеме че парите са открити от човека също не са продукт и на
обществен договор за тях най общо се знае че са атрибут на стоковото производство и са в
основата на всяка зделка свързана с покупко породажба най общо парите са възникнали
спонтанно в следствие на противоречие в процеса на стокообмен. По този повод като стока се
дефинира продукт който задоволява определена потребност но не се призвежда за собствено
потребление. Редно е да се отбележи че доста предмети притежават потребителска стойност
или това е стойност еквивалент и носител на възможност за размяна. Важно е да се отбележи че
всяка стока освен потребителска притежава и разменна стойност по този повод като основен
еквавалент или основание за обективна размяна се поолзват парите. На определен етап при
задълбочаване на производствените отношения и окропняване на пазарите парите се превръщат
в единен и всеобщ еквавалент това е етап при който парите се монополизират от благордните
метали.
Същност на парите
Теорията на парите при тяхното дефиниране има различни подходи част от тях демонстрират
определени съществени свойства. Според Нишкин парите са общо прието средство за
заплащане на стока и погасяване на дългове. Спроред други американски автори парите освен
това са средство за измерване на стойност. Според Христов парите по своята същност са
специфична стока метрифицираща всички останали стоки.
Фукнции на парите
1-ва мярка на стойноста-стойността или цената на всяка стока намира най конкретен израз но не
винаги справедлив в паричния си екравалент.
2-ра Средство за обращение посредничеството на парите в обращението обославя
осъществяването на актове със съдаржаниет на покупко продажба или зделка.
3-та покупателно или платежно средство с развитието на стоковото производство и обращение
възникват и особен род търговски зделки като покупка на стока с отсрочка но и реализация на
стока на кредит. Именно регулатор на тези два механизма е покупателната сила на парите.
4-та средство за натрупване при продалжително въздържане от изразходване на пари или при
излизането им извън сферата на стоково обращение парите придобиват възможност да
съхраняват своята стойност или формират определено богатство.
5-та световни пари- В световния стокообород парите фукционират като всеобща мярка за
стойност, всеобщ израз на богатство и всеобщо платежно средство.
2-ра тема
Видове парите покупателна сила на парите и инфляция
Стокови пари
Първите пари са представлявали определено количество жизнено необходими стоки. Техни
харатеристики са: еднородност,делимост и портативност. На всички тези характеристики
отговарят най вече благородните метали по този повод те изземват фукциите на парите и около
14- век до края на 19век златото е просто основен паричен метал. Монети металните пари които
претежават определено тегло и форма а в последствие и клиемо за номенал се възприемат като
монети. Те биват пълноценни и непълноценни. Пълноценни са тези при които номиналат
съответства на стойността,непълноценни са всички останали. Привешаването на номиналната
стойност на монетите над разходите за тяхното изработване и този доход е специфичен монетен
доход известен в банковите среди на като СЕНЙОРАЖ. Книжни пари след остановяване на
невазможност количествата монети да възмездят количетва стока се прибягва до създаване на
книжни заместители на монетите. Причините са две:
1-Съгласно фукцията на парите мярка на стойност не са необходими налични пари а само
абстракни пари
2-Мимолетния характер на тяхното фукциониране като средство за обращение – процесът
по превращане на пълноценните пари в книжни има 3 етапа.
- изхабяване на пълноценните монети
-преднамерено пускане на непълноценни монети
-пускане на книжни пари за посрещане на държавни разходи.
В зависимост от своята характеристика книжните пари биват: кредитни пари (банктноти) и
декредитни пари ( пари прилагани при особенни случай).
Кредитни пари
Банкнотите представляват къс нарочно обработена хартия която се възприема за платежно
средство.разгледани от юредическа гледна точка те са вид ценни книжа а като документ
който се предивява при зделка гарантират определени имуществени права. По тази причина
по въвеждане и извеждане от опотреба те притежават характеристиките на кредитни пари.
Държавни кредитни пари с принудителен курс- тези пари се появяват и обославят
потребноста за финансиране на държавни разходи в ословията на бюджетен дефицит т.е
приконстатиран недостик на приходи в държавния бюджет има 2 причини: финансови и
военно политически кризи.
Депозитни пари
Освен като налични парите съществуват и без налична форма или по депозит според
режима на ползване разграничаваме 2 вида:трансакционни и нетрансакциозни депозити
разликата между тях е в степента на ликвидност и в това че при първия вид не се начислява
лихва.
Покупателна сила на парите и инфлация
Покупателната сила на парите е тяхната реална или разменна стойност неин израз е
количественото съотношение при което се изваршва размяната на стоки и пари. Поради
конкредни фактори и голяма динамика в това съотношение или поради определен разтеж на
цените и обесценяване на парите е възприето този процес да се нарича инфлация. Негов
икономически антипот е дефлацията която може да се обясни с свиване на потреблението
поради намалено платеже способно търсене пазарната икономика дефлацията има
епизодични прояви докато инфлацията има пернаментен характер тя протича с променлив
интензитет и скорост при различните икономики и пазари. Разграничаваме 3 типа
1пълзаща инфлация- изразява се в непрекаснато и бавно покачване на цени
2 галопираща инфлация – при коятао цените разтът стремително и скокообразно
2 стагфлация – осбенно съчетание на инфлация висока безработица и спад на
производството. Като мерило на всяка икономика за моментното състояние се ползва
индексът- индекст на стойноста или издръжката на живот и се базира на пазарната кошница
на потребителите.
3-та тема.Валутни курсове и конвентируемост.Роля на
парите в икономическия оборот
Костатируемост на валутата понятие за валута и видове валути според режима
Международните стопански отношения обославят тарсене и предлагане на чуждестранни
пари и предполагат валутен обмен и разплащане редно е да се отбележи че валутната
тарговия претижава и спеколативен нюанс. Поради вазможноста да генерира барзи печалби.
Голяма част от съвременните организации съхрраняват част от активите си в чуждестранни
валути със стабилна покупателна възможност и по този начин стабилизират съхраняване на
своето богатство. В зависимост от своя режим валутите биват. Конвентируеми( свободно
обратими) частичноконвентируеми и необратими(неконвентируеми)
Конвентируемите валути са тези при които не съществуват законодателни и други
ограничения за зделки внос и износ. Те предобиват характеристики на резервни валути
поради широка приложимост и възможност да формират резерв.
Частичноконвентируеми са тези при които съществуват законови ограничения за опотреба
от определени лица по повод конкретни опрерации.
Неконвентируеми са тези които имат много ограничения и тесен за приложение от операции
кръг. В зависимост от стабилността на покупателната си сила валутите се разделят на:
силни(твърди) и слаби(меки).
Твърдите валути- характерно че подаржат стабилен курс за продалжително време

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 мар 2018 в 18:57 студент на 26 години от Пловдив - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2019
02 дек 2015 в 22:00 студентка на 30 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2017
25 яну 2015 в 19:57 в момента не учи на 33 години от София
06 мар 2014 в 10:33 студент на 31 години от Пловдив - Колеж по икономика и администрация, факулетет - втори, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2015
16 дек 2013 в 15:54 студент на 30 години от Пловдив - Висше училище "Земеделски колеж", факулетет - Висше училище "Земеделски колеж"гр. Пловдив , специалност - Стопанско управление, випуск 2017
01 окт 2012 в 00:20 ученик
30 юни 2012 в 16:01 студент на 32 години от Варна
05 май 2012 в 21:58 ученик на 22 години от София - 056 СОУ "Проф. К. Иречек", випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Теория на парите
Тест по Теория на парите за 2-ри курс на тема "Какво представляват парите?"
междинен тест по Теория на парите за Студенти от 2 курс
Какво представляват парите? Парични агрегати. Парите. Доход. Богатство. Тестът съдържа 32 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
32
2
1
12 мин
26.07.2018
Тест по Теория на парите за 2-ри курс
изпитен тест по Теория на парите за Студенти от 2 курс
Предназначен за студенти от Икономически университет - Варна. Съдържа 10 въпроса, всеки от тях има само по един верен отговор.
(Лесен)
10
22
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по теория на парите

Произход същност и функции на паритеПА

Материал № 746006, от 09 ное 2011
Свален: 20 пъти
Прегледан: 43 пъти
Предмет: Теория на парите
Тип: Реферат
Брой страници: 14
Брой думи: 4,165
Брой символи: 27,013

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Произход същност и функции на паритеПА"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала