Големина на текста:
Великотърновски университет
“Св. Св. Кирил и Методий”
Педагогически факултет
Учебна дисциплина:Методика на обучението по математика в
детската градина
Анализ на статията Развиващи игри с логически блокчета на Денеш (от
теорията към практиката)”с савтор доц.д-р Дарина Гълъбова
Разработил: Проверил:...............................................
Елена Иванова Божанова Доц. Д-р Дарина Гълабова
Специалност:ПНУПДПН
Факултетен № 565-мппндн
Велико Търново
2011
Както всичко в света, така и обучението по математиката се развива и
модернизира.Установилата се система на обучение до средата на ХХ век съдържа
главно методи и похвати за предметно манипулиране и смятане.В края на 60-те и
началото на 70-те години става актуален проблемът за оптимизиране на учебния процес
по математика.Модернизацията на обучението е породена от необходимостта за
овладяване на огромното количество информация и намирането на методи и средства
за ефективно поднасяне на математическото съдържание.Задачата за модернизация на
математическото обучение в детската градина се отъждествява със задачата да се
изградят предпоставки за развитие на способности у децата да мислят абстрактно-
логически: да овладеят начални умения за откриване на прости закономерности, да
използват моделно-символни средства при решаване на поставените
задачи.Необходимо е да се познават и прилагат на практика съвременните достижения
на психолого-педагогическите и методико-математическите съвременни
школи.Иновационните идеи на авторите на съвременните методически системи (Фр.
Папи, Ж. Папи, Зб. Семадени, З. Денеш, Кюинзинер, А. Столяр и др.) модернизират не
само съдържанието, но и методите, похватите и методичните средства.
Както подсказва заглавието на разглежданата статия „Развиващи игри с логически
блокчета на Денеш (от теорията към практиката)” целата на автора доц.д-р Дарина
Гълъбова е да предложи модели на дидактични средства и логико-математически игри,
разработни по методическта система на З.П. Денеш, известна като „логически блокове
на Денеш”
З.П.Денеш е унгарски матеметик, който живее и работи в Канада.В края на 60-те
години на ХХ век провежда редица експерименти (Канада, Нова Зеландия, Европа и
др.), които доказват, че децата могат да овладеят логически похвати, развиват умения
за извършване на някои логически операции (конюнкция, дизюнкция, логическо
отрицание) чрез фрагменти от теория на множествата.В статията си доц. д-р Гълабова
описва как са конструирани логическите блокчета: „ Авторът на „логическите
блокчета” разработва дидактичен материал от дърво (пластмаса), като комбинира
четири признака:
- цвят – червени, сини, жълти блокчета;
- форма – кръгли, квадратни, триъгълни, правоъгълни блокчета;
- големина – големи и малки;
- дебелина – дебели и тънки;
Обемният вариант на „логическите блокчета” е от 48 тела, а равнинният плосък
вариант се състои от 24 целулоидни фигури.Пследният може да се изработи от всеки
учител (родител, възпитател) и снего да се конструират развиващи, логически
математически игри.Добре е хартията, от която се изработват блокчетата да е твърда и
облепена с гланцова цветана хартия в посочените цветове.Обемният вариант
(48блокчета) разширява възможностите за игри, защото включва и дебелина като
разпознаваем признак.”
В статията е описана системата от игри, която предлага методиката на работа с
„логическите блокчета” съобразена с възрастта на децата.
1. Свободни игри с блокчетата ( 3-4 години) – децата се запознават с
игровото дидактично средство и го възприемат като своеобразен
конструктор.Свободно конструират с блокчетата (кули, къщи и др.) и така
опознават четирите признака на геометричните тела (фигурки).
2. Специално конструирани игри за сравнение по един признак (описание,
кодиране, декодиране, индетифициране, изключване и др.) (3-5 г.)
Тези игри се подбират и предлагат от учителя.Подходяща е играта „Чудната
торбичка” за описание на блокчето, което детето е извадило от торбичката.Играта се
среща и с названията „Ясновидец” или „Познай блокчето”.Словестните игри „Гатанки”
и „Търсачи на съкровище” позволяват по словестно описание на признаците детето да
декодира и съпостави (открие) търсеното блокче.
3. Игри за отделяне и групиране на блокчета по един признак (5-7г)
Препоръчвани (А. Столяр, 1988) на този етап са подвижни игри за
класифициране по един от четирите признака – „Обрачи и блокчета” във
варианти „Малките градинари”, „Скъпоценни камъни”, „Къщички на
фигурите” (блокчетата играят ролята на цветя, камъчета, геометрични
човечета и т.н.).Децата се абстрахират от останилите три свойства и
извършват логическата операция класификация.Действията с блокетата
помагат понятието форма да се отдиференцира и обобщи на базата на
отделянето му от останалите признаци.Решава се и основна образователна
задача : от едно и също множество (блокчетата) да се отделят различни
подгрупи, като се сменя признакът.Стимулира се гъвкавостта и
деверентността на детското мислене.
4. Логически игри за групиране на блокчетата по два (три, четири)
независими свойства (5-7г).Постановката на игрите изисква ситуация, в
която едно блокче трябва да изпълнява две или повече изисквания – да е
едновременно в колона и редица, да „живее” и в „къщатата на големите
блокчета” и в „къщата накръглите блокчета”.В логически план се
провокират логическите операции конюнкция, дизюнкция и логическо
отрицание.Примерна игра е „Обръчи и блокчета”, но тук два или три
обръча са пресечени, което предполага намиране сечение на множество.В
математиката се търси аналогията между логическите операции и
операциите с множества, а в предматематиката тя намира израз в
теоретико-множествения подход при конструиране на игрите,
упражненият, задачите за малките.
5. Игри от тип Домина с логическите блокчета (7-10г.) играе се, като две
деца поставят в редица блокч след блокче.Всяко следващо трябва да се
отличава по един ( два, три) признака от предходното блокче.Стимулират
се сложни конюнктивни съждения, които развиват абстрактно-логическото
мислене на децата.
В статията си доц. д-р Гълъбова разглежда и нововъведенията в обучението по
математика на полският учен Зб. Семадени.В своята книга „Съвременна математика за
най-малките” той предлага схематични рисунки за кодиране на логическите блокове
(цветни облачета, фигурки, голяма и малка къща и тънко и дебело човече).Въвежда
похватите кодиране и декодиране на свойствата на блокчетата.Чрез задраскване на
рисунките се получават нови кодове – кодове за отрицание на признаците (не е
червено, не е кръгло и т.н.).Съчетавайки идеите на Денеш, Семадени предлага
дидактични игри, които се реализират с помощта на специално конструирани
логически кубчета.
В статията се предлагат и два варианта на това как всеки учител (родител,
възпитате) може да изработи логически кубчета.
І вариант – да се използват четири кутийки от дебел картон с квадратно дъно и те
да се оформят като кубчета.Облепят се с целулоидни квадрати върху стените и с тиксо
по ръбовете.На квадратите са апликирани кодове за признаците цвят, форма, големина
и дебелина, както и техните отрицания.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на статията „Развиващи игри с логически блокчета на Денеш"

Анализ на статията „Развиващи игри с логически блокчета на Денеш (от теорията към практиката)”с автор доц. д-р Дарина Гълъбова...
Изпратен от:
eli_iv_vt
на 2011-11-02
Добавен в:
Анализи
по Педагогика
Статистика:
371 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Приемственост между подготвителната за училище група и първи клас по направлението математика

01 юли 2007
·
611
·
9
·
645
·
344

Предучилищното образование включва деца от 3 до 6-7 годишна възраст, които посещават детски градини по желание на родителите до постъпването им в първи клас.
 

Оценяване на образователен софтуер за деца

01 дек 2007
·
159
·
10
·
923
·
86

Образователен софтуер за деца - математика за 1 клас.
 

Въображение и математика в детската градина

18 юли 2008
·
227
·
3
·
548

Предучилищната възраст е уникална по своята същност. През този етап е важно детето да открие многообразието от форми, цветове, количества....
 

Методи на научното познание в процеса на обучението по математика

04 яну 2010
·
48
·
2
·
569

В учебният процес се използват основните методи на познание, които са негова цел, а и средство на обучението. Това означава, че чрез познавателните методи учениците по-лесно и бързо усвояват математическите знания...
 

Научен статут на методиката

21 дек 2007
·
545
·
154
·
22,988
·
691

Нейното обособяване е резултат от въвеждането на задължително обучение по различни раздели в детската градина през 1953 година.
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Педагогика
Изкуство и възпитание
изпитен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Учебен тест от материала по "Изкуство и възпитание" за студенти магистри. Въпросите имат само по един верен отговор.
(За отличници)
47
03.10.2019
Методика на обучението по математика в детската градина - І-ва част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
49
4
1
34 мин
14.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Анализ на статията „Развиващи игри с логически блокчета на Денеш"

Материал № 741658, от 02 ное 2011
Свален: 371 пъти
Прегледан: 571 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Анализ
Брой страници: 5
Брой думи: 1,432
Брой символи: 8,878

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на статията „Развиващи игри с логически  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
436

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  12 години
344 43

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения