Големина на текста:
Международните сравнения позволяват да се оцени съществуващото
състояние на човешкото развитие на всяка отделно взета страна по отношение
на високоразвитите страни и създава възможност да се определят ориентирите
за разработване на прогнози за развитие на социална сфера. Най-ширико
прилаган в широката практика на международните сравнения в тази област е
индексният метод, използван в ежедневните доклади за човешкото развитие на
ООН.
Същността на метода се състои в изчисляване на съпоставими индексни
показатели, характеризиращи различни страни на икономическия и социален
живот на света и определяна на интегрален „индекс на човешкото развитие”
(ИЧР).
В годишните доклади на ООН се съдържат от 30-50 раздела, съдържащи
повече от сто локални показателя, формиращи ИЧР като само показателите за
системата на образованието са приведени в няколко раздела. Рейтингът на
страните се променя ежегодно, но при това високоразвитите страни
закономерно заемат първите двадесет места. Индексът на човешкото развитие
на ООН оценява нивото на бедността, грамотността, образованието, очакваната
продължителност на живота и др. То е стандартизирано средство за
оценяването на благосъстоянието най-вече на детското благополучие.
ИЧР е разработен през 1990год. от пакистанския икономист Махбуб ул Хак и
се използва от 1993г. в годишния доклад на програмата на ООН за развитие.
Величината на ИЧР варира от нула до единица, като значения под 0,5 са
възможни, но нежелателни, защото за страни с подобен ИЧР се преценява, че
населението живее при мизерни условия, неотговарящи на минималния праг на
бедност. ИЧР оценява средното равнище на дадена страна, изчислено като
средна аритметична непретеглена величина: ИЧР = ++ADE3 , kъдето A,
D и E са индексите съответно на вероятната продължителност на живота,
равнището на образование и жизненият стандарт.
Индекс на човешкото развитие за 2003г.
Индекси
Балкански страни
Албани
я
Босна
и
Херцег
овина
Българ
ия
Хърва
тска
Гърци
я
Маке
дони
я
Румъ
ния
Слов
ения
Турц
ия
ИЧР0,7800,786 0,808 0,841 0,912 0,797 0,792 0,904 0,750
Индекс
на очакв.
Продълж
ителност
на
живота
0,81 0,82 0,79 0,83 0,89 0,81 0,77 0,86 0,73
Образова
телен
индекс
0,89 0,86 0,91 0,90 0,97 0,87 0,89 0,98 0,82
Индекс
на
нараства
не на
БВП
0,64 0,68 0,73 0,79 0,88 0,70 0,72 0,88 0,70
Ранк на
страните
по ИЧР
72 68 55 45 24 59642694
Измежду включените в таблицата Балкански страни, България се нарежда на
трето място след Гърция и Словения. По индекс на човешкото развитие
(продължителност на предстоящия живот, образование, нарастване на БВП),
България заема 55-то място през 2003г., а през 2005г. е класирана сред страните
с високо ниво на ИЧР. От 2002г. до 2006г. страната ни непрекъснато подобрява
своя ИЧР:
1)2002г. – 62-ро място
2)2003г. – 57-ро място
3)2004г. – 56-то място
4)2005г. – 55-то място
5)2006г. – 54-то място, а през 2010г. вече е на 50-то място.
От трите субиндекса, формиращи ИЧР на нашата страна, най-високи
значения има образователния. Максималната стойност на индекса е 1. Всички
страни, които са смятани за развити имат стойност над 0.800. Това е процент от
населението над 15 години, които могат да четат и разбират кратък и лесно
достъпен текст за ежедневния живот. Страните членки на Европейския съюз
(Словения и Гърция) имат най-високи стойности и по трите компонента на
тоталния ИЧР. Хърватска води по индекс на очакваната продължителност на
живота и по индекс на разтеж на БВП.
Въпреки сравнително високите значения за образователния индекс в страните
от балканския полуостров, трябва да се признае, че вече са налице признаци на
недостиг на квалифицирани кадри и на неотложна нужда от радикални промени
в образователната система. В ерата на икономиката, образованието и
производството трябва да бъдат неотложен ангажимент на съвременните органи
за управление, които трябва да се ориентират своевременно към системата на
продължаващо през целия живот обучение. Само при тези условия би могло да
се очаква повишаване на третия индикатор- темпове на разтеж на БВП.
България се намира в зоната на страните с високо ниво на ИЧР. След нашата
страна са класирани държави от ранга на Индия, Китай, Русия, Индонезия,
Турция, Румъния и др. При това първите десет страни, ранжирани по
величината на ИЧР, през последните години почти не отстъпват място на други.
Така през 2004, 2005, 2006г. Норвегия неизменно оглавява класацията, следвана
от Исландия или Швеция (2004г.). В десетката неизменно присъстват САЩ,
Канада, Австрия, Япония, Швейцария и др. За доброто класиране на нашата
страна най-голям е приносът на компонента „образование”. Образователниет
индекс се формира от индикаторите „равнище на образованието”, „ниво на
грамотност на възрастното население”, „брой на учените и специалистите,
занимаващи се с научноизследователска и развойна дейност”, „относителен дял
на разходите за наука и образование от БВП”, „брой на учащите по степени на
обучението” и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 май 2020 в 19:23 потребител на 34 години
 
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
24
1
6 мин
19.07.2013
Тест по финансиране на международната търговия за студенти от 4-ти курс
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тестът се състои от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Финанси, Международна икономика и Търговия в 4-ти курс.
(Лесен)
40
19
3
5 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Международни сравнения на човешкото развитие

Материал № 742825, от 04 ное 2011
Свален: 14 пъти
Прегледан: 25 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 909
Брой символи: 5,457

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международни сравнения на човешкото развитие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала