Големина на текста:
Климат – обща характиристика и фактори който го
обуславят
Климат се нарича закономерната последователност на атмосферните процеси, която
се създава на дадено място в резултат на многогодишното взаимодействие на
слънчевата радиация, атмосферната циркулация и почвената повърхност.
Количествено климатът се характеризира със средните и крайните стойности на
климатичните елементи (температура, влажност на въздуха, облачност, валежи,
ветрове и др.) получени при многогодишни наблюдения и измервания.
Твърде често понятието време и климат се смесват. Между тези понятия има
голяма разлика.
Времето предстявлява физическото състояние на атмосферата над някоя територия в
даден момент.
Климатът пък се характеризира с многогодишният режим на времето в съответният
регион.
Занието на климатичните условия в различните области и обясняване характерните за
тези области особенности на климата се наричат климатология.
Фактори които го обуславят
Климатът нададено място се създава под влияние на много фактори, по-важни от
които са следните:
а)географската ширина
б)атмосферната циркулация
в)характерът на земната повърхност
г)релеф
д)изложението
е)човешкатадейност
а) Географската ширина е много важен климатообразуващ фактор. За дадено място тя
обуславя обедната височина на слънцето над хоризонта, а от тук и прихода и разхода на
лъчиста слънчева енергия. Географската ширина определя ъгъла на падането на слънчевите
лъчи. Наи-голямо количество топлина през годината получават екваториалната област и
тропическите ширини. Най-малко топлина пада на полярните области. Между тропиците и
полюсите е разположен поясът на умерения климат.
Във връзка с влиянието на географската ширина се разглежда и влиянието на водните
басейни от една страна и на сушата, от друга.
Океаните, моретата и др. големи водни басейни се нагряват по-бавно, но и се охлаждат
по-бавно. Затова и под тяхното влияние дневните и годишните колебания на температурата
са по-малки. Над океана и по крайбрежията лете температурата е по-ниска, а зиме по висока
в сравнение с вътрешността на континентите. Създава се особен вид климат,морски или
океански. Морският климат се отличава и с повече валежи
Сушата през деня и през лятото се нагрява по-бързо и по-силно, но също така нощем и
през зимата изстива по-бързо. По този начин над континентите дневните и годишните
колебания стават все по-големи, колкото повече се отдалечаваме от океана към вътршността
на континента.
При континенталния климат продължителността на слънчевото греене е по-голяма, а
облачността и относителната влажност са по-малки, в сравнение с крайокеанските и
крайморските места (райони). При добре изразен континентален климат пролетта е по-топла,
а есента е по-хладна.
Посочените различия между морския и континенталния климат влияят върху
обусобяването на различни екосистеми на вътре в континентите и крайбрежните райони.
Разпространението на растителните и животинските видове по земното кълбо е също тясно
свързано с климатичните особенности на регионите.
б) Влияние на общата циркулация на атмосферата при формирането на климата.
Особеностите на атмосферната циркулация оказват твърде голямо влияние върху климата,
тъй като с нея е свързан преносат на въздушни маси с различен географски произход. По
този начин става обмен на топли и студени въздушни маси между различни географски
райони. Така преобладаващите в западна Европа ветрове през зимата пренасят топли
въздушни маси от Атлантическия океан и създават топла и влажна зима.
Ако земната повърхност беше равна и еднообразна, общата циркулация на атмосферата
щеше да бъде подчинена само на различията в притока на слънчева радияция и щеше да има
много равномерен ход.
в)Характерът на земната повърхност също оказва влияние за
формирането на даден тип климат. Така например растителната
покривка оказва съществено влияние върху климата. Тя увеличава
снегозадържането, регулира топенето на снега и намалява оттичането
на водата. Оголените терени се нагряват по-силно, но и изстиват по-
бързо. Въздухът под растителния покров се характеризира със съвсем
други стойности, отколкото въздуха над открита почва.
Особенно чувствително е влиянието на дървесната растителност върху климата.
Изследванията на много учени са показали че в пределите на дадена климатична зона
климатът се явява като функция от преобладаващите растителни формации и щом се измени
съставът на тези формации се изменя и климата.
Растителността изменя и хода на изпарението. При тревистата растителност най-силно е
изпарението през май и юли, а при широколистните гори изпарението е най-силно през юли
и август.
г) Релеф и изложение на месността
Характерът на релефа, изложението и надморската височина оказват голямо влияние
върху разпределението, хода и стойностите наклиматичните елементи. Особено голямо е
влиянието на планините, където се създава характерен планински климат. Освен това,
планините влияят върху климата на съседните райони.
С увеличаване на надморската височина атмосферното налягане и плътността на
атмосферата намаляват. Намалява също и количеството на водните пари, а се увеличава
прозрачността на въздуха. Създават се благоприятни условия за засилване на слънчевата
радиация, но заедно с това нараства и излъчването от земната повърхност. Температурата се
понижава. С височината обаче намаляват резките температурни колебания, т.е. амплитудите
са малки.
С нарастване на височината валежите се увеличават но до известна граница, която се
изменя в зависимост от географските условия, от годишното време и др.
Намаляването на температурата с височината обуславя последователната смяна на
климата, растителността и почвите. Обикновено смяната на растителността по склоновете на
планините от долу нагоре става в следната последователност: -широколистни гори
-иглолистни гори -храсти-алпийска трвна растителност и стелящи се храсти -снежна линия
При пресечен релеф, изложението и стръмността на склоновете се създава голямо
разнообразие в климатично отношение.
Разположението на склона от север или от юг, срещу ветрената, или заветната страна,
има огромно значение за климата и разпределението на растителносста. Изложението на
склона оказва голямо влияние не само върху притока на слънчева радиация, но и върху
количеството на валежите. Повече валежи падат върху склонове обърнати към посоката на
влажните въздушни течения.
Когато планинската верига е разположена перпендикулярно на студените ветрове (както е
Ст. Планина) тя се явява като бариера, която спира или отслабва тези ветрове, защитава
заветната страна от действието им и раздаличава в климатично отношение иначе близко
разположени райони.
д) Човешката дейност също може да бъде причина за промяна в климата. Изсичането на
горите или пък засаждането на нови гори, пресушаването на блатата, създаването на
изкуствени водохранилища (езера, язовири и др.), прокарването на канали, изграждането на
полезащитни горски пояси може силно да повлия на вече съществуващия климат, или за
формирането на нов тип климат, различен от досега съществуващия климат в даденото място
(регион)
Класификация на климата

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
elinka123993 написа на 25 яну 2013 ОТГОВОРИ
ученичка на 19 години от Асеновград , ОУ"Св.Св. Кирил и Методий"
da popitam po tazi tema shte mi pomogne li vashiqt doklad temata mi e Klimat i klimatichna sistema na Zemqta. Klimatoobrazyvashtii faktori:astronomichni i orbitalni,zemni. Paleoklimatologiq:principi z...Виж още
Последно сваляне: на 25 яну 2013
 
 
Онлайн тестове по Климатология
Тест по климатология на тема: Климат и климатообразуване
тематичен тест по Климатология за Студенти от 2 курс
Този тест Ви дава възможност да проверите знанията си преди следващия раздел - Метрология. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
10
64
1
1 мин
28.06.2012
» виж всички онлайн тестове по климатология

Климат – обща характиристика и фактори който го обуславят

Материал № 745800, от 08 ное 2011
Свален: 138 пъти
Прегледан: 252 пъти
Предмет: Климатология, География
Тип: Лекция
Брой страници: 26
Брой думи: 5,495
Брой символи: 35,220

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Климат – обща характиристика и фактори койт ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала